Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Besök av finska Flottans musikkår Del 2 (av 4) 1967 Källa: finsk smalfilm/ Visit from the Finnish Navy band Part 2 (of 4): 1967 Source: Finnish film

mmk

For Swenglish-scroll down!
          *          *          *
När publiken strömmade till i Åbo ifjol (2018) visades denna smalfilm på storbildsskärm från finska Flottans musikkårs besök i Karlskrona 1967. Jag blev så imponerad! De fick filmen från Pertti Keihäs, som pensionerades från finska musikkåren 1994. Han är en sångare och tubaist och var också med på resan 1967. Denna film är en del av en samling av gamla filmer på finska Flottans musikkår från den tiden, som överförts till DVD. Filmerna är gjorda av Matti Vainonpää, som var oboist i den finska Flottans musikkår. Svenska Marinens Musikkår tackar även solotrombonisten Torsti Pirkkanen i finska Marinens musikkår för information om denna smalfilm och dess musik.
          *           *          *
Musiken på filmen är från finska Flottans musikkårs (eller Turun varuskuntasoittokunta, som den hette på den tiden) konsert i Porthan parken i Åbo 1979 och en konsert på torget i Åbo 4 juni 1981. Det finns även musik från deras CD Amiraalin lipun alla (Under Amiralens flagga).
För yngre tittare vill jag berätta att smalfilm var färgfilm utan ljud. Det enda ljudet man kunde höra när man tittade på sådana filmer var det smattrande maskinljudet från projektorn.
         *          *         *
Innan jag kunde leta upp de svenska tidningsartiklarna om denna visit var jag tvungen att lista ut när på året 1967, som resan gjordes eftersom det inte finns något söksystem alls på de gamla tidningarna, som finns bevarade i mikrofilmformat. Man får alltså gissa ett datum och sitta och rulla fram sidorna med mikrofilm tills man blir helt åksjuk och illamående för det blir många tidningar utan napp och att bara en del av en tidningssida kan ses åt gången, utan möjlighet att zooma in så man måste skrolla i sidleds också vilket är väldigt tidsödande. Efter noggrant skådande av filmen finns det faktiskt en ledtråd på deras uniformer som ger en fingervisning om när det var. Skriv gärna i kommentarerna om du också hittar den! Lycka till!
          *         *         *
Nästa inlägg kommer att handla om när finska Marinens musikkår hälsade på oss i Karlskrona för ett år sedan, i november 2018 över ett halvt sekel efter deras förra besök. Men tills dess, njut av en återblick in i 1967 genom denna filmsnutt!
                                                             Katja Wisén
                                                             för Marinens Musikkår
                                                             20 november 2019
_____________________________________________________________________
Swenglish:
While the audience were filling up the concerthall in Turku last year (2018) this film on a huge widescreen from the visit to Sweden made by the Finnish Navy band in 1967 was shown. I was so impressed! The Navy band of Finland got the film from Pertti Keihäs, who retired from the Finnish Navy band in 1994. He is a singer and a tuba player and was also present on that trip in 1967. The film was part of a collection of  old films from that time transferred to DVD.
The films are made by Matti Vainonpää, who was an oboe player in the Finnish Navy band.
The Swedish Navy Band also thanks the principal trombonist Torsti Pirkkanen in the Finnish Navy band for the information about this film and its music.
          *            *           *
The music on that film is from the Finnish Navy band´s concert (the band was called Turun varuskuntasoittokunta at that time) at Porthan park (Turku) in 1979 and from a concert at Turku market square June 4th 1981. Some music is also from their CD: Amiraalin lipun alla (Under the Admiral’s Flag) For younger listeners I would like to explain that these kind of films hade no sound. The only sound you could hear when you were watching them was the pattering machine sound of the projector.
          *         *         *
Before I could find the newspaper articles about this visit I hade to figure out when in 1967, that the trip was done since there is no searching system at all to the old newspapers saved as micro films.
I had to start guessing a date and sit by the micro film machine scrolling each page of the paper until I felt motion sickness and nausea because there were many newspapers with no luck and only part of a page can be viewed at the same time, without any possibility to zoom out so I had to scroll sideways as well which all is very time consuming. After carefully have watched the movie I actually found a clue through their uniforms who gave me an idea of when it might have been. Do write in the comments if you find that clue as well! Good luck!
         *         *         *
The next episode in this serie will be about when the Finnish Navy band visited us in Karlskrona a year ago, in november 2018, over half a century after the last visit. But until then, do enjoy a recap back into 1967 through this movie clip!
                                  Katja Wisén
                                  for the Royal Navy Band of Sweden,
                                  the 20th of November 2019
Personlig blogg

En musiker ur Marinens Musikkår, närmare bestämt Katja Wisén berättar om livet i musikkåren och jobbet som musiker i Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *