Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

På väg med ME 04

lassejansson

En av de två HKP15 på däck, med en holländsk NH90 i förgrunden. Foto: Peder Söderström

En av de två HKP15 på däck, med en holländsk NH90 i förgrunden.
Foto: Peder Söderström

Under dagarna två 2-3 februari genomförde ett revisionsteam ur Helikopterflottiljen slutrevision av helikopterenheten som ingår i Försvarsmaktens förband ME 04. Förbandet är i skrivande stund i Medelhavet på väg till Adenviken för att ingå i EUNAVFOR:s operation ATALANTA. ME 04 sätts upp av Amfibieregementet och består av en stab, helikopterenhet (inklusive två HKP15), stridsbåtsenhet samt Combat Camera.  Uppgifterna är att skydda FN mattransporter till östra Afrika samt att stävja piratverksamheten kring Afrikas Horn.

Helikopterflottiljen deltog i operation Atalanta 2011 och 2013 ombordbaserade på marinens fartyg HMS Carlskrona. ME 04 skiljer sig från tidigare insatser eftersom enheten baserar ombord på det holländska amfibiefartyget HMNLS Johan de Witt (JWIT).

Omfattande förberedande verksamhet har pågått under hösten och vintern. Efter förbandets basering ombord på JWIT 8 januari har verksamheten fortsatt med integrering av enheten med fartyget och de andra tillhörande förbandsenheterna. 24 januari kastade fartyget loss i Den Helder/Holland och resan mot Adenviken påbörjades.

I samband med ett kortare stopp utanför Malta flögs vi i revisonsteamet ut till fartyget med en Holländsk NH90. Teamet bestod förutom av mig själv som lokal verksamhetsledare av:

  • lokal flygchef (Övlt Mikael Wikh)
  • lokal chef flygunderhåll (Mj Hans Hansson)
  • lokal chef SIS representant (Mj Anders Magnusson)
  • kvalitetschef tillika revisionsledare (Thomas Stenbäck)
Flottiljchefen önskar chefen för helikopterenheten ombord lycka till. Foto: Magnus Lindstedt

Flottiljchefen önskar chefen för helikopterenheten ombord lycka till.
Foto: Magnus Lindstedt

Ett välplanerat program väntade med inledande presentationer om ME 04 och besök hos såväl den holländska fartygschefen som EUNAVFOR Force Commander konteramiralen Jonas Haggren. Revisonen genomfördes därefter inom ramen för flygoperatörens gällande verksamhetstillstånd. Operatören ansvarar för att genomföra revision av helikopterenheten under insats. På grund av försvårande omständigheter att nå fartyget i insatsområdet genomfördes revisionen istället i så nära anslutning till insatsstart som möjligt. Syftet var att granska helikopterenhetens verksamhet ur ett lednings-, flyg-, flygunderhåll/teknik- och ledningssystemperspektiv för att säkerställa att förbandet uppnått sina målsättningar och etablerat rutiner och strukturer för att kunna bedriva en fungerande verksamhet under insats.

Resultatet kan sammanfattas med att vi har en mycket väl fungerande enhet bestående av professionella medarbetare. I samband med revisionstillfället förfinades och utvecklades ledningsmanualen ytterligare. Identifierade risker hanterades och kvarvarande risker är minimerade till en acceptabel nivå. Stämningen är mycket god och förbandets integrering i såväl ME04 som i fartygets verksamhet och rutiner har gått bra vilket även kvitterades av såväl Force Commander som fartygschefen och chefen ME 04.

Efter en spännande återresa med ribbåt från JWIT till hamnen i Valetta kan jag med stolthet konstatera att ME 04:s helikopterenhet är redo att än en gång delta i en operation som gör skillnad i farvattnen kring Afrikas Horn.

Öv Peder Söderström

Chef Helikopterflottiljen

 

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *