Aurora 23

”Största övningen på 34 år” 1-10 Maj genomfördes Försvarsmaktsövning Aurora 23 för plutonens del. Tio dygn med komplexa uppgifter att lösa verkade 52. Flygbaskompaniet på och vid Uppsala flygbas i syfte att betjäna flygförbanden. Plutonens huvuduppgift var att bedriva skarp räddningstjänst, fälthållningstjänst samt basräddningstjänst (tillika övningstrupp). Ett axplock av uppgifter plutonen har löst vid Försvarsmaktsövning … Fortsätt läsa Aurora 23