Beredskapskontroll

Övning Övning! Beredskapskontroll! Måndagmorgon förra veckan kom larmet. Helt oförberedd började delar av 52. Flygbaskompaniet att fältlasta för ombasering till okänd ort i syfte att betjäna flygförband med JAS 39 Gripen. Del av plutonen tillsammans med del av kompaniet omgrupperade till den civila flygplatsen i Mora. Resterande av plutonen/kompaniet kvarstannade på F 16 och samtidigt … Fortsätt läsa Beredskapskontroll