Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ring klocka ring…

Malistyrkan

Nyårsafton kan firas på många sätt. Ett trevligt sätt som många säkert inte prövat på är att ägna dagen åt en klassisk patrullfälttävlan. En tävling med inslag som sätter deltagarnas styrka, kondition och samarbetsförmåga på prov.

I väntan på tolvslaget, som får anses vara höjdpunkten på nyårsfirandet, gjorde delar av den svenska kontingenten ett uppehåll i det vanliga arbetet till förmån för mer lustfyllda aktiviteter – en patrullfälttävlan.

Samling och genomgång innan patrullfälttävlan tog vid.

Efter ombyte till träningskläder samlades alla deltagare för en kortare genomgång och lagindelning. Tävlingens första utmaning var att lokalisera sina lagkamrater och samlas i de indelade grupperna. Sedan började varje grupp tävlingen enskilt genom att ta sig till de olika stationerna som låg utspridda likt ett pärlband runt förläggningen.

Mulen skulle styras genom en snitslad bana. Föraren bar ögonbindel och de övriga i laget puttade på.

I ett av våra vakttorn var uppgiften att bedöma avståndet till olika punkter i terrängen. Utanför det som tidigare var gymmet skulle lagen hänga så länge som möjligt i pull up-stänger. Invid volleybollplanen prövades deltagarnas precision – dels med kast av bouleklot med förbundna ögon och med vägledning av lagkamraterna men också med volleybollservar mot en uppmärkt yta.

I tornet väntar ”Fader Hurrah” med kluriga frågor. Ett felaktigt svar beseglar gruppens öde.

Bataljonsförvaltaren Johan hade inspirerats av den populära TV-serien ”Fångarna på fortet” och iklädde sig rollen som ”Fader Hurrah”. En och en släpptes lagdeltagarna upp i det höga tornet där han hade förskansat sig med kluriga frågor såsom, ”jag bär hatt och fot men saknar ben”. Ett enda felaktigt svar räckte för att skicka hela gruppen vidare utan möjlighet att ta fler poäng.

Pilkastningen försvårades av att tävlingsledningen sprutade vatten på deltagarna med en vattenpistol under skjutmomentet.

Tävlingsledning och funktionärer hade satts samman av resurser från det egna förbandet. Men även våra kollegor från Storbritannien, som utgör delar av det medicinska teamet på förläggningen, ställde upp med en station med dart och tillhörande frågor.

Lagens deltagare skulle hänga så länge de kunde och kontrollerades noga av tävlingsledningen.

Patrullfälttävlan kan ha flera syften. Ett sådant syfte är att på ett avslappnat sätt få med tävlingsmoment som har med den reguljära tjänsten att göra. Det var därför uppgiften att montera snökedjor på ett traktordäck var så välkommen och ändamålsenlig.

På kortast tid möjligt skulle snökedjor, som förvisso har fler användningsområden än snö, monteras på däcket.

Nedräkningen mot tolvslaget fortsatte sedan med middag under bar himmel. Och även om vi för kvällen lyckades samla stora delar av den svenska kontingenten på Camp Nobel var en del av kollegorna naturligtvis fortsatt i tjänst – på patrull eller sysselsatta med att vakta förläggningen.

Nyårsmiddag under bar himmel.

I larmet av musiken från firandet ute på FN:s supercamp samlades kontingenten vid flaggplan för att på ett värdigt och stilla sätt välkomna det nya året. Som traditionen bjuder lästes dikten ”Nyårsklockan” med de välkända raderna ”Ring klocka ring!” strax innan tolvslaget. Det var ett stycke som var väl valt för tillfället.

Stabschef Daniel Thomsson läser ”Nyårsklockan”

Alfred Tennyson, diktens upphovsman, skrev nämligen inte bara om nyårsklockor utan även om platsen Timbuktu. Och det var i det här sammanträffandet och platsens historia som stabschefen Daniel Thomsson tog avstamp när han läste upp dikten. Ökenlandskapet vi har runt omkring oss var lika ogästvänligt och farligt då, i början av 1800-talet, som det är idag för den som är ensam och inte har någon att ty sig till.

Officiell blogg

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu etablerar sig den svenska styrkan i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.