Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndighet

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndighet

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

Arkiv för: Ledarskap

Spännande inlägg i debatten från Karlis Neretnieks, generalmajor, tidigare opledare Milo Mitt, C MekB. (Inlägget är tämligen långt, men det borde inte utgöra något hinder då alla anställda i Försvarsmakten…

Tidigare har det här på bloggen debatterats vad de olika nivåerna av specialistofficerare skall kunna och hur deras karriärer skall se ut. I december publicerades ett inlägg från…

I fredags, 10 januari, blev ATS stabschef överste Christer Tistam intervjuad av Sveriges Radio P3 om pepptal i verkligheten. Hör intervjun på : http://t.sr.se/KOzSVS Mvh Armébloggen…

Ställföreträdande chefen 422.mekskkomp under anfallsförberedelser. Foto: Fredrik Sandström/Försvarsmakten Bataljonsledning på 42.mekbat efter genomförd ledningsträning v342. På bilden syns fältgrupperad batledningspluton på P4 kasernområde. Foto: MSS.

Våra insatser präglas idag av intensiva stridskontakter vilka ställer allt större krav på det militära ledarskapet samtidigt som krafter på hemmaplan istället vill driva utvecklingen mot ett förvaltningsledarskap.

Arménytt_nummer 1 2012 I Arménytt nummer 1, 2012 uppmanar arméinspektören till omvårdnad av trupp och vi får en lägesrapport från A9 som jobbar mot mål IO 14.

 Artikeln först publicerad i Arménytt nr 3, 2011. Boktips om ledarskap och stress sist i inlägget. Basorganisation 13 och insatsorganisation14. Stort behov av nya anställningar parallellt med övertalighet. Nya omorganisationer… ”Men jag då” frågar sig många, inte minst många som är chefer på såväl hög som låg nivå. Vad innebär det att vara chef i en snabbt föränderlig organisation?  Nåväl, situationen är inte unik för Försvarsmakten. Man säger ibland att vi nu lever i en höghastighetskultur. Det är samhällets och arbetslivets snabba förändringstakt som brukar åsyftas. Ingen kan förneka att utvecklingen under de senaste hundra åren inneburit en dramatisk förbättring av människors levnadsvillkor, särskilt i vår del av världen. Men samtidigt är det ibland som om vi människor inte riktigt hänger med i den snabba förändringstakten. En forskningsöversikt kring omorganisationer inom sjukvården visade till exempel att de ofta resulterade i försämrad arbetstillfredsställelse och minskad professionell effektivitet, försämrad fysisk och psykisk hälsa hos vårdpersonalen, ökad personalomsättning och därmed svårigheter att bygga upp stabila flerdisciplinära vårdteam. ”Inte en organisationsförändring till …” är en vanlig kommentar. Men världen har sin gång och det blir fler organisationsförändringar och vid varje sådan får ledarskap en nyckelroll. I den här artikeln vill jag peka på några förhållanden som visat sig vara viktiga när organisationsförändringar betraktas ur ett ledarskapsperspektiv. Fokus kommer att ligga på ledarskap i en hierarkisk kontext.