På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Behov av stöd, under och efter insats

Malistyrkan

Under en utlandsinsats är de möjligt att våra soldater och officerare möter situationer som kan påverka den mentala hälsan på både kort och lång sikt. Efter veckans händelse, där tre svenska soldater sårades, har vi fått frågor om hur vi arbetar för att möta behovet av stöd under och efter en insats. 

Det kontinuerliga stödet

Först och främst så genomför alla grupper, en gång i veckan, ett gruppsamtal där man skattar sitt eget välmående enligt en tydlig mall och instruktion. Både det fysiska och psykiska värdet vägs in, man anger prognos på kort respektive lång sikt, anger vilka påverkansfaktorer som finns och eventuella åtgärder som behöver göras. Detta för att både individen och gruppen som helhet ska må och fungera bra. Gruppernas sammanfattning samlas in och sammanställs. Anledningen är att högsta chefen på plats alltid ska ha en välgrundad nulägesbild av individen, gruppens och förbandets välmående, för att snabbt kunna sätta in resurser eller rikta om verksamhet om så skulle behövas. Målbilden är även att ha uppföljning på förbandet under hela perioden i insatsområdet.

I vissa fall kan extraordinära händelser eller erfarenheter utlösa behovet av krisstöd. Därför arbetar vi även aktivt med handlingsplaner och handledning till chefer. 

När något extraordinärt händer så är kamratstöd från de närmsta kollegorna den viktigaste omedelbara åtgärden. Syftet är att redan från början stärka personens förmåga att hantera situationen genom att skapa känslan av att han eller hon inte är ensam. Ytterst handlar det om att visa för den drabbade att det finns människor runt omkring som bryr sig och finns till hands.

När sedan tillfälle ges så leder närmaste chef ett avlastningssamtal där man pratar igenom händelsen, tankar och känslor kopplat till den. Chefen, i sin tur har stöd av förbandets personalfunktion. Individer som har behov av stöd har även möjlighet att prata med vår pastor på plats, Jimmy. Vidare finns både sjukvårdspersonal och andra samtalspersoner på förbandet. Finns behov av mer uppföljning och samtal finns psykolog tillgängligt via telefon och senare på hemmaplan.

Om man som vän, kollega eller anhörig upplever att den drabbade behöver stöd, uppmana då individen att söka professionell hjälp. Det är en styrka att be om hjälp, ett tecken på att man tar ansvar för sin egen hälsa mentalt, fysiskt, andligt eller moraliskt.

Mycket av arbetet måste dock göras av individen själv, med stöd av kamrater, anhöriga och närstående. Nedan följer tips och instruktioner både för dig som är drabbad och för dig som är närstående.

 

Självhjälp

 • Var uppmärksam på egna krisreaktioner: sömnproblem, oro, nedstämdhet, muskelspänning, avtrubbning, rastlöshet, social
 • Håll kontakt med kamrater och chefer: dra dig inte undan!
 • Prata om upplevelserna med vänner och kamrater.
 • Sätt ord på tankar och känslor genom att skriva ner dem.
 • Aktivera dig
 • Ät, sov och drick.
 • Försök att hitta tillbaka till de vardagliga rutinerna.
 • Ta stöd av din livsåskådning och de verktyg som finns där.
 • Om du känner att du inte kommer vidare: sök professionell hjälp!

 

Kamratstöd

 • Ta kontakt med din kamrat: visa att du finns där, att du lyssnar och att finns till hands.
 • Prata och hjälp din kamrat att:
  • Acceptera de känslor och tankar som visar sig.
  • Acceptera att verkligheten kan ha ändrats efter händelsen.
  • Identifiera fungerande sidor och resurser hos sig själv o att inte skuldbelägga och klandra sig själv eller
  • Acceptera stöd och hjälp.
  • Att succesivt återgå till ordinarie uppgifter och rutiner.

 

 

Önskas mer vägledning finns Soldathemsförbundets samtalsstöd: http://soldathem.org/stodtelefon

De stöttar på uppdrag av FM, anhöriga och soldater med koppling till internationell insats.

 

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *