Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Nordiskt CSEL-möte

FVI Sekreterare

I samband med de nordiska flygvapenchefernas NAC-möte på Gardemoen så genomfördes även det första nordiska CSEL (Command Senior Enlisted Leaders) mötet. Syftet var att vi skulle lära känna varandra och börja bygga upp ett samarbete för att lära av varandra om hur respektive nation bygger upp en kår av specialistofficerare (NATO benämning Non Commission Officers, NCO). Norge ligger i fas, fast något före Sverige, i det arbetet. Bland annat har Norge fastställt en tidpunkt då det gamla systemet (motsvarande det Svenska NBO) skall upphöra. Detta, att fastställa en tidpunkt, är något de rekommenderade att även Sverige
skall göra då det underlättar konverteringen till de nya officerskategorierna.

Befattningen Flygvapenförvaltare och den norska samt danska motsvarigheten inrättades 2016 för alla tre länderna. Detta innebär att vi nu från grunden kan bygga upp ett samarbete för att implementera och utveckla ett modernt flerbefälssystem med likheter med NCO-systemet, men med en tydlig samverkan och respekt mellan civila – GSS – Specialistofficerare – Officerare. Ett steg är att på kort sikt kunna sända representanter från våra olika skolor för att lära av varandras upplägg, och för att på sikt även kunna sända elever till varandras skolor för att bredda erfarenheter och kunskaper. Detta blir då ett komplement till de möjligheter som Sverige idag har att sända elever till NATO-kurser som är öppna för PfP-nationer.

I samband med mötet så fick vi träffa tre norska kollegor som konverterat till specialistofficer OR8, två från OF4 respektive en från OF3. De upplevde alla tre detta som ett steg i rätt riktning i de befattningar som de innehar i dag.

När det gäller kategorierna OR 1 -4 (1- 5 i Sverige) så har Norge och Danmark i dagsläget två anställningsformer – fram till 35 års ålder samt fram till pension. Både Danmark och Norge går mot anställning fram till pension med tre månaders uppsägning. Detta ur ett ”behålla perspektiv” för att få kvar personal i befattningar som inte är begränsade av ålder, t.ex. förare tunga fordon o.s.v. Den svenska begränsningen med maximalt tolv år gör ju att vi kommer att
”förlora” kompetenser där individen inte vill bli SO eller OF, men bidrar med djup kompetens – och vill vara kvar. Kanske dags att reflektera över detta även för svenskt vidkommande, särskilt för Flygvapnet och Marinen med våra tydliga yrkesinriktningar.

Tyvärr saknades det en finsk representant vid mötet, något vi hoppas på ska kunna förändras inför det kommande samarbetet.

Ur ett personligt perspektiv så ser jag med allt starkare tillförsikt fram emot att trebefälssystemet i Sverige går framåt, inte minst med tillsättandet av stridskraftsföreträdare för armén och marinen som tillträder 2019-01- 01. Och att detta bidrar till ÖB vision om ”ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning” och vår benägenhet att acceptera förändringar är i min värld odiskutabelt.

Peter Sjöstrand
Flygvapenförvaltare

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *