På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Vad gör EU och Sverige i Centralafrikanska Republiken?

SkyddC RCA

Först en väldigt kort och översiktig tillbakablick på senaste årens händelser.

Landet har under lång tid plågats av maktkamper, som i alla konflikter, drabbar de civila allra värst. 2008-09 var en EU-styrka benämnd EUFOR Tchad/RCA insatt i gränsområdena mellan de två länderna. Svensk trupp ingick i den insatsen. I RCA har EU har varit på plats sedan slutet av 2013 då under benämningen EUFOR RCA som senare blev EUMAM. Detta var i ett skede då Frankrike gick in i RCA för att avbryta de pågående striderna i något som benämndes Operation SANGARIS. Strax därefter skapades också FN-insatsen MINUSCA som fick uppgift att skydda befolkningen i landet. Sedan dess styrs landet med stöd av FN och andra samfund, bland annat Afrikanska Unionen (AU) och EU. Det finns nu en demokratiskt vald President och grundläggande strukturer för ledning av landet börjar komma på plats. Då kan man ju tänka att det är på väg åt rätt håll och landet kan skapa sin framtid självt. Nja, det är ett mer sargat land än vad man kan tro. I detta blogginlägg ska jag försöka beskriva hur läget är här i en av världens mest bortglömda konflikter.

Till att börja med skall man komma ihåg att detta är ett stort land. Kartan visar RCA inom den blå gränsen. Det området inom den gula gränsen är Österrike. RCA är ungefär lika stort som Spanien och Portugal tillsammans. I detta stora land med i huvudsak vått tropiskt klimat, dvs mellan  1000 – 1500 mm årsnederbörd, lever endast ca 4,7 miljoner invånare. Klimatet strax norr om ekvatorn gör att vilda djur som normalt lever på savannen eller i djungeln finns här. Det blir en kombination av natur och många områden är i princip helt obebodda. Tyvärr har tjuvjakt och hög efterfrågan på ”bush-meat” gjort att 95% av det vilda djurlivet är borta.

En fjärdedel av befolkningen är flyktingar och snittåldern är 19 år. Jämför med Sverige där snittåldern är ca 42-43 år. Medellivslängden i RCA är 51 år medan motsvarande siffra i Sverige är ca 84 år. 5% av befolkningen har tillgång till sjukvård och spädbarnsdödligheten är en av de högsta i världen.

Säkerhetsläget i landet har varit relativt konstant det senaste året. I huvudstaden Bangui är det kriminella gäng som är den huvudsakliga orsaken till otrygghet. Dessa gäng som kallar sig för självförsvars grupper, bedriver i brist på Polis och Gendarmeri, skydd mot betalning av affärer och befolkningen i kvarteret eller området. Interna strider mellan olika gäng och de MINUSCA enheter som skall skydda befolkningen, inträffar då och då. Bangui är indelat i zoner från grönt, som innebär relativt tryggt, till rött. Rött innebär att EUTM RCA inte får eller skall röra sig där. Utanför huvudstaden är avsaknaden av lag och ordning än större. Det är enbart MINUSCA som kan försöka upprätthålla trygghet för befolkningen. Splittrade grupper från tidigare kupper finns i princip överallt och livnär sig på illegala tullar, rån och kidnappningar. FN stör deras verksamheter vilket får till följd att strider mellan MINUSCA och beväpnade grupper inte är ovanligt. Sammanfattningsvis kan man säga att Presidenten och Parlamentet har Bangui, resten av landet har MINUSCA. Utan deras närvaro skulle situationen i det redan hårt sargade landet vara än värre.

EUTM RCA har inga resurser har bedriva humanitär hjälp, men de små resurser som finns och med donationer från respektive land gör vi det vi kan. På bilden ses EUTM vid ett av de barnhem som vi regelbundet besöker och hjälper med det vi kan.

EUTM RCA skall stödja den process i att återskapa landet som kallas SSR, Security Sector Reform. Det innebär funktioner som Polis, Åklagare, Domstolar, Tullverk, Kriminalvård och Gränsbevakning. Vår del är det militära försvaret av landet. I vår terminologi, Defence Sector Reform. Det finns nämligen egentligen ingenting av de sakerna som ingår i det jag nämnde ovan. Allt är splittrat och sönderslaget, både bildligt och bokstavligt talat. EUTM tränar de soldater som i framtiden skall trygga befolkningen. Det innebär som beskrivits i tidigare inlägg men också att utbilda och rådgiva inom mänskliga rättigheter, likabehandling och pedagogik. EUTM bedriver även rådgivning mot Försvarsdepartement och Försvarshögkvarter. Där har EU hjälpt till att skapa grundläggande lagar och förordningar såväl som planering av Försvarets utveckling, utbildning och organisation.

Till dags dato har EUTM RCA utbildat två Infanteri bataljoner och just nu utbildas den tredje. Samtidigt så har många av de styrande dokument som krävs för en Försvarsmakt under demokratisk kontroll, kommit på plats. EUTM hjälper också till att kanalisera de donationer av utrustning och utbildning från andra nationer till FACA. Detta för att undvika att samma utrustning eller system som inte fungerar tillsammans doneras.

EUTM utbildar också gruppchefer och underofficerare till FACA.

Framtiden för EUTM RCA är just nu i fokus för många i staben. Just nu förbereds nämligen underlag för att i September 2018 kunna fatta beslut i Bryssel om insatsen kommande två år. Flera olika handlingsalternativ undersöks och studeras för att ge bra beslutsstöd till våra uppdragsgivare. Det som dock är en grundsten, det är vad Centralafrikanska Republiken vill och kan. EUTM är här för att stödja och rådge, och då är det inte vi som styr framtiden. Med tanke på det jag skrev inledningsvis, en demokrati som är ”handledd” av Internationella samfunden, gör att det kan vara svårt att veta om planeringen blir verklighet. Om EUTM RCA skall lyckas med sin målbild, ett starkt, trovärdigt, respekterat, demokratiskt och mångkulturellt FACA, då krävs det nog en ny period om två år med EUTM på plats i RCA.

Vi som är här känner att vi bidrar till en positiv utveckling i landet. Det finns mycket kvar att göra och det är bra uppgifter. Sverige bidrar med en pedagogik som ger stor effekt. Soldater som får ta eget ansvar för sitt lärande och där krav följs upp på ett bra sätt. Det är lätt att se att de Centralafrikanska soldaterna är stolta över att ha Svenska instruktörer!

 

//Den Gamle.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 250 personer från elva europeiska länder och Brasilien. Insatsen inrättades som stöd till Centralafrikanska republikens nationella armé och inleddes den 16 juli 2016. Sverige har under de senaste åren haft cirka tio personer på plats.

Det svenska bidragets huvuduppgift är att träna Centralafrikanska republikens armé och att vara mentorer under dess utbildning. En betydande del av utbildningstiden ägnas åt soldatutbildning men fokus läggs också vid att utbilda på grupp och plutonsnivå. Utbildningen omfattar bland annat vapenhantering, stridsutbildning, orientering och sjukvårdstjänst. En stor del är att agera mentor för officerare som i sin tur själva utbildar sina soldater.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *