Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Värt att försvara, värt att bevara! En blogg om miljöfrågor av Högkvarterets miljöavdelning, som jobbar med strategiska miljöfrågor.

Planeringen inför övningen AURORA 17 har varit ett långt projekt, inte minst inom miljöområdet. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) har en betydande roll för olika logistikfunktioner i hela Försvarsmakten och i hela...

Ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och FMV krävs för att få insatsen att fungera. I utkanten av Timbuktu i norra Mali ligger Camp Nobel. Campen är bas för ca 200...

Försvarsmakten hade under fredagen besök från USA National Defence University av 17 mycket erfarna studenter. Det var en grupp högre officerare och andra som läser hållbar utveckling under andra terminen...

”Samarbetet är väldigt värdefullt” Den 13 april genomfördes försvarssektorns miljödag för femte gången. Temat var försvarssektorn och ekosystemtjänster. – Vi har ett frivilligt samarbete inom försvarssektorn, med miljömål som är...

Nu finns en artikel på Försvarsmaktens hemsida om miljöhänsyn vid Försvarsmaktsövningen Cold Response. Länk till artikeln finns här.

I år genomför vi återigen en gemensam miljödag inom Försvarssektorn. inbjudan FS miljödag 2016 Välkomna!

I veckan besökte PROD MILJÖ Helikopterflottiljen i samband med planeringsinternat. Under mötet med Hkpflj diskuterades bland annat problematiken med ansökan om ändring i miljötillstånden för övnings- och skjutfälten. Det upplevs ibland att bestämmelser...

Världens länder har enats om 17 globala utvecklings- och hållbarhetsmål och 169 delmål. Målen sträcker sig till år 2030 och tar vid efter de så kallade millenniemålen som löper ut...