På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Fakta

Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) eller

 Neutrala Nationers Övervakningskommission

Efter Koreakriget, 1950 – 1953, mellan Nordkorea (Democratic People´s Republic of Korea – DPRK) och Sydkorea (Republic of Korea – ROK) skrevs den 27 juli 1953 ett vapenstilleståndsavtal (Armistice Agreement) på av tre militära chefer som deltagit i kriget; United Nations Command (UNC), Korean People´s Army (KPA) samt Chinese People´s Volunteers (CPA). Genom att vapenstilleståndet undertecknats etablerades Neutrala Nationers Övervakningskommission (Neutral Nations Supervisory Commission – NNSC).

De fyra länder som nominerats att ingå i NNSC hade inte deltagit med stridande förband i Koreakriget. Den norra sidan valde Polen och Tjeckoslovakien medan den södra valde Sverige och Schweiz. Länderna skulle tjänstgöra på den norra- respektive södra delen av den av parterna definierade militära demarkationslinjen (Military Demarcation Line – MDL). Respektive land i NNSC fick själva ansvaret att bemanna respektive delegation för att säkerställa ländernas oberoende.

Endast fem dagar efter att vapenstilleståndets avtal hade undertecknats genomförde NNSC sitt första möte den 1 augusti 1953. Sedan dess har NNSC i princip genomfört ett möte i veckan och idag har mer än 3600 möten genomförts.

Efter att Tjeckoslovakien delats i två länder, Tjeckien och Slovaken, tvingade DPRK Tjeckoslovakien att lämna NNSC. Detta gjordes under protest. Polen fortsatte dock att vara aktiva på den norra sidan intill maj 1995 då DPRK upphörde att erkänna det officiella arbetet som genomförts med vapenstilleståndsavtalet som verktyg. Den polska delegationen har därefter fram till 2018 årligen besökt NNSC i Sydkorea.

Även om arbetet vid NNSC  sedan 1995 är begränsat till den södra delen av MDL fortsätter Sverige och Schweiz att verka utifrån sitt högkvarter i Panmunjom dygnet runt, sju dagar i veckan året om (24/7/365), beredd att understödja parterna som en plattform för diskussioner och utföra de kvarvarande uppgifter som parterna fastställt i vapenstilleståndsavtalet från 1953.

Sedan 2016 genomför NNSC utökad verksamhet i enlighet med vapenstilleståndsavtalets anda, att efter inbjudan från någon av parterna observera militära övningar (i syfte att verifiera att de är defensiva till sin karaktär), utbildningar, personalrotationer och incidentutredningar,

 

Varför ser vår symbol ut som den gör?

NNSC fick i stilleståndsavtalet till uppgift att ta fram en tydlig symbol för att märka ut dem själva och deras fordon vid all verksamhet så att parterna tydligt skulle kunna konstatera att detta var NNSC som var verksamma.

Det är naturligtvis svår att idag känna till hur diskussionerna gått och vilka alternativ som förelåg i dessa diskussioner men det vi vet idag är att färgerna i symbolen skall vara de som finns/fanns i de fyra ländernas flaggor.

Trots att Tjeckoslovakien inte existerar som land längre eller är en del av NNSC så kvarstår giltigheten genom att Sveriges, Schweiz och Polens färger fortfarande täcker färgerna i symbolen.  Skulle symbolen bara representera länderna på den södra sidan av stilleståndslinjen så skulle symbolen även då vara giltig.

Man måste vara imponerad av uthålligheten i valt alternativ som har bestått både ”tidens tand” och den historiska utvecklingen.

 

Vad menas med ”Neutral” i samband med begreppet Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC)?

Artikel 37 i AA säger:

” The term “Neutral Nations” as herein used is defined as those nations whose combatant forces have not participated in the hostilities in Korea”

Ibland kan man förledas att begreppet “Neutral” har någon koppling till tidigare svensk säkerhetspolitik när det kommer till varför vi är en del av NNSC men inget kunde vara mer fel. Som står skrivet ovan var det att vi inte bidrog med stridande trupp under konflikten som gjorde att vi kunde komma ifråga för detta uppdrag. Att Sverige bidrog med ett fältsjukhus som vårdade patienter från alla delar av konflikten såväl som civila förstärkte naturligtvis den ställning som Sverige hade och fortfarande har.