Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Svenska framgångar vid US Navy Explosive Ordnance School

Jimmie Adamsson

Sedan oktober 2015 har två svenska officerare, Kapten Anders Södermyr, Ing 2 och Förvaltare Johan Reis, 44. Röjdykardivisionen genomfört utbildning i USA. Kursen är 30 veckor och ger de svenska eleverna en fördjupning i ammunitionsröjning avseende US Armed Forces röjningsmetoder, publikationer och ammunition.

– Inhämtade kunskaper kommer att underlätta vårt arbete under en eventuell insats. Den är även aktuell i Sverige eftersom vi har motsvarande ammunition själva” säger Anders Södermyr

Utbildningen genomfördes vid US Navy EOD School, Eglin Air Force Base, Florida. Trots namntillhörigheten så är det en gemensam skola för US Army, Navy, Air Force och Marine Corps. Det är stor efterfrågan på EOD personal inom US Armed Forces, för ett par år sedan påbörjades en ny klass med 25 elever var tredje dag på skolan, idag påbörjas en ny klass var femte dag. Totalt utbildas ca 1800 elever vid skolan varje år. Kursen anses som en av de mest krävande som US Department of Defence har att erbjuda. Den är inte speciellt fysisk krävande utan det är mer för teorin och dess omsättning till praktik. Kursen har ett högt studietempo, eleven har på grund av sekretess inte tillgång till studiematerial utanför skolan utan måste vara på skolområdet för att genomföra självstudier. Skolan öppnar 0530 och stänger 1600. I snitt så avskiljs ca 30 procent av eleverna på grund av bristande studieresultat. De resultat som Anders Södermyr och Johan Reis har uppnått placerar dem i topp av alla elever som har genomfört utbildningen. Som ytterligare ett bevis på utmärkt studieresultat utnämndes Anders Södermyr till ”Honor Graduate” det vill säga kursens främste elev.

Tillsammans med 15 andra elever från Sydkorea, Polen, Kanada, Finland, Nederländerna, Egypten samt Bosnien Hercegovina bildade de svenska eleverna en av fyra internationella klasser. Eleverna har olika bakgrund och erfarenhet, allt ifrån ingenjörsoldat med 4 års erfarenhet till röjdykare med 28 år i dyktjänst. Några av eleverna hade även erfarenhet av ammunitionsröjning från sina hemländer. Nederländerna genomför ca 2000 röjningar av ammunitionsfynd per år och i Egypten finns ca 20 miljoner minor utlagda.

Utbildningen för alla elever är uppdelad i olika divisioner; Demolition (grunder sprängtjänst, explosivämneslära), Tools and Methods (metoder för hanteringssäkring), Core (Publikationer), Ground (projektiler, raketer, minor), AIR (all flygburen ammunition, robotar), IED (röjning av improviserade sprängladdningar), BCMD (röjning av ammunition innehållande biologiska och kemiska stridsmedel och Underwater (röjning av sjöammunition). Ytterligare två divisioner finns, Nuclear (röjning av nukelär ammunition) samt WMD (weapons of mass destruction) men de genomförs inte av de internationella eleverna.
Utbildningen följer en röd tråd och eleverna omsätter hela tiden sina kunskaper på efterföljande divisioner. Anders Södermyr och Johan Reis har kontinuerligt utvärderat utbildningsupplägget och utbildningen.

– Pedagogik och utbildningsmetod skiljer sig ibland från det som vi har hemma. Det finns alltid anledning till reflektion om varför andra nationer gör på sitt sätt”. Dessutom finns utbildningsanordningar såsom kompletta flygplan, ammunition och sprängplatser alltid tillgängliga vilket skapar bra förutsättningar för en bra utbildningsmiljö.

Instruktörer på kursen är oftast erfarna soldater eller Non Commissioned Officers, NCO, (motsvarar våra specialistofficerare). Det fanns även civila instruktörer, dessa har tidigare varit soldater eller NCO och har pensionerats från aktiv tjänst och har därefter börjat arbeta på skolan. Det genomförs kontinuerligt uppföljning av instruktörerna för att kunna säkerställa kvalitén på utbildningen. Ett sätt att följa upp instruktörerna är att de själva prövas var tredje månad och genomför då samma prov som eleverna under översyn av en huvudinstruktör. ”Jag tycker om deras sätt att genomföra utbildning. Elever förväntas ta ett större ansvar, instruktörer finns alltid tillgängliga och den enskilde får stöd om det behövs. Klassen har även den ett ansvar för varandras utbildning.” säger Kn Södermyr.

Efter genomförd utbildning och om eleven har uppnått ett godkänt resultat (85%) så tilldelas eleven ett utbildningstecken, ”the EOD Badge”. Inom US Armed Forces så är tecknet det enda som kan bäras av samtliga vapenslag (Army, Navy, Air Force och Marine Corps) Många länder har ett likande utbildningstecken så även Sverige.
Det som alla ammunitionsröjare har gemensamt är att de bär den med stolthet

Officiell blogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *