Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Samverkan och samarbete

Malistyrkan

Samverkan och samarbete med andra nationer är en naturlig del för soldater och officerare under alla internationella insatser men kanske än mer under en FN-insats. Oavsett vilken befattning du har, på stab eller i kompaniet, så kommer den att innebära kontakt med andra nationer.

Den dagliga kontakten återfinns i allt. Från det enkla i en hälsningsfras såsom ”god morgon” när vi möter den lokala städpersonalen, i operationsplaneringen vid de multikulturella staberna, till den samverkan som sker mellan länderna när vi patrullerar tillsammans eller sida vid sida. Samarbetet är alltid närvarande och bidrar till minnesvärda upplevelser och en stimulerande arbetsmiljö. De olika, och för den delen lika synsätt, erfarenheter och kulturella aspekter som genomsyrar våra olika nationerna gör ibland att processer kanske inte fortlöper som vi är vana vid. Det som är detaljer i periferin för den ene är ramverket för en annan. Det innebär att det ställs höga krav på att alltid ha ett öppet sinne och ett lösningsorienterat förhållningssätt till de uppgifter vi är här för att lösa. Arbetet är på många sätt spännande och ger förutsättningar för såväl personlig som professionell utveckling.

FN-insatsen består av både militära och civila delar har till uppdrag att stötta de Maliska myndigheterna i implementeringen av ett fredsavtal som skrivits under av flertalet våldsbejakande grupper som finns i landet. Men processen tar tid. Vårt svenska bidrag ingår bland annat i det som kallas för Mobile Task Force (MTF). Det är en resurs som är tänkt att användas i särskilt utsatta områden där säkerhetsläget inte medger implementering av fredsavtalet. Ett koncept där vi tillsammans med tyskar, britter och jordanier utgör kärnan. Förutsättningen att den här delen av insatsen skall få önskad effekt är att det finns en förståelse för varandras styrkor och begränsningar, flexibilitet i uppgiftens lösande och förtroende för varandra. Det ställer höga krav på soldater och officerare från alla länder från planering till erfarenhetshantering.

När vi inte arbetar inom MTF-konceptet så får vi våra uppdrag från Tactical Control vilka leder FN:s arbete i den sektor av landet som vi bor i, Sector East. Med tillgängliga resurser stöttar vi sektorn med det dagliga arbetet att stärka säkerhetsläget i vårt närområde. Arbetet fokuseras kring patrullering och innebär mycket samverkan. Planering och koordinering sker med förbanden inom MTF-konceptet men även med andra sidoförband såsom Bangladesh, Niger och Egypten med flera. Syftet med patrulleringen kan variera mellan att visa närvaro och samtala med lokalbefolkningen, till att nattetid spana eller infinna oss i områden som är särskilt utsatta. Även om vardagen och uppgifterna skiljer sig åt mellan de olika operationerna så finns det konstanter: Vi alltid är ödmjuka inför uppgiften. Vi förlitar oss på våra styrkor. Vi gör arbetet tillsammans med andra.

Det är utvecklande för såväl individen som organisationen att tillsammans med andra nationer lära, dra erfarenheter, att hitta pragmatiska lösningar och fortsätta framåt. Vi får perspektiv på vad som egentligen är problem och inte, vad som är väsentliga skillnader och vad som är gemensamma nämnare. Oavsett bakgrund och nationell tillhörighet så är samarbetet är en förutsättning för att lyckas. Vi alla är här av en och samma anledning,  med ett och samma mål: Att göra vardagen säkrare för lokalbefolkningen i Mali.

 

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *