Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Marinchefsmöte genomförd i Tyskland

kristinaswaan

CHENS 2017. Marinchefer från 26 nationer deltog vid mötet

CHENS, överlämning av ordförandeskap till Finland

Nyligen genomfördes ett marinchefsmöte i Tyskland inom ramen för CHENS, (Chiefs of European Navies). CHENS är ett oberoende och icke-politiskt forum vars medlemmar omfattar marinchefer för varje europeisk sjöfart med marina styrkor som antingen är medlem i Nato eller EU. Mötet genomfördes i Hamburg under ledning av tyska marinchefen, viceamiral Andreas Krause. Under sitt ordförandeskap har han lett arbetet med fokus på; Professional, Attractive, Capable – chaping European navies for tomorrow.

Ökad medvetenhet inom sjöfartsområdet

Syftet med CHENS är bland annat att främja förståelsen mellan medlemsländerna och öka medvetenheten inom sjöfartsområdet genom att diskutera och undersöka frågor av gemensamma intressen. Under mötet deltog marinchefer från 26 nationer samt observatörer från US Navy i Europa, NATO (MARCOM, IMS) och EUMS. Mötets upplägg avhandlade allt ifrån personalfrågor till redovisningar av olika grupparbeten och som vanligt erbjöds goda förutsättningar för diskussioner och kontakter. Vår egen Marinchef konteramiral Jens Nykvist kunde bland annat genomföra ett kortare möte med ställföreträdande chefen för MARCOM. För att belysa just personalfrågor från olika vinklar i samhället bidrog flera gästföreläsare bland annat vice VD för Lufthansa Strategy & Fleet, CEO German Shipowners’ Association och Senior Partner McKinsey & Company. Föreläsarna från dessa företag gav sin syn på vikten av att få rätt personal och inte minst hur att behålla personalen.

 

 

 

Grupparbeten redovisades

Under året har också Litauen och Tyskland lett varsin arbetsgrupp för CHENS räkning, The Sea as theatre of hybrid war – Examples, Parallells, Predictions respektive Our navies – a capable and competetive employer. Resultaten redovisades och diskuterades under mötet.

Nedan några allmänna slutsatser från diskussionerna:

Alla var eniga om att det viktiga inte är antalet i besättningen utan att man har rätt sammansättning av kunskaper ombord. Dock ska man vara försiktig med att dra ner för mycket på antalet sjömän ombord eftersom det är det som främjar rekryteringen.

Rekrytera både kvinnor och män, vilket vi i Sverige ser som självklart men det är inte lika självklart i hela Europa.

Inför möjligheter (utbildnings- och karriärsmässigt) att återanställa både yngre och äldre personal som lämnat flottan. Detta är ju också något som Sverige har gjort ett tag.

Belgien har rent juridiskt infört att även kunna ha besättningar bestående av flera nationaliteter ombord, men det har inte riktigt kommit igång i praktiken då det fortfarande finns en hel del komplikationer med detta.

Amiral Michelle Howard (USNAVEUR, USNAVAF) inflikade att hon har hand om en flotta som har 79 länder och 50 olika språk representerade ombord. Dessa utgör två procent av besättningarna och att ha flera nationer ombord har givit positiva resultat.

Specialister är ett område som alla har problem att bemanna – svårt med tillväxten och att ersätta den allt större skaran med äldre personal som idag innehar kompetensen. Kanske kan man arbeta med en ”reach-back”-lösning?

Efter två dagars redovisningar och diskussioner var det dags att avluta mötet. Vid avslutningen var det också dags för Tyskland och viceamiral Andreas Krause att lämna över ordförandeskapet till Finland och viceamiral Veijo Taipalus.

Begrepp:

MARCOM = Allied Maritime Command

EUMS – European Union Military Staff = En militär stab inom Europeiska utrikestjänsten med en roll inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

IMS – International Military Staff

 

 

Marinen

Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *