Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Elektronisk krigföring (EW) vid Red Flag 13-2

L CF F17

Telekrig är något som Flygvapnet sysslat med länge, bland annat via störkapslar på Lansen. Med introduktionen av Viggen fick våra flygplan integrerade varnare och senare system för aktiv störning och fällare för motmedel. Med Gripen har tekniken utvecklats i snabb takt. Nedan följer en text skriven av divisionens/MSE telekrigare.

Red Flag är en stor övning med många deltagande nationer och det innebär givetvis ett högt arbetstempo för alla inblandade. All kontingentens personal får mäta djupet av sina förmågor i en övning som anses vara en väldigt realistisk luftstridsövning, vars syfte är att förbereda deltagarna för skarpa insatser. Övningen är väldigt värdefull och medför en inlärningskurva som är svår att åstadkomma på en svensk, nationell övning i mindre skala. Telekrigets uppgift är att se till att piloten når sitt mål, uppnår tänkt verkan och se till att denne sedan kommer tillbaka helskinnad. En betydelsefull uppgift som tas på stort allvar i skarpa situationer.

Telekrigarna på en stridsflygdivision ansvarar för Gripens egenskydd, att hindra fienden från att kunna bekämpa oss. I första hand är det tal om att varna piloten om potentiella hot. Med upp till 70 olika flygande plattformar i luften vid samma tillfälle och ett överflöd av markbaserat luftvärn så innebär det väldigt mycket att bilda sig en uppfattning om. Vid en kontakt med fienden kan piloten tillämpa diverse motmedel för att undvika att bli bekämpad. Motmedeln kan dels bestå i aktiv störning från Gripen, men även fällande av remsor och facklor. Oftast kombinerar piloten störning, remsor och undanmanöver för att uppnå så hög effekt som möjligt.


Arbetsmiljön i telekrigcontainern

När MSE (Mission Support Element) baserar inför en övning av den här typen så sker detta, till viss del, i byggnader tillhandahållna av värdlandet och till viss del i RÖS-skyddade, 20 fotscontainrar. Dessa tillhör vårt krigsförband och är inredda med planerings- och utvärderingsutrustning. De placeras ofta i nära anslutning till flygplanen för att underlätta snabba kontakter med piloter eller tekniker. Som telekrigare stöttar man vid planeringen av uppdraget och finns till hands vid eventuella frågor om aktuella hotsystem. Efter flygpasset försöker vi ta reda på hur det gick med störningen (var den effektiv) och om det dykt upp nya hotsystem i området. Om det kommer exempelvis ett nytt luftvärn måste telekrigarna skapa möjlighet för piloten att upptäcka dessa vid nästa uppdrag.


Jesper framför en EA-18 Growler

Arbetstempot är, som nämnt tidigare, mycket intensifierat och även om själva uppgifterna är ungefär detsamma som hemma så komprimeras tiden man har att utföra det hela på. Red Flag blir på så vis en viktig övning då man inte bara övar för sin egen del utan lär sig vad det innebär at vara en del av en mycket större styrka. Här får vi även samarbeta med de som har detta som huvuduppgift. I övningen flyger F-16 Wild Weasels och EA-18 Growlers. De gör inget annat än att leta upp och störa ut luftvärn så de har stora kunskaper.

Text och Bild: Jesper Lidström

Varnare och motmedel är lika viktiga för oss piloter som motor, radar, radio och vingar. Vi startar inte utan något av dessa. Om flygplanet saknar förmåga att detektera/upptäcka hot samt förmåga att bekämpa eller degradera dessa är det svårt/omöjligt att verka i en modern luftstrid. Telekrigaren måste hela tiden förändra varnaren och störaren för att möta upp när motståndaren förändrar exempelvis frekvensen på en eldledningsradar. Medel vs motmedel, det är en ständig utveckling och kamp.

Anders Segerby
Kontingentschef SWAF Red Flag 13-2

Officiell blogg

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

19 kommentarer

 • redflag 28 februari 2013 20:36

  Konversationen är intressant och den berör förvisso kommande teknik, men eftersom att den förs av personer utanför FV och eftersom att den inte direkt kopplas till våra förmågor anser jag att den kan få utrymme. Syftet med att belysa telekrigaspekten under Red Flag var ju just att väcka nyfikenhet. Att beskriva detta område liksom radarteknik, länkar, krypto med mera är dock (precis som jag tror du antyder) en balansgång. Ska vi vara riktigt säkra så avslöjar vi aldrig någonting om vad vi gör, men då kanske vi inte riktigt uppfattas som den organisation vi vill.

  Anders Segerby, Kontingentschef Red Flag 13-2

 • J.K Nilsson 28 februari 2013 18:25

  Gripen TTP är intressant, skriv gärna något liknande om den övning för oss utomstående.

  J.K Nilsson

 • Ove Larson 28 februari 2013 00:48

  I can guarantee you are wrong mr Tamas. You can not send maleware attack as you describe into the Gripen radar. The Gripen E will be as secure to malware as any other F-22 or F35 or PAK-FA. Sweds are World famous for good technical design and frontline technology.
  Stupidity with security on ground support systems may be another matter. Thoose systems are Tempest secured though, so it will have to be from inside attack if possible.
  India has not ordered PAK-FA.or any PAK-FA variant. Not even Russia has PAK-FA in service within 10 years.
  Mr Tamas. Your "conspiracy thinking" is fiction not reality. Gripen E as single seater is top of the line a/c in the world when in full service around 2020-2030. A two-seater F-version will not be superior except for pilot training. The decision support system in Gripen E is the key factor for future survivability and future pilot capability. And finally, mr Tamas, Gripen E/F is designed to accept the threats from PAK-FA/F22/F35-generation Aircrafts and has much better radar than the F35 and the Rafale for example. Their AESA-radar systems are not very impressive in my opinion.
  / Mr L

 • Dr Blå 16 februari 2013 11:29

  Skaplig konversation för fel öron/ögon!

  /Dr Blå

 • Thomas White 7 februari 2013 00:31

  Hello,

  Earlier today, the "radio-cybernetic" aspect of aerial combat became obvious to the wider audience, as the iranians released Youtube footage of how they actually hacked the american RQ-170 drone in-flight and forced it to land on persian soil. They stole the stealth fuselage under a Mi-8 helicopter sling and soon managed to decrypt its onboard FLIR video storage, as shown on public news.

  In a modern warplane, even if it is not a UAV / UCAV drone, but a 4th/5th generation manned jetfighter, there is a lot of computing capability and a lot of antennae that can be attacked with falsified or malicious digital information.

  The lone pilot of a single-seater variant aircraft may be overwhelmed with fault handling tasks and the problem of sorting apart falsified information introduced by wireless attacks that hit his plane. It is better to be in a two-seater, where the back-seat pilot can act as the flight engineer and IT warrior, while the front-seat pilot flies and navigates the plane.

  The Gripen (with the "D" variant) only recently achieved truly divisible front cockpit - back cockpit functionality split via software update. That flexible capability is soon being abandoned for the Gripen family, as only single-seater "E" variants are going to be built, according to plan. I wish the fate of the "F" variant would be re-examined.

 • Tamas Feher 5 februari 2013 13:21

  Dear Anders,

  > In my knowledge there are no methods to get in to my on board computers via the radar or any other antenna.

  About 4 years ago the israelis attacked the syrian reactor with aerial bombardment. According to press reports, the phased-array radar delivered digital hacking method was used to remotely disable the syrian Tor air defence missile system in advance of that air raid.

  The american F-22 Raptor is designed to deliver digital cyber attacks via its AESA radar antenna.

  > look at all assets being used in most conflicts on earth I still see conventional radars which will be affected by conventional EW.

  Most conventional radars today, even the old ones from the WARPAC era, are now modernized with digital signal processing, displays and maintenance diagnostics and are enabled for networked communications. There can be many backdoors and secret disabling codes hidden in programmable digital systems, including the CPU instruction set, the firmware, BIOS, other microcode or the operating system.

  One can never be sure about the trustworthy nature of overseas sourced components and systems. (The rapid decline of Finland's Nokia under american leadership has resulted is the alarming loss of aboriginal scandinavian digital communications development infrastructure, for example.)

  It is better to be cautious, assume that your cyber systems are fallible and Gripen will be vulnerable even when in the air and have a back-seat specialist who can fix problems and hack back at the enemy.

  Furthermore, two-seater warplanes are easier to fly for 3rd world air forces and SAAB is hoping for Gripen Next Generation orders in the developing world. Forexample, India is ordering all Rafales and PA-FA variants in two-seater configuration, due to less qualified pilot manpower.

  All in all, I am worried that Sweden is trying to save on money by skipping two-seater "Gripen F" development, but the loss of capability and survivalability are too big of a sacrifice.

  Sincerely: Tamas Feher.

 • Christer 4 februari 2013 12:42

  En AESA-radar går i princip att upptäcka lika lätt som en vanlig radar. Men man kan begränsa sökområdet väldigt exakt med en AESA vilket gör att man inte läcker ut signaler i onödan som kan detekteras. Likaså kan man söka i ett litet område och samtidigt störa i ett stort område.
  Så om JAS-planen inte varit ett mål för F-18-planet i övningen så har de sannolikt aldrig märkt några radarsignaler från det.

 • Jan Burman 4 februari 2013 11:56

  I must say that I have also very difficult to understand how such a thing to be possible. Exactly where in that case the hacker sitting? In which object he hack? How can he plumb in just that object when a modern radar of AESA type are very difficult to locate the already low background noise. Would be fun if you developed your thoughts a little more.
  JB

 • redflag 4 februari 2013 00:33

  Dear Thomas. I don't share your worries about up comming methods concerning cyber attacks against fighters. In my knowledge there are no methods to get in to my on board computers via the radar or any other antenna. With that I emphesise -to my knowledge. I belive that conventional methods for intelligent jamming and noise will be used at least for the next ten to twenty years ahead. If I look at all assets being used in most conflicts on earth I still see conventional radars which will be affected by conventional EW.

  Of course two people can do more than one, but there are not only an upside to be in a dual cockpit. I would argue that for the main part of our (Swedish) tactics it is better or equally better to be in a single seater. If you have a good interface with developed HMI, then you are quite safe.

  The future will show if you or I was correct.

  Anders Segerby

 • Thomas White 3 februari 2013 23:52

  Dear Sirs,

  Electronic warfare (more precisely defined as "radio-electronic combat" according the the WARPAC vocabulary) is a already thing of the past, essentially Vietnam War era doctrine.

  The USA and IL has already advanced into the next era of "radio-cybernetic combat". They are no longer insterested in attacking the analogue electronic stages, as they can now directly inject malicious digital instruction codes into the enemy equipment, using the AESA antenna.

  They can put Stuxnet and Duqu malware on your laptops and on the airplane's computers and remotely disable them at the needed time! They can disable 4.x generation enemy aircraft while in the air, by attacking the computers.

  Only a trained computer security and systems maintenance specialist, working from the the rear flight seat will be able to resusciate the computerized systems, as they fail again and again under sophisticated wireless hacking attempts. He will be busy trying to keep the Gripen in the air and try to hack back, while the front-seat pilot navigates and fights the enemy with missiles.

  This is why I am worried when hearing that only single-seater configuration "E" variant Gripen Next Generation warplanes are currently planned to be manufactured. It is very important to procure many two-seater "F" variant Gripens, because survival in a "radio-cybernetic" intense war scenario will depend on the work of the back-seat flight engineer!

  The anticipation of "radio-cybernetic" combat is the probable reason, why all of the F-16I "Soufa" warplanes are of the two-seater variety, because IL already understands the significance of digital attacks in the air war! Look at the american "Growler" aircraft as well, which is also a two-seater configuration.

  Many next generation Gripen warplanes should also be built according to the two-seater layout! Please put a sandbag in the second pilot's seat for peace-time flights, if it is necessary to keep the operational costs down.

  Thanks for your attention, Sincerely: Tamas Feher from Hungary.

 • Jan Burman 3 februari 2013 17:04

  Tack för svaret. Jag känner till vad vi står vad gäller JAS. Det vore dock intressant om du kan berätta hur de plan som har en sådan radar ex nya F18 uppträdde. Kunde de ha på sin radar utan att ni fick en varning om detta på rra system. Det vore intressant att höra från verkligheten ochinta bara läsa infrmation om detta, en information som naturligtvis är något tillrättalagd i pr syfte.
  JB

 • redflag 3 februari 2013 02:12

  Vi ska försöka sammanfatta övningen på hemsidan, men tiden är knapp eftersom att vi direkt efter hemkomst gör slutförberedelserna för Gripen TTP och Flygvapenövning 13.

 • redflag 3 februari 2013 01:25

  Jag tror att de ser det som positivt. Vi har dels modern teknik som de är intresserade av och dels vill de veta hur vi arbetar. Många länder skär ner på flygtiden och de kommer sannolikt att komma ner till våra siffror efter hand. De måste då hitta nya metoder för att med mindre medel kunna upprätthålla operativ förmåga. Framtida samarbete, interoperabilitet, är dock alltid en av huvudskälen till att samöva.

  Anders Segerby

 • redflag 3 februari 2013 01:20

  Planen är onsdag, men det är som sagt en plan.

 • redflag 3 februari 2013 01:19

  Flygvapnet har inte AESA operativt på JAS än, men eftersom att det är en ny generation radar så bör den vara mer störresistent.

 • Leif Athle 3 februari 2013 01:16

  Måste tacka hela 172:a för all intressant information vi fått. Välkomna hem. Skriv gärna på sidan "Blekinge Flygflottilj" om era erfarenheter. Hälsn ATE.

 • Jan Burman 2 februari 2013 21:33

  Det sägs att den nya AESA radarn skall vara svår att störa ut respektive att den skulle vara svår att upptäcka. Kan du kommentera detta någonting.

 • Göran Alexander 2 februari 2013 18:54

  Imponerande... När beräknas ni återkomma till F17 (dag o.prel.tid)
  Mvh. Q23/SFF

 • Kristian 2 februari 2013 17:40

  Tack Anders för eran blogg som varit en rent nöje att följa under Red Flag.

  Ser de andra länderna att Sveriges deltagande som positivt i utvecklandet av deras egna förmågor eller är det mer av praktiskt karaktär för att lättare kunna samverka i framtiden?

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *