Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flygvapenövningen inställd (uppdaterad)

FVC

Det har ställts ett antal frågor kring varför mitt inlägg om flygvapenövningen har försvunnit från Flygvapenbloggen.

Bloggar är ett fantastiskt sätt att kommunicera men ställer också krav på läsaren att kritiskt värdera som sägs. I den diskussion som följde förra veckans kvartalsrapport vägdes varje ord från Försvarsmakten på noga och ett antal debattörer ställde Försvarsmaktens chefer mot varandra. Jag valde då att ta bort inlägget för att kunna kontrollera vad som de facto gällde och inte ge de som vill finna motsättningar eller fel mer vatten på sin kvarn. Som jag skrev i inlägget som äger sin giltighet så ställs övningen in av flera skäl. Innan kvartalsrapporten så förde vi resonemang om att reducera flygvapenövningen pga resursbrist då Libyeninsatsen tar mycket kraft. Reduceringen innebar t.ex. att minska antalet baser inom övningen. När sedan kvartalsrapporten kom så vägdes olika åtgärder mot varandra och det som återstod av FVÖ fanns då vara en övning som ger en besparing. Så långt det är möjligt ska övningar fredas men det innebär inte att de inte finns med i de paket som behöver verkställas. Allt är inte svart eller vitt och det går att hålla flera sanningar i luften. Jag ber er som läser detta inte med automatik förutsätta att någon har fel och någon har rätt.Jag avser fortsätta kommunicera via den här bloggen och på andra sätt. Finns det anledning att förtydliga eller kontrollera någon uppgift så gör jag det. Konstigare än så är det inte. Kombinationen av resursbrister p  g a Libyen och att vi måste göra besparingar innevarande år gör att vi beslutat att ställa in flygvapenövningen. Tråkigt men helt nödvändigt.

Anders Silwer

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

16 kommentarer

 • Henrik 6 maj 2011 19:50

  Va? Sa inte Ulf Bengtsson nyss på TT att INGA övningar skulle ställas in på grund av den uppkomna budgetsituationen?

  • FVI Henrik 9 maj 2011 17:29

   Henrik

   Du kan läsa på Försvarsmakten.se vad Ulf Bengtsson sade.

   Anders Silwer

 • JON 6 maj 2011 20:56

  Tur att Afganistan insatserna är så billiga!

 • JON 6 maj 2011 21:07

  Var kunde man f.ö läsa om Flygvapenövningen?

 • Karl Persson 9 maj 2011 14:40

  Ett antal frågor jag hoppas kan få svar;

  När skulle FVÖ genomförts?

  Försvarsmakten har tidigare år förfrågat och genomfört anslagsomfördelning efter godkännande av Regeringsmakten för att genomdriva prioriterade verksamheter. Sker det kontakter med Försvarsdepartementet om en lösning? Är Regeringen informerad?

  Vad är egentligen den riktiga kostnaden för FL01 på anslagen inom FM utöver den summa som Riksdagen avsatt som ram inom internationell verksamhet? I fråga om pengar som tas från förband och material och vad annat går till spillo så som nationella lufttankningsövningar, L-16 övningar, osv.

  Om det är så att insatsen i Libyen skapar hål både pengamässigt och förmågemässigt måste detta meddelas ordentligt så politikerna faktiskt förstår.

  • FVI Karl Persson 9 maj 2011 17:20

   Karl

   Den skulle genomföras vecka 20.

   Fördelningen ekonomi per anslag en riksdagsfråga och inte en regeringsfråga men självklart har vi hela tiden dialog med försvarsdepartementet.

   Riksdagen har gjort en fördelning på anslagen som regeringen och vi har att hålla oss inom. Om det skulle uppfattas som en snedfördelning på något sätt uppfattar jag att riksdagen återkommer om en annan fördelning men det sker troligen inte under innevarande år.

   Kostnaden för FL 01 håller sig inom den ram riksdagen angett för internationella insatser.

   Vi har kontinuerlig dialog med regeringskansliet om våra förmågor och ekonomi. Därav kvartalsrapporterna.

   Anders Silwer

 • Chefen Hkpflj 9 maj 2011 15:31

  Dock genomför Helikopterflottiljen sin del av övningen som planerat. Vi har ett helt insatskompani inne i form av soldater som genomför 11 månaders frivillig GU. Dessa skall under sin slutövning upprätta ett basområde för våra helikoptrar i Hagshult samt bedriva den rörliga bastjänst som behövs för att helikoptrarna skall kunna stödja sjö- och markstridskrafter i det nationella försvaret. Under övningen kommer vi att verka med alla helikoptersystem vi f n förfogar över, inklusive HKP14. Jag uppmanar därför alla flygintresserade smålänningar att titta uppåt de kommande veckorna. Det blir första gången HKP14 flyger utanför Malmen.

  Magnus Westerlund

 • Karl Persson 9 maj 2011 23:05

  @FVI

  Tack för svar.

  "Vi har kontinuerlig dialog med regeringskansliet om våra förmågor och ekonomi. Därav kvartalsrapporterna."

  Då tolkar jag det som att regeringskansliet har godkänt att FVÖ inte genomförs?

  Är det så att man kommit fram till att pengar enkom inte löser problemet så vore det förträffligt om FM kunde upplysa vilka resursförstärkningar som organisationen behöver kortsiktigt-långsiktigt för att både kunna genomföra utlandsinsatser och övningar på hemmaplan.

  Att det uppenbarligen inte finns någon robusthet och uthållighet på verksamheten är inget nytt, det försökte förre ÖB påtala politikerna också. Men politikerna är samtidigt inte speciellt insatta i hur det ser ut och måste få besked i klarspråk. Även utanför regeringskansliet inre krets.

  @Magnus, bra!

  • FVI Karl Persson 10 maj 2011 20:21

   Karl

   Ja, dialog har vi men Försvarsmakten har naturligtvis egna mandat så regeringskansliet behöver inte godkänna varje detalj i FM produktionsplan. Det fungerar så i de länder där försvarsdepartementet och försvarsmakternas högkvarter är integrerade. I Sverige följer vi myndighetsprincipen som gör att myndigheterna har mandat att genmföra verksamhet inom anslagen och de inriktningar och beslut statsmakterna fattar. Lite mindre detaljstyrning m a o. ÖB har i årets budgetunderlag som lämnades in den första mars gett sin syn på utvecklingen för Försvarsmakten och ekonomin framöver.

   Anders Silwer

 • Karl Persson 10 maj 2011 05:38

  Att jag raljerar som jag gör beror på att vi som inte deltar i beslutsprocessen är nog så trötta på att de som är där verkar skylla på varandra år ut och år in och sedan pekar man ändå från fel ände.

  Att Riksdagen beslutar om anslagen är ju korrekt men den har i princip ingen som helst aktiv medverkan i framtagning av underlag och inriktning. De som sitter i utskotten har inte heller kunskap att kunna analysera och kritisera. Det ser man inte minst på alla ofta onödiga debatter om tex Rb75, Länkar, HKP4, JAS 39 där en del trott det kan finnas lösningar men Regeringen bara viftar bort frågorna med att FM inte tycker det finns andra svar (än de som passar Regeringen).

  Jag ställde en fråga om detta med övningar till Allan Widman precis efter att FL01 beslutats.
  ---
  Fråga: Allan, hej. Jag undrar bara om du kunde hålla en koll på övningssituationen för F 21 nu när bland annat vårt enda tankerflygplan åker iväg. Tror du FV-övningar kommer avbrytas pga resurs/ekonomi i år och nästa år pga insatsen?

  Allan Widman:
  Insatsen belastar anslaget för internationella insatser med ca 200 Mkr. Detta anslag har höjts kraftigt de senaste åren ochs ska därför inte behöva inverka på övrig förbandsverksamhet. Jag vet att vårt enda tankerflygplan nu snart är på väg mot Libyen.

  Mvh
  Allan
  --------- dn chatt

  Och nu ser det ut som om det jag var oroad över blir sanning. Fast värre. Jag ställde en hypotetisk fråga om material till Sten Tolgfors (mest för att trigga fram ett svar om beslutsprocessen).

  ----
  Fråga: Varför får inte flygvapnet köpa dubbel-rack till Gripens vapenstationer så som Sydafrika har köpt för att fördubbla antalet precisionsbomber som kan bäras? Behövs bara ett 10-tal för att fylla en division. Kort sagt, varför stryps Gripen hela tiden?

  11:01, 4 april 2011
  Sten Tolgfors: Gripen stryps då rakt inte. Tvärtom så är Gripen under kontinuerlig utveckling, både som plattform och gällande beväpning.

  Vi har t.ex. precis beslutat om att anskaffa Meteor för Gripen. Det är en av världens mest moderna och kapabla jaktrobotar.

  Det är Försvarmakten som lämnar underlag för den utveckling av Gripen som de anser vara nödvändig för att hålla planet relevant för vårt närområde och de uppgifter vi avser använda Gripen till.
  -----

  Där har vi klassisk sanning med modifikation från en minister. FM har att arbeta utifrån tilldelade anslag och bland det första Alliansregeringen gjorde det var att riva upp materialplaneringen. Precis allt skulle få godkännande från Regeringen och ett flertal projekt försvann eller reducerades.

  Vill Flygvapnet ha förslagsvis AGM-65, Dubbellavetter, JSOW m.m om pengarna fanns? Vilka andra produkter är önskvärda som vi aldrig får höra talas om? Varför vill man inte ha Gripenflygplan som utnyttjas till sin fulla förmåga? Enligt Tolgfors logik vill Flygvapnet inte ha en väldigt massa prylar då ingen förfrågan kommer in.

  Det verkar ju märkligt att vi kan ha ett Flygvapen som bara behöver lite material som får plats inom tilldelade anslag. Så praktiskt att anslaget alltid är tillräckligt för att försvara Sverige...

  Börja berätta vad det kostar att försvara Sverige så kommer vi kunna ställa krav på våra politiker också. Jag inser att det är svårt att ge någon kommentar på detta inlägg men ska FM vara en seriös arbetsgivare som dessutom ska försvara landet behövs det ske något radikalt nytt i hur man ser på verksamheten och relationen med de folkvalda.

  • FVI Karl Persson 10 maj 2011 20:10

   Karl

   Många bra frågor i ditt inlägg. Egentligen handlar dina frågor om omsvängningen av Försvarsmakten till ett insatt insatsförsvar. De utrustningar vi har till Gripen svarar mot de krav vi haft att utrusta flygplanen. Vi har nu ett antal förslag på investeringar för våra flygplan i liggande plan. Självklart går det inte att anskaffa allt samtidigt och det måste ske i ett försvarsmaktsperspektiv, inom den ekonomiska ram vi har.

   När det gäller relationen till regeringen och utskotten så är det självklart att inte alla riksdagsmän kan vara insatta inom alla områden. Du får dock inte underskatta riksdagsledamöter, ministrar eller tjänstemän på regeringskansliet. Min erfarenhet är att alla dessa har bra förmåga att ställa rätt frågor.

   Jag uppskattar ditt engagemang för frågorna.

   Anders Silwer

 • allan widman 10 maj 2011 08:00

  Karl,

  enbart mellan år 2009 och 2011 har anslaget för internationella insatser ökats från 1 664 Mkr till 2 311 Mkr. År 2006 uppgick motsvarande anslag till 1 244 Mkr. Vi talar alltså nästan om en fördubbling.

  I samband med beslut om insatsen i Libyen fick riksdagen information om att kostnaden om 200 Mkr rymdes inom anslaget för internationella insatser. Av detta följer att FM inte har möjlighet att utnyttja anslaget 6.1.1 Förbandsverksamhet och beredskap för att bestrida kostnader som uppstår pga Libyen.

  Givetvis kan detta ifrågasättas med utgångspunkt i hur FM internt gör kostnadsfördelningar, men den information jag gav Dig på DN:s chatt var bästa möjliga.

  Mvh

  Allan Widman

 • Karl Persson 11 maj 2011 09:23

  Tack Anders och Allan för reaktioner.

  Återstår att undra om Regering/Riksdag varit informerade om att en OUP insats kunde innebära ambitionsnedsättningar inom övningsverksamhet m.m. Av Widmans tidigare svar att döma så kommer det som en överraskning. Visst, vissa smällar får man ta men att det skulle kunna ske en insats är ingen nyhet så varför uppstår det resurshål efter alla dessa år av planering?

  Vi får komma ihåg att det är ju just den reguljära verksamheten som skapar möjligheter att öht genomföra insatser.

  Tror jag lättat nog på trycket för ett tag nu... trevligt med en FV-blogg får man säga.

  Mvh
  Karl

 • Anonym 11 maj 2011 22:33

  Nu när det pratas pengar kan man ju reflektera över hur vi kan köpa in spaningskapslar till Gripen som kostar enorma summor. Trovärdiga källor nämner summor i storleksordningen ca 800 miljoner per kapsel...... Och vi har 8 st. Sen vi har diskuterat modifiering av TP84 systemet i många år där summorna håller sig runt 1-1,5 kapsel Hur fantastiskt är inte detta?!?!?!

  är inte detta?

 • Karl Persson 12 maj 2011 07:27

  @Anonym

  800 miljoner per kapsel? Ha ha. Här har du avtalen med huvudkontraktören Saab, inklusive uppgradering. Summa 1000 miljoner for 8 st.

  http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2001---12/Saab-Avionics-received-order-for-SEK-600-million-from--FMV-the-Swedish-Defence-Materiel-Administration/

  http://www.saabgroup.com/en/about-saab/newsroom/press-releases--news/2010---4/order-for-further-development-of-gripens-reconnaissance-system/

 • HAB 14 maj 2011 00:37

  @ Silwer

  Imponerad att du klarar av en såpass hög närvaro här. Du har ju lite annat att göra oxå... Respekt.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *