Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Veteranflottiljen presenterar sig

lennarttornberg

Föreningen Mtb-veteraner bildades 1987 av ett antal entusiaster som kände behovet av av en intresseförening knuten till utvecklingen av motortorpedbåtsvapnet. Under åren har flera fartyg tillkommit, inte bara Mtb, varför föreningen 2009 ombildades till Veteranflottiljen. Flottiljen omfattar i dag 11 fartyg, Ekipageveteraner och Radiomuseum.

Veteranflottiljens ändamål är att:

– forska i och dokumentera örlogsfartygs historia

– samla personer med intresse för svenska örlogsfartyg

– tillvarata och bevara örlogsfartyg i, såvitt möjligt, fungerande skick

– visa upp örlogsfartyg för allmänheten samt stimulera ett allmänt intresse för örlogsmarin kulturhistoria

Föreningen bestod vid starten 1987 av 40-talet medlemmar, huvudsakligen ”tunga Mtb-namn”. Från starten hade föreningen glädjen och äran att få se såväl HM Konungen och HKH Prins Bertil som hedersmedlemmar.

Veteranflottiljen har i dag medlemmar från jordens alla hörn. Vi har också glädjen och äran att räkna in två hedersmedlemar i vår kader; HM Konungen och eldsjälen Lennart Segerström

I flottiljen ingår:

Motortorpedbåten T26

T26 är i dag världens äldsta fungerande motortorpedbåt. Hon är omsorgsfullt renoverad till originalskick och är K-märkt av Statens Maritima Museer

Minsveparen M20

M20 räddades till eftervärlden 2005. Fartyget har sin hemmahamn vid Vasamuseet i Stockholm. M20 bemannas och drivs av Föreningen M20. Fartyget har certifikat som lastfartyg och tar 12 passagerare

Robotbåten R142 Ystad

Föreningen Svenska Robotbåtar (FSvR) bemannar, bevarar och driver R142 Ystad. Fartyget har certifikat som passagerarfartyg och tar 40 passagerare

Torpedbåten T121 Spica

Föreningen T121 Spica Vänner bemannar, bevarar och driver T121 Spica. Fartyget är K-märkt, Traditionsfartygsklassat och innehar certifikat som passsagerarfartyg och tar 40 passagerare

Motortorpedbåten T38

T38 är ett levande, sjögående museifartyg med hemmahamn vis Marinmuseum i Karlskrona

Radioklubben Torpedbåtsgnistarna

Klubbens uppgift är att bevara den svenska örlogsflottans radiohistoria. Klubben driver fungerande radioutrustning från 1930-talet fram till i dag

A-slupen Moses

A-sluparna byggdes som inspektionsbåtar för kustbefästningarna. Moses byggdes på Furusunds varv under stort hemlighetsmakeri för flottans attackdykare och fanns inte med i några officiella papper

HMS Västerviks Vänner

Föreningen stöder Marinmuseum i att bevara och vårda HMS Västervik som museifartyg

Föreningen Testfartyget Smyge

Föreningen arbetar för att ta över flottans f.d. testfartyg Smyge som museifartyg

Motortorpedbåten T46

T46 är ett museifartyg i originalskick. Ägs, bemannas och drivs av HM Konungens Motortorpedbåtsklubb T46

Motortorpedbåten T56

T56 byggdes 1957 på Stockholms Örlogsvarv på Djurgården, mitt emot Strandvägen som var underleverantörer till Kockums i Malmö. Kockums var huvudleverantörer av motortorpedbåtarna i T42-serien.

T56 köptes 1985 av ett teknikföretag på Ekerö där hon under åren 1985-2003 låg i en vassrugg. 2003 kom T56 åter till Gålöbasen Renoveringen av fartyget vidtogs omedelbart och T56 blev helt gångklar i augusti 2007

M/Y Triton

Sedan hösten 2009 ägs M/Y Triton av Föreningen Tritons Vänner. Föreningen ska verka för att M/Y Triton bevaras i eller så nära originalskick som är möjligt. Föreningen sprider kunskap om M/Y Tritons historia kopplad till svenska motortorpedbåtar

Beställaren av M/Y Triton, Carl Hardeberg bad Curt Borgenstam att rita en båt i mahogny. M/Y Triton har hemmahamn på Kungl. Flottans fd. bas Gålöbasen vid Hårsfjärdens och Mysingens strandkanter, i Haninge Kommun tillsammans med övriga fartyg ur Veteranflottiljen.

Föreningen Ekipageveteraner

Ekipageveteranerna är en förening inriktad på tradition och bevarandeåtgärder för att säkerställa att materiel som beskriver det örlogsmässiga hantverket inom en Marinbas bevaras för eftervärlden.

Vedettbåten Sprängaren

Vedettbåtarna Sökaren, Sveparen och Sprängaren byggdes för de insamlade medel som blev över när man byggt pansarskeppet Sverige. Meningen var att de skulle kunna lite av det mesta, skjuta med 57mm kanon, fälla, bärga och svepa minor (faktiskt de första fartygen i Flottan som byggdes med svepspel) bogsera och bryta is. Fartygen byggdes på Motala verkstad 1918 och det sista mer spektakulära de gjorde i Flottan var att Sveparen deltog i bärgningen av Vasa 1961. Vi hoppas att Sprängaren går för egen maskin på 100-årsdagen 2018

 

Personlig blogg

Veteranflottiljen vårdar det örlogsmarina kulturarvet.

2 kommentarer

  • Ole Holmberg 9 december 2012 22:27

    Tanx Lennart för att Du uppdaterar och skriver!
    Lördagen igår på T121 Spica med snöskottning från däck i sol från klarblå himmel och den fina glöggen (alkholfri) i fartygsmässen gör att decembermörkret lyser upp //Ole

  • Kåge Lindström 26 januari 2015 19:56

    Låg på T54 1967 på Gålö. Jag hade landtjänst under HBM Fellman och for landvägen landet runt med reservdelar och verkstad till båtarna. Bla for vi över till Finnland en resa och då var vi med ombord. På hemresan stannade vi mitt ute på östersjön och simma ett 50-100 meter från båtarna för att röka. Dom drevs ju med flygbensin då.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *