På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Utvecklingen av ett nytt koncept inom FN

Malistyrkan

Under Minusmas militära chef, Force Commander generallöjtnant Dennis Gyllensporre utformades 2019 en plan för att utveckla den rådande militära strukturen inom FN. Konceptet går under namnet Mobile Task Force (MTF) och togs fram för att komplettera den mer traditionella, statiska verksamheten i form av en mer initiativrik, flexibel och snabbrörlig styrka som löser uppgifter över hela landets yta. Kontingenten Mali 13 har varit med under utvecklingen av det koncept som nu har funnit sin slutgiltiga form och genomfört sin första stora gemensamma operation.

Bakgrunden till planen återfinns i utvecklingen av konflikten i landet. Terroristverksamheten med allt mer ambitiösa attacker är bara en del av bilden. Andra faktorer som försvårat situationen är kriminalitet, trafficking och etniska motsättningar. En ny inriktning var en nödvändighet för att på sikt ha möjlighet att påverka konflikten i positiv riktning.

Vägen till full operationell kapacitet har tagit tid och även om målsättningen var att ha ett färdigt koncept klart redan i fjol har omorganisation både i ledningsstrukturen och förbandsbidragen tagit tid och förseningarna har varit många på grund av den rådande pandemin. Arbetet i den mångkulturella staben har haft sina utmaningar. Även om det gemensamma arbetsspråket är engelska så är det ett språk som inte alla delar av staben behärskar. Men det finns alltid lösningar att ta till och den enorma utvecklingspotential som finns när man sammanför officerare från 25 olika länder med blandad militär bakgrund kommer att ge resultat inom kort.

Utvecklingen

Vid det första utkastet till planen löd de mobila förbanden direkt under Force commandern, då denna lösning i praktiken innebar svårigheter och medgav viss otydlighet i lednings- och lydnadsförhållanden valde man istället att omformulera och vidareutveckla ledningsstrukturen. Den nya lösningen blev att tillsätta en stab mellan Force commanderns högkvarter i Bamako och MTF-förbanden, en MTF command.

Allteftersom konceptet har utvecklats har även förbandsbidragen fått göra detsamma. För kontingenten på plats i Mali har de många förändringar i konceptet inneburit en flexibilitet utöver det vanliga. Förbandets sammansättning motsvarade de tidiga skisserna på konceptet men i takt med att organisationen har förändras har även förbandet behövt att justera sina roller för att ha möjlighet att lösa de nu ställda uppgifterna.

”Det har varit en utmanande insats på många plan. Inom Försvarsmakten skulle vi kalla det för en 01:a. Det första bidraget på en ny geografisk plats som ska lösa operationella uppgifter i en ny ledningsstruktur som dessutom har utvecklats under insatsens tid. Utöver detta har vi fått planera utefter pandemins långa karantänstider vilket har påverkat den operativa effekten i tid på plats i insatsområdet.” säger kontingentschefen för Mali 13 överstelöjtnant Fredrik Åkerman och fortsätter

Överstelöjtnant Fredrik Åkerman

”Det som tidigare innebar att kompaniet skulle stridsledas direkt från MTF command kom att innebära att vi själva behöver en stridsledningscentral och bemanna den dygnet runt. En förmåga som det inte tagits höjd för i transformationen av insatsförbandet men som vi har löst på plats. En av alla de utmaningar vi har haft med en stab som, på grund av det rådande läget, varit bemannad till 50 % under stora delar av insatstiden.”

Den första gemensamma operationen har nu genomförts

Ställföreträdande kompanichef från Sverige samtalar med den tyska kompanichefen gällande säkerheten runt operationen.

MTF förbanden, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Jordanien har precis genomfört sin första operation under den nya ledningsstrukturen. Operationens uppgift har övergripande varit att maximera närvaron, skapa en bättre lägesbild i operationsområdet och störa de våldsbejakande gruppernas förmåga att verka. Detta för att i längden säkerställa att området är tillräckligt stabilt för de civila delarna så att de ges möjligheten att agera och tillsammans med de militära styrkorna på plats öka tryggheten för civilbefolkningen. Samtidigt har operationen gått ut på att testa ledningskedjan och kunna ta beslut för vidare utveckling.

 ”Det är en fin balans när man ska sjösätta en ny organisation. Den ambitiösa delen av oss vill ha mer tid för förberedelser samtidigt som att vi vet att erfarenhetsvärdet av en genomförd operation kommer att bidra till de sista justeringarna inom konceptet,” säger överste Markus Höök chef över MTF command

 

Överste Markus Höök med sin MTF stab

Operationen blev ett eldprov, med extremhetta och sandstormar som satte käppar i hjulen för viss del av verksamheten. Men med flexibilitet och anpassningsförmåga genomfördes operationen som medfört en hel del lärdomar och genererat synergieffekter mellan förbanden och överste Markus Höök är nöjd med slutresultatet.

 

Framtiden

”Vi tar med oss alla lärdomarna från operationen, både de utmaningar som kvarstår att lösa och de goda synergieffekterna som uppstått förbanden emellan.”

Han fortsätter

”Vidare är MTF- konceptet i sin linda, för varje gemensam operation kommer konceptet ytterligare att förbättras. Den utveckling som har skett och som fortfarande pågår medför att MTF-styrkan inom en snar framtid kommer att utgöra kärnan FN-insatsen. I dagsläget utgör styrkan ca 10 % av det totala militära bidraget i Minusma med cirka 1200 soldater från Sverige, Tyskland, Jordanien och Storbritannien. Men styrkan växer, länder som Tchad, Indonesien och Australien står i startgroparna för att skicka sina bidrag till Mali och Minusma.

 

Kompanichef Patrik Dingertz med ställföreträdande kompanichef planerar nästa steg i operationen.

För den svenska kontingenten och kontingentschef överstelöjtnant Fredrik Åkerman är det snart dags att lämna över stafettpinnen till Mali14

”Vi har haft två övergripande målsättningar med den nu avslutade MTF-operationen. Den första har varit att lösa ut våra tilldelade taktiska uppgifter på bästa sätt. Den andra har varit att bidra till utvecklingen av MTF som koncept. Vi har nu tagit första steget och med det dragit många erfarenheter avseende planering och genomförande, exempelvis samordning och samverkan i relation till MTF command och sidoordnade nationer. Dessa erfarenheter lämnar vi inom några veckor över till Mali 14, för dem att fortsätta utveckla.”

Det kommande året kommer samarbeten mellan länderna fördjupas ytterligare då operationerna inom kort kommer att avlösa varandra och målet att den mobila styrkan ska kunna verka över hela landet, det ligger precis runt hörnet.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *