Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Att leda – och att följa

Svensson Johan

General Bengt G Nordenskiöld, CFV 1942-1954

Jag har med intresse följt kommentarerna till inlägget  ”Rekrytering förr och nu”. Måste erkänna att Alf Ingesson-Thoors kommentar (se delar av den nedan) fick mig att reagera och när jag började skriva en egen kommentar blev den mer omfattande än vad jag tänkt mig. Väljer därför att  skriva detta inlägg och vill här reflektera, inte bara kring Affes kommentar till inlägget utan även andra kommentarer till aktuellt och tidigare inlägg samt uttalanden i övrigt som jag ganska frekvent stöter på.

”Men jag bryr mig! Bryr mig om mitt Flygvapen som jag tjänat i sedan 1967 men som numera mest består av vitnande benrester. Nej det är inte numerären jag menar. Det är den känsla och stil som Nordensköld en gång byggde upp men som nu verkar ha gått förlorat. Uffe Björkman var med på den tiden och jag förstår hans frustration, liknande min egen, över hur Flygvapnets stil och anda är som bortblåst.

Reclaim our Air Force. Micael Bydén. Går du först i det spåret så går i varje fall jag efter.”

Alf Ingesson-Thoor

Inledningsvis vill jag klarlägga att jag inte ställer upp på uppfattningen om att FM i allmänhet och FV i synnerhet skulle vara den ”dåliga arbetsgivaren”, som inte värdesätter personalen. Många av kommentarerna till aktuellt inlägg och andra inlägg andas detta. Jag köper heller inte argument baserade på att ”det var bättre förr”. Här skall man inte sammanblanda uttrycket med det faktum att det är viktigt att känna sin historia, ha förståelse för var man kommer ifrån, att ta med sig det goda och lämna det som är mindre bra.

Bästa medarbetare och andra som följer denna blogg, jag ber er att med öppna ögon se er omkring. Jag ber er att snegla på och lyssna till den situation som andra i er omgivning, verksamma i andra yrkesområden, har. Titta också på situationen för våra kollegor i andra länder. Jag tänker då i första hand på våra samarbetspartners i Europa. Ni kommer att se att vi, i många fall och på många områden, har arbetsförhållanden och avtal som står sig väl. Det går alltid att hitta exempel och jämförelser som bevisar motsatsen, men igen, generellt sett står vi oss väl. Jag påstår att många av oss allt för ofta glömmer bort att se det positiva, att vi inte tillräckligt uppskattar det vi har och är en del av.

Jag har inga som helst problem med att det finns synpunkter och uppfattningar om brister på organisationen, eller på mig personligen för den delen. När synpunkterna och uppfattningarna dessutom uttrycks i kombination med viljan att vara med att förändra och med konkreta förslag till åtgärder är mina öron stora och möjligheten att påverka mig är stora. Däremot så har jag svårt, riktigt svårt, att acceptera utpräglad probleminventering och negativa uttalanden där viljan att bidra till förändring saknas. Min personliga uppfattning är att man i dessa fall måste ta konsekvenserna, inte bara för sitt handlande, utan också för sina bestämda uppfattningar. Om någon anser att FM, eller FV i detta fall, är en undermålig arbetsgivare som hon/han inte kan eller vill påverka, då bör personen i fråga överväga sin framtid i organisationen. Ingen, vare sig person eller organisation, tjänar på ett fortsatt negativt förhållande. Det är snarare destruktivt för båda parter.

Jag ser inte och möter inte ”de vitnande benresterna” och ”den bortblåsta andan” i FV som Affe I-T uttrycker. Min tolkning av uttalandet är att det till stora delar är orättvist och felaktigt. Det jag till övervägande del möter är engagerade, lojala och ambitiösa kollegor som levererar, varje dag, året om. De gör det i HKV och de gör det ute på förbanden, de gör det i skarpa insatser nationellt och internationellt. De gör det med samma och ofta högre kvalitet jämfört med andra nationer och i de flesta fall med mindre resurser. Vidare uppfattar jag att det i utövandet av vår verksamhet finns en utpräglad positiv anda. Jag uppfattar också att personalen generellt sett är stolta över vad de själva och organisationen presterar och står för.

Nej, jag kör inte huvudet i sanden och gömmer mig bakom en glättig positiv bild över dagens situation i FM. Jag blundar inte för att det finns utmaningar och omständigheter som reser frågor. Vi har de senaste 10-15 åren genomgått stora förändringar som har påverkat oss. Vi står också inför en rad utmaningar, inte minst en kommande omstrukturering där det i dagsläget finns en rad frågor för den enskilde som inte har tydliga svar. Det genererar oro. Jag är medveten om det, men jag är också övertygad om att vi tillsammans kommer att ta oss igenom dessa utmaningar.

När det kommer till brister i ”stil”, om Alf med det menar ”puts och studs” exempelvis att klä sig rätt, att uppträda formellt och korrekt samt att vara en god representant för verksamheten så är jag benägen att hålla med, att vi tappat mark. Må vara att jag i mångas ögon tillhör den gamla stammen, men jag tycker att det finns ”room for improvement”. Det gäller inte bara Flygvapnet utan hela FM. Här skall du och jag Alf, gå sida vid sida och vara föregångsmän, likt Nordenskiöld, och visa vägen för våra yngre kollegor. Det strävar jag själv personligen efter varje dag (alla andra jämförelser med Nordenskiöld undantagna). Jag ställer höga krav på min omgivning och det gäller hela vägen, från personligt uppträdande till kvalitet i yrkesutövningen. Det kan jag göra, utan att tveka, tack vare den personal jag har förmånen att företräda och arbeta med. Jag gräver där jag står och ställer samma höga på mig själv. Om jag inte uppfattas på det sättet, om jag inte har förtroende bland personalen, då har inte bara jag ett problem, det har hela Flygvapnet.

Jag bryr mig också, precis som Alf gör, i allra högsta grad. Sedan 1986 har jag varit en del av Flygvapnet och med det har en stark känsla av tillhörighet vuxit fram. Det är människorna i organisationen som genom alla år, ända sedan 1926, skapat den anda, stämning och rykte, ”Flygvapnets själ”, som vi fortfarande omfattas av idag. Det är fortsättningsvis bara vi, människorna i dagens Flygvapen, som kan bevara och utveckla vår organisation. Det är människorna i organisationen som får mig att trivas så bra som jag gör, som får mig att uppskatta mitt jobb och som gör mig mycket stolt över att vara en del av Flygvapnet.

Jag har accepterat ett jobb som innebär att leda flygstridskrafterna. Jag vill göra det, jag är beredd att göra det, jag kommer att göra det och som ett led i detta kommer jag att fatta nödvändiga beslut inom ramen för mitt ansvarsområde. Jag förväntar mig att den personal som tillhör flygstridskrafterna, vårt Flygvapen, följer mig. Det känns tryggt att ha åtminstone en medarbetare som är beredd att göra det.

Väl mött!

Micael Bydén/FVI

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

14 kommentarer

 • Alf Ingesson Thoor 11 mars 2012 09:45

  Bra att FVI följer upp alla de kommentarer i det senaste inlägget. Oftast används ordet "tydlig" i tid och otid, även när det är som mest dimma.
  Inspektören är här tydlig i vad han förväntar sig samt vilken bild han har. Utmärkt. Det är alltid lättare att följa en ledare som har en tydlig markerad "vimpel".
  Mitt uttryck om "vitnande benrester" är naturligtvis grovt överdrivet men det ligger i kategorin "Måla med för starka färger så märks det bättre".

 • Gerd Wiesler 11 mars 2012 13:16

  Varje chef sätter sitt avtryck på verksamheten. Silver skapade ett intressant debattklimat.

 • The Mighty 11 mars 2012 13:31

  Att som chef proklamera att den egna verksamheten är sund och bra är generellt sätt lika trovärdigt som arbetstagare som beklagar sig över hur dåligt allt är och att det var bättre förr. På något sätt är det de roller man är tilldelade och perspektiven är för båda parter olika. Det spännande är det som händer mellan parterna och det är den processen som VARIT bra och som har BLIVIT sämre. Då kraven var otydligare och organisationen större fanns stora möjligheter att fixa för individ och organisation. Nu märker båda parter att utrymmet minskat genom ökat krav på insyn och större krav på individerna. Detta skapar friktioner. FV är traditionellt regelstyrt och är det något vi chefer kan så är det regler. Då vårt ledarskap blir ansträngt och ifrågasatt faller vi tillbaka på våra regler och tappar tyvärr den mjuka delen av vårt ledarskap. Jag tycker att det relativa synsättet på sin egen tillvaro som generalen framför är oturlig då den enbart skapar negativa känslor. Individen kan ju bara utgå från sin egen situation inte  sätta sig in tyska officerares situation eller vårdarbetare i Sverige. Jag anser att resurserna blivit färre vilket skapar stress och frustration, kraven blivit tydligare och hårdare vilket minskar individens och chefens utrymme, insynen ökat vilket lett till fyrkantigare chefer som tar få beslut men följer många regler.
  FM är relativt ingen dålig arbetsgivare men jag anser att den blivit av med många möjligheter för att få individen att trivas. Jag anser att chefer på förband måste få större möjligheter att påverka individens framtid vilket chefer med ALFFare under sig knappt kan idag. Ni högre chefer måste visa det goda ledarskapet istället för att prata om det. Lead by example handlar för mig inte om UniRFM utan att ta svåra beslut då regler inte är tydliga och stödja underställda chefer i deras beslut även om regler kanske inte följts till 100%. För detta krävs om ni vill att vi ska fortsätta att fixa och trixa. Jag är med på tåget....

 • Bydén Micael 11 mars 2012 15:00

  The Mighty
  Tack för dina kloka reflektioner och tänkvärda ord. Mitt inlägg täcker långt ifrån allt som jag vill och borde säga. Jag hade hoppats och hoppas fortfarande att inlägget inte enbart skall skapa negativa känslor. När jag läser det blir min tolkning att jag helt skulle sakna förmåga att se och hantera mjuka frågor, att jag helt saknar empatisk förmåga, att jag inte har förståelse för att många inte känner sig helt tillfreds med dagens situation. Den tolkningen är tung för mig att bära. Är det något jag värdesätter så är det männskorna i systemet och att jag har förmånen att vara en del av ett sammanhang byggt avfysiska människor, FV. Att själv hävda att jag är empatisk betyder ingeting för omgivningen. Det är omgivningens upplevelse av hur jag agerar som betyder någonting. Sanningen som ligger i betraktarens ögon. Min ambition är att leda och göra det enligt uttrycket Lead by example. Det kommer jag att göra utifrån mina personliga förutsättingar och det stöd jag erhåller från personalen. Hur det går och utvecklar sig får tiden utvisa. Tack för att du är med.

  • The Mighty Bydén Micael 11 mars 2012 17:41

   Det relativa synsättet används av oss ofta då vi ska tänka att någon annan har det sämre och att vi ska vara glada över det vi har (typ, "ät din mat, tänk på barnen i Afrika som inte har någon") Jag tycker att det är fel sätt att se det på då det bara tar fram dåligt samvete och skam. Vi ska fokusera vår situation nu och hur vägen framåt ser ut oavsett hur "andra har det". Jag tycker att vi blivit för regelfokuserade och att det hindrar cheferna att vara bra chefer som kan coacha och påverka. Det ligger i sakens natur att FV högsta företrädare borde vara nöjd överlag med sin verksamhet att koppla det till  oförmåga att se och oförmåga till empati är något jag inte kan se koppling till, det handlar nog om olika perspektiv. Jag tycker. Att CF är på rätt spår. "Rules are for fools and the guidance of wise men". Det ligger mycket i det sättet att se på regler. Jag tror att det bör ligga mer fokus på PULL- i stället på PUSH-ledarskap i framtiden. Det har blivit lite mycket av det tidigare nu. Afghanistan, de som valt att lämna, UAV, FlygS etc.

 • Entreprenören 11 mars 2012 16:01

  Jag deltar gärna i förändringsarbete. Däremot sysslar jag inte med nedrustningsarbete och är därför till stor del civil numera.

  Gällande flygvapnets still och kåranda så tror jag att man bör tillvarata erfarenheterna från Libyeninsatserna. Skillnaderna på rotation 1 och 2 visar ganska tydligt på att "ledande" handlar om att få andra att följa snarare än att visa för sina egna chefer att man "leder".

 • Karl P 11 mars 2012 22:51

  Ganska lite FV kan göra som inte är strikt kontrollerat. Så himla fyrkantigt från topp till botten i FM. Jag ser med viss avund på Thailands flygvapen som väl är ungefär av samma storlek men där friheten är större och det skapar en bra arbetssituation och nära relation med befolkningen samtidigt som förmåga och professionalism ständigt utvecklas.

  Inser ju att FV och Bydén nu jobbar utifrån den låda man placerats i men kanske kan man lära sig något av Thailand i alla fall och trycka uppåt om vissa förändringar.

  Lite mer allmänt: Tycker att Försvarsmakten sviker sina anställa genom att inte våga tala om vad som krävs för att klara både operativa krav och nöjda anställda.

  Har aldrig sett i ett budgetunderlag vad FM anser sig behöva. Man kan ju åtminstone kommentera det utan att gå ifrån riksdagens beslut?! Eller finns det någon regel om att en myndighet inte får uppge var det finns finansiella brister?

  Det nämns bara vad man kan åstadkomma med tilldelat anslag och ser det ut att gå mot ett underskott så avbryter man övningar och materialinköp för att envist komma med ett plusresultat till Regeringen. Regeringsrepresentanter går nu och talar till media om hur bra allt är med överskott i FM men Årsredovisningen 2011 är en ren katastrof över vad som (inte) åstadkommits...

  Nä bäst att runda av nu.. :) Önskar FVI ett stort LYCKA TILL!

 • Roger Klang 12 mars 2012 02:01

  Den viktigaste egenskap en chef kan ha är att han kavlar upp ärmarna och "grisar ned sig". (Kanske inte inom flygvapnet?) Om någon har fel eller negativ inställning så säg det till honom i raka och klara ord! Man kan inte bara dra sig undan en negativ person, han kommer ju att finnas kvar enligt arbetsmarknadslagarna, Micael Bydén kan inte avskeda honom. Hantera honom då! Har jag fel?

  Roger Klang

 • Dr Blå 12 mars 2012 21:47

  Reflektion!
  I bland när jag sitter på möten med personal från fasta och roterande vingar ser jag en tydlig skillnad. Denna skillnad består i verbala och icke verbala dialoger. Tyvärr måste jag säga att kolleger från de fasta vingarnas förening allt som ofta glömmer hur bra de har det. De andra, de roterande, kommer från huvudsakligen arméförband och är rekryterade från en kärvare situation. Mer fältlik. Dessa biter ihop, gör vad de ska och kör på.

  Rätt eller fel?

  Dr Blå

  • The Mighty Dr Blå 13 mars 2012 17:04

   Tack för ditt inlägg då det så tydligt exemplifierar det sätt jag anser vår general felaktigt lägger upp sin argumentation (förlåt att jag ältar om detta). Varför vilja ge folk dåligt samvete och känna skam? Jag slänger mat fast barnen i afrika svälter, är det fel?
   Är det så att arméofficerarna är "hårdare" än FV officerarna eller är det bra dummare eller fokuserar på fel saker? Jag låter bli att nappa din provokation mer än så. Jag tror i grunden att de olika bakgrunderna gör att inställningen till jobbet, karriären och kollegorna skiljer sig. Dock inte så mycket att helt kollektiv beteer sig annorlunda. Vårt privata liv har vi ju gemensamt och det tror jag formar oss mer. Det jag vill säga är att jag tror att du har för många förutfattade meningar och att det färgar ditt sätt att se dina kollegor. Då du bedömer hur "bra" någon annan har det och använder uttryck som fältlik, kärv och "kör på" så vet kanske du vad det innebär på samma sätt som "krigets krav" också betyder något för just dig. För MIG låter det kalla krig och 80-tal och inte aktuellt för de insatser i alla fall jag gör årligen. Men det kanske gagnar någon att jobba för en "spricka" mellan piloterna på det sätt du beskriver det jag kan bara inte förstå vem.

 • Hans Landström 13 mars 2012 00:38

  Tack Micael för att du återupplivar denna blogg!
  Jag tror på en aktiv flygvapenblogg och en aktiv FVI på bloggen som ett forum bland andra. Detta är uppenbart när man ser engagemanget i de två senaste inläggen.

  The Mighty - Mycket kloka inlägg enligt mitt förmenande!

  Ett bevis på nyttan med denna blogg är just engagemanget - det värsta vilken organisation som helst kan drabbas av är likgiltighet. När debatten dör ut - oavsett om det är problemsökande eller ej - är risken att likgiltigheten infunnit sig ( eller som kanske Affes uttryckt sig "likstelheten").

  Micael - alla som skriver här "är med" oavsett uttrycksformer, kanske inte exakt eller så medgörligt, på din, min, Affes, The Mightys etc. olika syner på hur färden bör gå. Men jag är övertygad att vägen går i samma riktning - framåt.

  En känd företagsledare (Percy Barnevik) lär ha sagt ungefär så här "Det viktigaste är inte att vi gör exakt rätt utan att vi gör det något sådär rätt, men i rätt riktning"!
  (Underförstått att det var i hans utstakade riktning).

  Micael - staka ut vägen, vi följer den, men vi kommer säkert ha synpunkter om vi skall hålla till höger eller vänster, ibland vill vi nog också stanna upp för att ventilera vår oro, takten vi går i eller med vilket fordon vi använder. Detta tycker jag är naturligt och sunt om vi gemensamt skall nå ett mål. Ju mer vi förstår intentionerna och syftet som ligger till grund för reseledarens vägval, ju mindre girar och stopp tror jag gruppen behöver på sin väg framåt.

  Hans Landström

 • Affe 14 mars 2012 10:35

  Ännu en general som tycker att alla som tycker att alla som inte är nöjda har fel. Ser du ett problem så uppfattas du som en gnällspik. Det generalerna inte har fattat ännu är att det är bara de problem man inte kan lösa själv som man lyfter uppåt. Jag hade en gång en kompanichef som sa KIMPKML. Kom inte med problem, kom med lösningar. Inte så klokt tänkt av den chefen, alla problem sopades under mattan för han ville inte ta tag i dem. Problemen fanns kvar och orsakade onödiga friktioner. De problem som man hade lösningar till löste man ju, precis som vanligt, utan att chefen behövde informeras. Jag uppfattar FVI på ett liknande sätt, har du ett problem utan en lösning är du en gnällspik som probleminventerar och bör söka sig om efter ett nytt jobb eftersom du inte verkar trivas på jobbet.

 • Bydén Micael 14 mars 2012 17:35

  Några kommentarer från min sida på de senaste kommentarerna från er:
  - Jag varken kan eller vill avskeda personal. Det är inte det mitt inlägg handlar om. Vad det däremot handlar om är att reflektera över det vi har, att fokusera på det positiva och låta det få ta plats på samma sätt som de kritiska/negativa uttalandena gör. Det finns en tendens, enligt min uppfattning, att de senare i flera sammanhang är tongivande.
  - Att personal lämnar sin anställning i FM för annan verksamhet har alltid skett, i någon omfattning. Det är naturligt. Jag har ingen illusion om att 100% av ”min” personal kommer att stanna för evigt, oavsett läget. Eftersom det är lite oroligt i leden (bla omstrukturering) och jag är medveten om att ditt finns synpunkter vill jag rikta budskapet till dem som tvivlar, att värdera ”det egna gröna gräset” och inte bara se till ”det på andra sidan”. Om man tar steget och lämnar skall man göra det på rätt beslutsunderlag och med rätt argument.
  - Jag välkomnar engagemang och diskussion. Om jag inte hade gjort det hade jag aldrig skrivit mitt inlägg. Jag uppfattar att det är en del i vår kultur, ”FV-andan”, att ha högt i tak, att vi uttrycker våra synpunkter, att vi vågar göra det. Vi gör det på vårt eget sätt vilket emellanåt misstolkas av dem som inte är känner oss. Det kan vara bra för oss alla att ha den förståelsen. Ibland tjänar man på att anpassa kommunikationen.
  - För mig skall engagemanget inte stanna vid synpunkterna, uppfattningarna och kritiken (såväl positiv som negativ). Jag vill ha diskussion även kring de goda tipsen och råden, förslagen till åtgärder och förbättringar.
  - Jag vet inte vilken förening Dr Blå tillhör. Själv är jag fostrad i den ena av föreningarna du nämner och jag har under en längre period verkat inom ramen för den andra. Verksamheterna och miljöerna föreningar verkar i präglar dess medlemmar. Du och jag kan måla upp stereotypen för officeren i våra försvarsgrenar. Till del kommer den att vara sann, men bara till del. Min uppfattning är att vi skall värna särarterna, det är tillsammans som vi blir starka.
  - Man skall passa sig för att utgöra sig som talesman för ett kollektiv. Jag tror dock att Hans Landström talar för många, men inte för alla, i sin kommentar. Det är så jag känner och agerar efter.
  - Vägen för flygstridskrafterna finns rätt väl utstakad i FVUP. Där finns vår kardinalkurs. Vad vi tillsammans skall göra är att vidareutveckla och förtydliga denna plan, göra den mer visuell och tydlig. Läs den gärna igen. Gå tillbaka till FVUP-inläggen som presenterades på FV-bloggen före jul. Fundera, diskutera och tyck till. Gärna i detta forum.
  - Avslutningsvis: alla som läser mina inlägg har tolkningsrätt. Jag känner dock inte igen mig i den senaste kommentaren. Kan bero på att jag inte menar det som skrivs i kommentaren eller att jag har dålig självinsikt.

 • Alf Ingesson Thoor 15 mars 2012 00:11

  Vill bara klargöra att kommentaren med signaturen "Affe" inte är min, MVH Alf Ingesson Thoor.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *