Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Gruppchefer direkt från insatsområdet

Malistyrkan

Lektioner, praktiska moment och sena studiekväller. Det har varit en minst sagt hektiskt tid för soldaterna i Mali 12:s gruppbefälsutbildning. Under utbildningens 20 veckor har de fått visa prov på såväl lämplighet som vilja att ta nästa steg i Försvarsmakten.

Att utbildningen skulle genomföras var långt ifrån självklart och inget som var planerat innan insatsen började. När Mali 12:s förstyrka kom till Mali i slutet av april visade det sig att några av förbandets soldater ville använda tiden till att bredda sig. I början av insatsen såg det även ut som att förbandet inte skulle genomföra någon leave*.

– Det fick mig att tänka att vi borde kunna genomföra utbildningen på plats i insatsområdet, särskilt om vi inte skulle ha någon leave, säger kontingentsförvaltaren Mårten.

Som kontingentsförvaltare drev Mårten utbildningen och säkerställde att den höll kvalitet.

Till en början var planen att utbilda de som ville bredda sig. Det kom dock att snabbt utökas till alla som var intresserade att söka vidare till officersprogrammet.

– Vi insåg att det var många som var intresserade av att söka till officer, men som inte har en gruppbefälsutbildning, vilket är ett förkunskapskrav, förklarar Mårten.

En av soldaterna som deltagit i utbildningen är stabsassistenten Johanna. Hon gjorde sin grundutbildning 2014 och efter en tid i det civila kom hon tillbaka till Försvarsmakten för bara något år sedan.

– Jag trivs väldigt bra i försvaret. Du tillåts att testa olika verksamheter och får utvecklas på såväl det privata som det professionella planet, berättar Johanna.

Johanna hoppas på en framtid i Försvarsmakten och kommer söka till officersprogrammet efter insatsen.

En av hennes största insikter från utbildningen är vikten av och svårigheten med att få en grupp att fungera bra tillsammans.

– Nyckeln är bra kommunikation och god förståelse för varandra, säger Johanna

Totalt ska eleverna möta 21 lärandemål som återfinns inom truppföring, trupputbildning och fysiskt stridsvärde.

– Truppföring handlar om att ge eleverna förmågan att verka som befäl. Som befäl samordnar du gruppen för att framgångsrikt lösa dess uppgift. Ytterst handlar befälsföringen om att bibehålla förtroende och leda enheten i strid, säger Mårten

Fysiskt stridsvärde går ut på att med förebyggande åtgärder hindra att gruppens stridsvärde sjunker, förklarar Mårten:

– För att göra det behöver du ha goda kunskaper i hur du bland annat påverkas av sömn och vila samt hygien och kost.

FN-flaggan på Camp Castor i Gao.

Trots att utbildningen har bedrivits mitt under en insats har eleverna presterat väldigt bra, berättar Mårten.

– Jag har precis innan denna insats varit chef för två specialistofficerskurser på Försvarsmaktens logistik och motorskola i Skövde där kadetterna är sugna på att lära sig. Och det är exakt samma sak som jag har sett i soldaterna här nere. Det är riktigt roligt när motivationen är så pass hög.

För Johanna bådar en fortsatt karriär inom Försvarsmakten.

– Jag kommer söka till officersprogrammet. Det vore kul att få utvecklas och se hur långt jag kan nå, säger Johanna.

Totalt har 24 soldater från alla försvarsgrenar genomfört gruppbefälsutbildningen i Mali. Eleverna har med sina skilda bakgrunder gett upphov till många givande diskussioner för såväl elever som officerare, berättar Mårten.

– Jag vill uttrycka min tacksamhet till vår sjukvårdspersonal och de officerare i Gao samt vid NSE i Bamako som stöttat mig med att genomföra utbildningen. Det har gjort att våra soldater har blivit bättre.

– Av de som genomfört utbildningen med godkänt resultat är det nära hälften som är intresserade av att söka vidare till officer och det är ett gott resultat. Arbetsinsatsen hade varit värd att genomföra om det så bara hade varit en intresserad.

*leave är ledighet som tas ut under en insats.

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

1 kommentar

  • Stig-Björn Sundell 9 november 2020 18:24

    Må säga att det var ett positivt inslag att ge möjlighet till en utbildning av detta slag, under en mission!!
    Bravo!!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *