Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

FVUP: Uppdraget

FVI Sekreterare

Flygstridskrafterna ska möta följande krav enligt regeringens Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 (Fö2009/1354/MIL). Kraven beskrivs utförligare i Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP).

Flygstridskrafterna ska i huvudsak utgöras av stående förband.

Flygstridskrafterna ska primärt utveckla förmåga att verka i Sverige och i vårt närområde.

Flygstridskrafterna ska kunna delta i flyginsatser tillsammans med andra länder i Sverige och i vårt närområde samt, då insatsen lämpar sig för de svenska förbanden, även utanför närområdet.

Tillgängligheten till JAS 39-divisionerna med lägst beredskap ska successivt öka.

Förmågan att med flyg genomföra transporter till och från, samt inom ett operationsområde, ska vidmakthållas och utvecklas.

Förmågan inom helikopterbataljonen att, i samverkan med svenska och utländska förband, verka utanför närområdet ska utvecklas.

För att omsätta uppdraget krävs en delad förståelse för syftet, uppdraget och dess innebörd samt hur vi avser utvecklas. Delaktigheten måste finnas på alla nivåer.

Anders Silwer

FVI

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

12 kommentarer

 • Anders Silwer 13 december 2011 12:32

  Jan-Olof

  Du har rätt i att det finns ett riksdagsbeslut. Jag har gått in och tittat i vilka uppgifter FM har och det finns beskrivet att vi har uppgiften att ge och ta emot militärt stöd. FM håller också på att bearbeta frågan.

  Anders Silwer

 • jan-olov holm 12 december 2011 21:25

  Anders,

  det är ganska sensationellt det du påstår
  att flygvapnet inte har en uppgift att planera för hur vi skall ta emot stöd när riksdagsbeslutet faktiskt är sådant.
  hoppas det är en tidsfördröjning i ledningsnivåer bara.

  Kn jan-olov Holm

 • J.K Nilsson 12 december 2011 12:57

  Anders,

  Är man förberedd kan man inte bli besviken dock så noterar jag svaret och accepterar för stunden. Men det finns andra forum att föra frågan framåt, jag är än så länge optimist.

  J.K Nilsson

 • Anders Silwer 12 december 2011 09:21

  J.K.

  Ok, då förstår jag mer vad du menar avseende förväntningar. Svaret på din fråga är trots detta att vi inte har en uppgift att planera för hur vi skulle ta emot ett sådant stöd. Jag tror att du tycker att det är ett tråkigt svar men det är just så. FM är en del av statsapparaten och vi har inte uppgift att göra mer än det vi får i uppgift att göra.

  Det är också så att det självklart är en känslig fråga. Om Sverige väljer att planera för stöd utifrån, oavsett varifrån, så ändras en dynamik i vårt närområde. Titta på kartan. Sverige sitter på inloppet till Östersjön. Det kan tyckas vara en strategisk position. Jag ger dej en jämförelse: Jag sade detsamma till en officer från Oman om deras strategiska läge. Hans svar var att "man kan också kalla det ett oturligt läge".

  Anders Silwer

 • The Mighty 10 december 2011 21:08

  Skönt att höra att det finns en struktur som är beprövad och som fungerar. Hoppas ledningen tillförs kompetent personal och behåller den som finns där. Bra jobbat AOC

 • J.K Nilsson 10 december 2011 12:13

  Anders, jag menar lite mer generellt. Att vi övar oss till ett "mindset". Hur gör vi för att ta emot främmande flygstridskrafter? Vi har haft övningar i norr med Loyal Arrow som största utmaning, vi har övningar i Syd. Vi åker på övningar utomlands i Finland, Norge, Danmark, USA, m.fl. hur gör vi då med deployering?

  Det jag ser främst är att bygga rutiner och SOP, vi har fått vår H OmbasFV som en mycket god början. Nu skulle jag vilja se en fortsättning i form av en "tvärtom"-handbok. För i första hand våra flottiljflygplatser. Det bör inte vara någon större skillnad i att snabbt ombasera en division ifrån Bodö till Ärna än det är att ombasera en division ifrån Luleå till Ärna som vi skulle gjort under en FVÖ.

