Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Om förbandet

Försvarsmaktens logistik
Försvarsmakten består av 35 förband och Försvarsmaktens logistik är ett av dem. FMLOG som vi kallas i dagligt tal är en försvarsmaktsgemensam resurs, det vill säga vi stöder hela
Försvarsmakten. FMLOG är ett krigsförband och ska därmed klara sina uppgifter i såväl fred, kris och krig. FMLOG består idag av 1 NSE väst, 2 NSE syd, 3 NSE nord, 4 NSE mitt, Dokumenthanteringsenheten samt FMLOG stab, totalt 1180 personer.

Unik kombination av civil och militär kompetens
I FMLOG finns en mängd olika yrken, de allra flesta civila. Det finns experter och specialister inom till exempel logistik, logistikledning, förråd, godshantering, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, miljö, uthyrning, försäljning, inköp och exportkontroll. Det ger den unika kombination av civil och militär kompetens som behövs för att stötta de övriga förbanden vid utbildning, övning, beredskap och insats. Vi finns på 30 orter runt om i Sverige samt utomlands där Försvarsmakten är verksam.

Logistik är inte allt, men allt är ingenting utan logistik
En konflikt eller kris kan uppstå när som helst. Långt borta eller hemma. Vi ser till att de
övriga förbanden får med sig nödvändig utrustning, material och förnödenheter. Därför måste vi lösa många skiftande uppgifter och förutse behoven långt innan de behövs. Vi ser också till att logistikflödet fungerar över tid och att avveckling sker kontrollerat. För att vara säkra på att kunna ge bra stöd även i höjd beredskap krigsplaceras all vår personal. De övriga förbanden kan därmed vara säkra på att rätt personal med rätt kompetens finns och kan stötta med den uthållighet och kontinuitet som krävs under höjd beredskap.

FMLOG håller samman logistikkedjan
Alla länkar behövs i en stark logistikkedja. Vår uppgift är att förutom leverera logistik, stödja. Högkvarteret att samordna hela logistiken i Försvarsmakten. Vi samverkar också med andra myndigheter, organisationer och civila aktörer. Helhetssynen är viktig när vi planerar för att alla länkar i logistikkedjan ska vara tillgängliga när Försvarsmakten behöver stöd och leveranser. I rätt tid och på rätt plats.

Logistiköverlämningsplats – där logistikkedjan möter förbanden
Vi ansvarar för en lång logistikkedja bestående av olika funktioner och aktörer såväl inom
som utanför Försvarsmakten. Vid övning, kris eller krig löper kedjan ända fram till en
logistiköverlämningsplats. Där samlas resurser, materiel och förnödenheter som de olika
aktörerna levererar. Den här platsen eller området finns ofta utanför själva insatsområdet och hit kommer övriga förband för att till exempel fylla på med förnödenheter, för att hämta reservdelar och för att underhålla fordon. Här har FMLOG en viktig roll!