Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Om ME 04

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) gick i juli 2007 ut med en internationell förfrågan om assistans med eskort av humanitära hjälpsändningar som sjövägen transporterades till Somalia i WFP:s regi.

Som en följd av det antog FN:s säkerhetsråd under 2008–2013 flera resolutioner: 1814, 1816, 1838, 1846, 1851, 1897, 1918, 1950, 1976, 2020, 2077 och 2125 i vilka man konstaterar att situationen i Somalia utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Med stöd av kapitel VII i FN-stadgan har man uppmanat stater och regionala organisationer att bidra till kampen mot sjöröveri och väpnade rån mot fartyg utanför Somalias kust samt att skydda fartyg som deltar i transport och tillhandahållande av humanitära hjälpsändningar till Somalia.

Den 10 november 2008 antog Europeiska unionens råd en gemensamma åtgärd om Europeiska unionens militära operation i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust. Operationen, som går under benämningen Atalanta, inleddes den 8 december 2008 och dess första mandat löpte till att börja med fram till den 13 december 2009. Därefter har mandatet förlängts och gäller till den 12 december 2016.

Regeringen uppdrog den 3 april 2014 (Fö2014/332/MFI, samlingsakt) åt Försvarsmakten att planera och vidta förberedelser för ett eventuellt svenskt deltagande i Atalanta. Inriktningen var att deltagandet skulle genomföras tillsammans med Nederländerna. Regeringen uppdrog den 26 juni 2014 (Fö2014/332/MFI, samlingsakt) åt Försvarsmakten att inleda planering och förberedelser för ett svenskt militärt bidrag till Atalanta ombord ett nederländskt fartyg, bestående av ett styrkehögkvarter, helikoptrar och stridsbåtar med besättningar.

Insatsens uppgift är att eskortera humanitära matleveranser från WFP till det somaliska fastlandet och att eskortera annan humanitär och kommersiell sjöfart i området samt att med sin närvaro ha en avskräckande inverkan mot piratangrepp.

ME (Marinens insats i EU NAVFOR) 04 består av cirka 70 personer. Insatsen upprättas av Amfibieregementet (Amf 1) med stöd av Heliktopterflottiljen (Hkpflj) med flera.