  Jag håller inte med dig att vi har för stora förväntningar på uppgifter kopplat mot solidaritetsförklaringen. Politiker har klara svar på påståendet om att försvarsmakten har för lite numerär, det är ju givet att vi kommer att få hjälp. Då tycker jag att vi skall skapa rutiner och öva för att ta emot den hjälpen. Jag tvivlar på att främmande flygstridsförband kommer att kunna komma till Gunnarns flygplats helt autonomt och börja bedriva flygoperationer i ett krisläge eller under direkt hot.

  Observera att jag inte efterlyser uppgifter såsom att F17 skall den 18 oktober 2012 samöva havsspaning/fotospaning med 154:e jakt/bomb, spaning & SEAD divisionen i Italien för uppnå förmåga att i enlighet med Lissabonfördraget stödja Italienska flygvapnet i händelse av en kris där Libyen är en antagonist.

  J.K Nilsson

 • Anders Silwer 9 december 2011 18:59

  Erik Grön

  Vi använder Nato Combined Joint Task Force (CFTF) koncept som modell. D v s det finns ett Air Component Command (ACC) som är flygtaktisk stab samt ett Air Operation Center som leder ut mot förbanden. Eftersom vi är ett litet flygvapen har vi dessa båda funktioner på samma plats i HKV. Självklart finns de funktioner vi tycker oss behöva för att leda och skärningen är lite annorlunda än med den gamla svenska medellen med sektorer, attackeskadrar eller flygkommandon.

  Anders Silwer

 • Anders Silwer 9 december 2011 18:38

  Alf

  Vi arbetar med frågan och det finns en plan för det. Din fråga rör ett område som kan vara kommersiellt hemligt varför inte jag vill kommentera det på bloggen, men vi jobbar på det.

  Anders Silwer

  Alla beslut är inte fattade och det är mer tid att bereda.

 • Anders Silwer 9 december 2011 18:35

  J.K

  Jo, det är undefär samma sak att flytta inom landet som utom landet. Lite mer utmaningar utomlands självklart men i grunden gäller att finns där inget dit vi kommer får vi ta det med oss.

  När det gäller uppgifter kopplat mot solidaritetsklausuler eller Lissabonfördrag så tycker jag generellt att det finns för stora förväntningar på en direkt koppling mellan dessa och ner i minsta detalj på uppgiftsställningar till förband i FM. I en helt hotstyrd värld finns det möjligheter att göra dessa kopplingar som under Kalla kriget. Om vi ser hur världen ser ut idag så ser inte jag den direkta kopplingen. I grunden är det bra med användbara förband med inneboende flexibilitet som kan användas på många olika sätt och följa med utvecklingen även om uppgifterna förändras. Jag tycker de förband vi får i FM org 14 är tänkta att vara sådana förband.

  Anders Silwer

 • Erik Grön 9 december 2011 02:17

  Hej
  Inom flygstridskrafternas stående förband inryms, antar jag, även ledningen av dessa. Det skulle vara intressant att få en bild av hur Flygvapnets taktiska ledning ser ut idag.
  Jag har full förståelse för att allt inte kan redovisas i detta forum

 • alf ingesson thoor 8 december 2011 17:29

  Silwer skrev "Förmågan att med flyg genomföra transporter till och från, samt inom ett operationsområde, ska vidmakthållas och utvecklas."
  En undran:

  Hur ser planen för förnyelse ut då vi har utslitna C-130 med ett allt större felutfall?

 • J.K Nilsson 8 december 2011 16:12

  Tänk på att om vi har förmåga att basera utomlands så har vi förmåga att basera utanför flottilj hemma. Så den Nationella/internationella dimensionen ser jag som ganska rund i kanterna.

  Jag saknar uppdraget att bädda för att kunna ta emot stödjande flygstridskrafter enligt Lissabonfördraget samt kanske det skulle förtydligas att den internationella förmågan skall i huvudsak vara i linje med Lissabonfördraget?

  J.K Nilsson

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *