På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ledningsgruppen Mali 08

Malistyrkan

Ledningsgruppen i förbandet Mali 08 består av chefen för Mali 08, stabschefen, förbandsförvaltaren och ledningsfordonsföraren. Samtliga med ordinarie tjänstgöring i Amfibiekåren.

Dåvarande Kustartilleriet utlovade i sin färglagda informationsbroschyr att en anställning innebar ”Ett omväxlande yrke i skärgårdsmiljö” och det har visat sig vara riktigt. Flera ur ledningsgruppen befinner sig ännu en gång på en strand långt hemifrån och långt från vattnet med solstolarnas placering i det billigaste segmentet. Närheten till vatten för förbandstypen (amfibieförband) får anses vara uppfylld ehuru vatten finns i fältflaskan.

Ett av många möten. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

Från vänster, förbandsförvaltare John Andersson, kontingentschef Adam Camél och ledningsfordonsförare Ove. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

En del möten avverkas i command lounge. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

Att få medaljera officerare och soldater är en trevlig del av arbetet i ledningsgruppen. Här ses kontingentschefen Adam Camél under medaljering av NSE i Bamako. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

Här dansar Mali 08 med ledningsgrupp runt midsommarstången i Timbuktu. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

Förbandsförvaltaren John Andersson deltar i fiskedam under midsommarfirandet på Camp Nobel. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

Vad innebär då ledningsgruppens tjänst? Försvarsmakten definierar ledning såsom två saker:

Ledning – rätten och skyldigheten att arbetsleda och samordna verksamhet och personal med lagligt tvingande befallning.

Ledarskap – hantera mellanmänskliga beteenden.

När nationen Sverige använder delar av myndigheten Försvarsmakten för att lösa uppgifter i annan nation medföljer denna myndighets omfattande regelverk på färden. Enkelt beskrivet kan man säga att ledningsgruppens uppgift i den dagliga tjänsten är att tillse att myndighetsutövandet bedrivs enligt regelverk.

Vissa regleringar är av Försvarsmakten modifierade och anpassade för utrikestjänst i allmänhet och Mali specifikt i diverse avsteg och/eller överenskommelser mellan stater, myndigheter etc. men det är likväl en diger lunta.

När regelverk inte längre är applicerbart på uppkomna situationer börjar chefens utmaningar på riktigt. Övriga ur förbandet har då att stödja chefen i ord och handling så att situationer hanteras och att föreliggande uppgifter fortsatt löses.

Om ovanstående kanslisvenska ska kokas ned till något mer gripbart för den militärt oinvigde kan följande luftiga beskrivningar tilläggas:

Chefen ansvarar för all personal och verksamhet. Att svenska och i detta fall FN:s regelverk följs samt att uppgifter ålagda förbandet från FN och Sverige löses. Fördelar uppgifter på ledningsgrupp, stab, kompanier och NSE. Samverkar uppåt, sida, utåt med ett framtidsperspektiv. Kontroll VAD, VEM, NÄR, OM och ATT, i förbandets göranden.

Stabschefen leder stabens arbete. Fördelar inkomna uppgifter på stabens sektioner vilka har olika expertis. Är chefens ställföreträdare och tar befälet i dennes frånvaro. Stabens expertis stödjer chefens beslut avseende ovanstående beskrivning.

Förvaltaren stödjer chefen genom kontroll av att regelverk och chefens beslut efterlevs. Samverkan inåt, nedåt i förbandet med här och nu samt dåtidsperspektiv i formerna från ceremoniel till att omhänderta dragna erfarenheter och omsätta dessa i förändrade regelverk. Kontroll HUR i förbandets göranden.

Ledningsfordonsföraren tillser att chefen har förmåga till rörlighet, ledning, uthållighet, skydd och verkan i form av ledningsfordonet pansarterrängbil 16. Fordonet tillsammans med sambandsinstallation, beväpning och trosspackning utgör chefens möjlighet till rörlig ledning ute i operationsområdet.

Tjänsten kan variera mellan att fatta beslut om att verksamhet ska bedrivas vilket kan leda till utövande av organiserat militärt våld under politisk kontroll, gräva loss en fastkörd pansarterrängbil, dansa runt en lokal midsommarstång, leda eller bevista otaliga mötesforum eller på fredagar bidra till jordklotets rotation medelst snabbmarsch.

Att leda det svenska underrättelseförbandet i Mali är omväxlande, utmanande och roligt. Vi har med oss ett mycket bra segment av nationens krigarkast och vi kanske inte är bättre än andra förband men vi försöker...

Semper opus solve

Fv John Andersson

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

1 kommentar

  • Anki Ö 29 augusti 2018 20:09

    Hej!
    ...och lyckas säkert! Den militärt oinvigde tackar för intressant läsning :) Kul att äntligen få se dig på bild Hans!

    Hälsar Anki

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *