Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Information om sporten

Orienteringsskytte är en så kallad mångkamp som har funnits under lång tid. Idag består den av momenten punktorientering, fri orientering och skytte. Orienteringsskytte är en idrottsgren som idag finns placerad under mångkampsförbundet tillsammans med militär femkamp och modern femkamp. Sverige är också medlem i det internationella förbundet  – International Biathlon Orieentering Federation.

För mer information om Orienteringsskytte: se www.orienteringsskytte.se

För mer information om Orienteringsskytte i Försvarsmakten: kontakta Försvarsmaktens Idrotts och Friskvårdsenhet, FMIF.

 

Syftkäpp.

Syftkäpp.

Punktorientering

Punktorientering innebär att orienteraren får en karta utan ritad bana, där endast startpunkten är markerad, vid start. Orienteraren följer sedan en snitslad bana genom terrängen. Under genomförandet får orienteraren inte avvika från snitseln mer än tio meter i sida, och får heller inte prata med andra deltagare som springs ikapp alternativt springer om. Längs med snitseln finns ett antal kontrollpunkter, blå och gula, som orienteraren med hjälp av en nål skall markera ut på kartan (markering sker sedan på baksidan från hålet till den siffra som representerar kontrollen man är på med hjälp av en permanentpenna). De blå kontrollerna visar på att man skall markera var på kartan man befinner sig när man står i den markerade ruta som finns vid kontrollen och de gula visar på att man måste syfta mot en skärm som sitter uppsatt utanför banan. I en sådan ruta står då en syftkäpp och det sitter också uppe en definition som berättar vad det är du tittar på (ex sten, höjd, sänka etc.). I en klassisk distans är slingan 3 km och innehåller 10 punkter, 5 i banan och 5 utanför. Momentet bedöms med hjälp av strafftid, en minut per millimeter fel med upp till 10 millimeter fel per kontroll. Maxstraff i tid kan alltså bli 100 minuter.

 

Orienteringsskärm.

Orienteringsskärm.

Fri orientering

Fri orientering är vad de flesta ser som ett vanligt orienteringsmoment – det man stöter på i skolan eller ibland på jobbet (speciellt om man jobbar i Försvarsmakten!). Orienteraren får då en karta där hela banan är markerad och skall på snabbast möjliga tid ta rätt kontroller i den ordning som står på kartan. Idag används oftast ett stämpelsystem som gör att man kan få resultat direkt. Inom den fria orienteringen tillämpas inget straff, med undantag för missad kontroll som ger direkt diskvalifikation.

 

Skjutbana under VM i Tjeckien 2016.

Skjutbana under VM i Tjeckien 2016.

Skytte

Skyttet i Orienteringsskytte går till på ungefär samma sätt som i skidskytte. Ett undantag är att orienteraren har haft vapnet stående vid skjutvallen under hela orienteringsgenomförandet och hämtar upp det på väg in till vallen. Vapnet som används är ett gevär 22.long, och avståndet till målet är 50 meter. Målet som används är i de flesta fall ett fallmål. Hur skjutningen går till beror på disciplin, men i samtliga tävlingar genomförs både liggande och stående skytte. Vid sprint och stafett genomförs oftast ett liggande skytte och ett stående skytte. I sprint får orienteraren fem skott och skall träffa fem mål i både liggande och stående, i stafett får orienteraren åtta skott på fem mål. Bom ger straff i form av straffrunda, som kan vara av en längd som innebär 30 sek-1 min löpning. I en klassisk distans brukar orienteraren istället få tio skott på tio mål (vilket kräver att funktionärer återställer fallmålet efter de första fem skotten då ett fallmål är konstruerat med fem mål per bana) i liggande och stående, och här är straffet tid istället för straffrundor. Straffet blir då två minuter per bom vilket ger ett maxstraff på 40 minuter. En sista form är masstart, där orienteraren ska genomföra fyra fria orienteringar, med fyra skjutningar. Två i liggande med fem skott och två i stående med fem skott. I denna tävlingsform innebär bom också straffrundor.

 

OBS! Om man som orienteringsskytt vill kunna tävla och placera sig i civila tävlingar måste man tillhöra en förening som är med i Mångkampsförbundet. Många orienteringsklubbar som exempel är detta, men inte alla. Det går dock bra att man som orienterare tävlar för en klubb och som orienteringsskytt för en annan om man vill hålla på med båda sporterna men inte är i en klubb som är kopplad till båda förbunden. Som militär tävlande tävlar man för det militära landslaget vid internationell tävling och för sitt förband på nationell tävling.