Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Skjutperiod vår 2013

stridsvagn

Kompaniet har innan semester genomfört en skarpskjutningsperiod på Kråk.

Stridsvagnskompaniet gästade bilisterna på vägen när man ”bandade” mellan Skövde och Kråk.
Att ”banda” innebär att man framrycker i fordonen (STRV122, BGBV120 och Strf90) på vanliga civila vägar istället för att transporteras på tungdragare (lastbilssläp). Detta övades som ett tillämpat moment på det sätt som kompaniet hade framryckt i en skarp situation, där ständig visuell kontakt med framför och bakomvarande vagnar krävs – så kallad ”sambandskörning” – och en i förväg bestämd hastighet.

Självklart innebär detta vissa trafikstörningar för civila som framrycker i på samma vägar, därför fick kompaniet understöd av MOVCON (Movement Controll, dvs. trafiksoldater), som underlättar trafikflödet genom att tillfälligt ”spärra” av vissa av- och påfarter och delvis leda om trafik i syfte att underlätta för både civila och militära fordonen som samsas på vägen.

Väl på plats så påbörjades skjutperioden med inskjutning av vagnarna. Kompaniet hade i förväg förberett vissa vagnar med så kallade BIS (Barrel Insert System) som är ett eldrör som förs in i det vanliga eldröret och gör om kalibern till 25mm istället för 120mm. Syftet med detta är bland annat att inte slita på krigsmaterielen, självklara ekonomiska fördelar, men fram för allt i denna period att kunna användas vid eventuellt skjutförbud med 120mm.

Skjutförbud föreligger emellanåt för 120mm, på grund av den bullernivå som uppstår i och vid omkringliggande samhällen runt Vättern.

Under skjutperioden övades olika moment i ett stationssystem där både anfalls- och försvarsstrid övades i grupps och tropps storlek. Övningarna varierade i svårighetsgrad, men hela periodens syfte var att ensa in hela kompaniets soldater och vagnchefer till en gemensam utbildningsståndpunkt, och där en god grund har lagts i ett flertal grundläggande stridssituationer.

Även skjutning från laddarluckan med ytterkulsprutan övades för stridsvagnsplutonerna, medan stridstrosspluton övade avsutten strid och skarpskjutning med kulspruta.

Hela skjutperioden var  givande på olika sätt där många lärdomar dragits och där kompaniet definitivt vuxit tillsammans ytterligare.

För transport tillbaka till P4 fick kompaniet understöd av 1. Tungtransportkompaniet som med hjälp av tungdragare transporterade både soldater och vagnar.

Tungtransportkompaniet är unikt och är en Försvarsmaktsgemensam resurs som ständigt bedriver skarp tjänst i hela Sverige genom att transportera fordon mellan förband, skjutfält och övriga platser.

Personlig blogg

På Stridsvagnsbloggen får du följa Wartofta stridsvagnskompani och deras umbäranden på Skaraborgs regemente P 4 i Skövde.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *