Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Försvarsmaktens FoU reduceras 2013

utvecklingsbloggen

100 miljoner i reduktion att förvänta inom Försvarsmaktens FoU

 

Försvarsmakten fick i uppgift av Försvarsdepartementet att i samband med att myndighetens budgetunderlag för 2013 lämnades in, redovisa ett förslag till besparing inom forskning och utveckling (FoU). Förslaget skall resultera i att 100 miljoner kronor per år kan frigöras från FoU för finansiering av behov i förbandsverksamheten. Reduktionen är i storleksordningen 15 % vilket får anses vara substantiellt.

Trots den stora reduktionen är målet att på medellång och lång sikt behålla handlingsfrihet genom att vidmakthålla forskningskompetens på bredden, samtidigt som närtida behov från insatsorganisationen ska kunna mötas. Det blir dock oundvikligen en minskning av djupet inom många områden och några upphör helt.

Den kunskapsbank inom FoU som byggs upp och vidmakthålls för att ge effekt i framtida förbandsverksamhet kommer vid en reduktion med 100 mkr bli både mindre och smalare.

Kunskapsbanken reduceras och blir smalare

En annan konsekvens blir att Försvarsmaktens förutsättningar att lösa uppkomna problem och fatta väl underbyggda beslut försvåras. Det finns risk att det sett över tiden blir dyrare att anskaffa, utveckla och vidmakthålla såväl materiel som förband.

Livscykelperspektivet, stödet från FoT reduceras

Utmaningen i framtiden är att balansera storleken på anslaget för forskning och teknikutveckling mot alternativkostnaden för att vidmakthålla och förändra Försvarsmakten utan den kunskap som genereras från FoU-verksamheten. Försvarsmakten bedömer att anslagets storlek nu närmar sig en kritisk nivå för att kunna skapa en långsiktig kostnadseffektivitet.

Det kommer att finnas ett ”här och nu” om 5-10 år också och det är idag som vi skapar oss verktyg för att möta den utmaningen. ÖB beskrev detta i sitt tal i Sälen den 18 januari på ett tänkvärt sätt: ”Vi har inte råd att långsiktigt vara kortsiktiga”.

Personlig blogg

Försvarsmaktens utvecklingschef Dennis Gyllensporre, eller någon av hans medarbetare vid ledningsstabens inriktningsavdelning bloggar om myndighetens utvecklingsarbete. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

2 kommentarer

 • utvecklingsbloggen 24 juni 2012 11:35

  @ Håkan,

  Tack för dina kommentarer kring vikten av nyttiggörande och koppling till behoven, vilka är helt i överensstämmelse med vår syn. Det tar tid att förändra gamla mönster, men både FoU-strategin (se blogginlägget 18 juni) och Transferprogrammet har tillkommit för att förbättra kopplingen mellan behov och verksamhet. Det av vissa kritiserade doktorandprogrammet har förändrats vad avser såväl antagning som uppföljning och flera befattningar för disputerade officerare har nyligen inrättats hos oss på LEDS INRI, som ansvarar för FoT-planeringen.

  De olika FoT-områdenas projektinnehåll definieras i ett samspel mellan resp ordförande, som är en stabsofficer med bakgrund i aktuellt område, utförarna och oss på LEDS. Det krävs dock en rimlig stabilitet och kontinuitet för att säkra de kompetenser som krävs för kvalificerad forskning. Vi tar också in synpunkter från stridsskolorna i deras roll som sakkunniga i Försvarsmaktens olika studier och konceptutveckling, från vilka vi försöker definiera en del av kommande FoT-behov.

  Vi välkomnar också synpunkter från förbandsmedlemmar med konstruktiva och goda idéer, för framtida förbättring/utveckling av utrustning, metoder och ledarskap, dvs sådant som FoT omfattar. Dagens akuta tillkortakommanden kan och ska vi inte snabbförändra genom FoT, men ibland kan kunskapsbanken vi skaffat genom FoT lösa även uppkomna problem i t ex Afghanistan. Så har skett vid flera tillfällen.

  Beträffande din synpunkt om doktoranderna vill jag berätta att det f n finns flera yngre officerare på väg att disputera. De antogs som löjtnanter och borde motsvara vad du frågar efter. Vi (FHS och FM tillsammans) antar de individer som svarar upp mot kraven på kvalitet och relevans och då är nivå och ålder vid antagning av underordnad betydelse. Förhoppningsvis arbetar några av dessa individer som beställare av FoT i framtiden.

 • Håkan Lindberg 21 juni 2012 10:22

  Att FoT reduceras är givetvis olyckligt men det finns sätt att effektivare ta hand om det vi har också. Detta är som exempel FM kompetens som beställare av FoT där jag anser att nyttjandet av disputerade officerare är av stor vikt. Sedan håller jag inte med om att en forskarutbildning skall genomföras på chefsnivå utan skall komma tidigare i karriären för att få ut maximal effekt.
  Personalen ute på förband,skolor och centra får inte vara rädda för att ha en dialog med de på HKV som ansvarar för resp FoT område. En nära kontakt med "verkligheten" underlättar avsevärt vid beställandet och nyttjandet av resultatet från FoT.

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *