Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Försvarsmaktens utvecklingschef Dennis Gyllensporre, eller någon av hans medarbetare vid ledningsstabens inriktningsavdelning bloggar om myndighetens utvecklingsarbete. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

  Hur kan teknikutvecklingen komma att påverka förmågeutvecklingen på längre sikt? Nedan presenteras de trender inom teknikutvecklingen som Försvarsmakten bedömer primärt kan komma att påverka förmågeutvecklingen fram till år 2020....

  Försvarsmakten genomförde nyligen årets andra FoT-dag, på högkvarteret. Dessa dagar genomförs en gång per halvår med syftet  att informera om aktuell verksamhet inom de olika forsknings- och teknikutvecklingsområdena, både...

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 klargjorde ÖB behovet av en vidareutveckling av minst 60-80 st JAS 39 Gripen för att systemet ska vara operativt relevant intill minst år 2040. Den...

Uppgiften att genomföra insatser internationellt är grundläggande, men inte ensamt dimensionerande, vid utvecklingen av Försvarsmaktens förband. I detta sammanhang prioriteras förmågan att tillsammans med andra länder förebygga, begränsa, dämpa och...

Bild från styrkegenereringskonferens NBG 15 BG 13, Försvarsmakten har fått i uppdrag att planera och vidta förberedelser för ett svenskt bidrag inom ramen för den EU-stridsgrupp som ska stå i...

Foto: Försvarsmakten Det har rapporterats att istäcket i Arktis denna sommar är tunnare och mindre än någonsin tidigare. Nyligen rapporterades om en kinesisk isbrytare som kommit via nordostpassagen och Nordpolen...

  Försvarsmakten har under våren påbörjat ett arbete med att definiera och tydliggöra den svenska militära professionen. Detta görs med syftet att lägga grunden för: En tydlig beskrivning av vår...

    Trots omfattande reduktioner i FoU-verksamheten är Försvarsmakten fortfarande en signifikant FoU-finansiär i samhället. I FoU inräknar vi forskning och teknikutveckling (FoT), studier, konceptutveckling m m. Staten har en...

  Tack vare deltagarnas goda engagemang har Viking-övningarna ända sedan första genomförandet 1999 gett ömsesidigt värdefulla erfarenheter och stort mervärde till deltagande länder och organisationer, inte minst till Partnerskapet för...