Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

”Ett mer robust uppträdande”

Malistyrkan

Solen står nästan i zenit när Dennis Gyllensporre, svensk generallöjtnant och chef för Minusmas militära delar, besöker Sveriges nya styrkebidrag till Minusma.

Under det senaste året har Sverige flyttat sitt styrkebidrag från Timbuktu i landets norra delar till staden Gao i östra Mali. Dessutom har bidraget ändrat inriktning. Från att tidigare ha varit ett underrättelseförband till att nu bestå av ett skyttekompani. Tillsammans med flera andra nationer ingår kompaniet i en så kallad mobile taskforce, en snabbrörlig stridsgrupp.

Dennis Gyllensporre i samtal med soldater och officerare ur Mali 12:s skyttekompani.

Stridsgruppen är en ny typ av förband som tidigare saknats i Minusma och FN. Det försämrade säkerhetsläget i Mali med ökade hot, fler internflyktingar och fler dödsoffer både bland civila och för de maliska säkerhetsstyrkorna fordrar att Minusma förändrar sitt sätt att agera, berättar Dennis Gyllensporre:

– För det krävs ett förändrat uppträdande och en annan sammansättning av förmågor. Syftet med förändringen är att snabbt kunna ingripa där implementeringen av fredsavtalet eller säkerheten för civilbefolkningen hotas.

Logistiksoldaten Niclas presenterar förrådet för Dennis Gyllensporre.

Förändringen benämns inom FN för Adaptation och är ett prioriterat uppdrag till Minusma i FN:s säkerhetsrådsresolution 2531 från i somras. Det innebär att Minusma tillförs fler kvalificerade markförband, men även fler helikoptrar och fler luftburna spaningsfarkoster.

– Konfliktens karaktär ställer också krav på ett mer robust uppträdande av förbanden. Det är inte en traditionell fredsbevarande insats med en existerande fred som ska övervakas. Här handlar det istället om att förändra nuläget genom att implementera fredsavtalet och skydda civilbefolkningen från våldsdåd utförda av olika väpnade grupper, förklarar Dennis Gyllensporre.

Dennis Gyllensporre utanför reperationstroppens lokaler på Camp Castor.

Minusma kommer även i framtiden att vara verksam med traditionella infanteribataljoner på de platser som insatsen redan idag finns för att säkra befolkningscentra och stödja fredsavtalet. Till det kommer stridsgrupperna som snabbt kan kraftsamla och ingripa där våldsamheter uppstår eller där det finns indikationer på att våld eller oroligheter är nära förestående.

– Syftet med stridsgrupperna är att snabbt kunna ingripa vid våldsamheter eller att förekomma dessa och därigenom skapa säkerhetsmässiga förutsättningar för icke-militära medel att ta sig an andra aspekter av civilbefolkningens svårigheter i enlighet med Minusmas mandat, berättar Dennis Gyllensporre.

– Det svenska förbandet är ett välkommet bidrag till Minusma som har personal, utbildning och utrustning lämpade för kvalificerade uppgifter under utmanande förhållanden. Förbandet kommer att användas för säkerhetsoperationer i centrala och norra delarana av Mali.

Stefan Sahlström, kontingentschef Mali 12, och Dennis Gyllensporre under besöket.

Dessutom är Mali även drabbat av etniska spänningar, tilltagande matbrist och numer också en osäker politisk utveckling på nationell nivå. Den 18 augusti genomförde militärjuntan CNSP en statskupp i Mali. Sedan dess har förhandlingar förts mellan juntan, maliska civilsamhällhet, parterna i det rådande fredsavtalet och ECOWAS*.

– Minusma har två strategiska prioriteringar; att implementera fredsavtalet och att stödja den maliska strategin för att skydda civila och minska etniskt motiverat våld samt stödja återetableringen av statens samhälliga funktioner i centrala Mali. Det förändras inte av statskuppen. Däremot finns en politisk osäkerhet som påverkar våra maliska samarbetspartners och som försvårar vår logistikförsörjning.

*Economic Community of West African States

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *