Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Frågor och svar

Ställ gärna dina egna frågor i kommentarsfältet här under eller på facebook.

Varför insatsorganiseras FMLOG?
Riksdag och regering har gett Försvarsmakten i uppgift att öka den operativa förmågan. Som en konsekvens av detta har FMLOG fått i uppgift av Högkvarteret att insatsorganisera organisationen. FMLOG bildades för att leverera logistik i fred utan att behöva tänka på faktorer som grupperingsplatser, kombattantutbildad personal eller krigsplacerad material.  Allt handlade då om att stötta övriga förband i att bli så bra krigsförband som möjligt. Nu ska FMLOG fortsätta stötta andra förband samtidigt som vi insatsorganiseras och på så sätt bidrar till en ökad operativ förmåga för Försvarsmakten.

Vad innebär det?
Att gå från att leverera logistik i fred till att bli ett insatsförband är ett arbete som bestå av
många delar, och för att lösa detta har förbandet börjat utreda områden som:

– Lokalisering av FMLOG:s stabsplatser för att säkerställa en redundant drift, som exempelvis reservström och säkrad tillgång till vatten.
– Utbildning av personal för att kunna agera som kombattanter i en kris/krigsmiljö
– Behovssättning av materiel som lastbilar, truckar, containrar och personlig utrustning
som krävs för att lösa tilldelade uppgifter.
– Utvecklingsarbete tillsammans med andra logistikaktörer för att klargöra gränssnitt, samverkan och så vidare.

Kan inte FMLOG leverera logistik under kris/krig redan idag?
FMLOG kan leverera logistik till insatta förband redan idag. I och med insatsorganiseringen av organisationen, utbildningen av personalen samt krigsplacering av både personal och materiel kommer FMLOG skaffa sig ännu bättre förutsättningar för att kunna leverera logistik i samtliga beredskapsnivåer.

När ska arbetet med att insatsorganisera FMLOG vara klart?
Efter dialog med Högkvarteret har FMLOG avsatt 5% av sin produktionstid för att insatsorganisera förbandet. Anledningen är att förbandet samtidigt ska kunna stötta övriga krigsförband med logistik samtidigt som vi utbildar organisationen och personalen.
Förändringen kommer att ske i flera steg framtill till valideringen 2021, och det är då förbandet förväntas ha uppnått efterfrågad operativ effekt som insatsförband.

Varför dröjer det till 2021 innan förbandet är insatsorganiserat?
Det tar tid. Vi har uppgiften att leverera till exempel utrustning till insatta förband, till soldater och sjömän under utbildning och övning samt till frivilligverksamheten. Det innebär att vi ägnar en majoritet av tiden till det och en mindre tid till krigsbandsutvecklingen. Och det är Högkvarteret som beslutat att det ska vara så.

Vilka typer av uppgifter ska förbandet klara av?
FMLOG ska klara de uppgifter som vi klarar i dag – men även i högre beredskapsnivåer.

Kommer FMLOG:s personal att bära vapen och uniform?
Huvuduppgiften för FMLOG och dess personal är att leverera logistik och inte väpnad strid. Det innebär att, långt ifrån alla kommer att bära vapen och uniform, däremot är det ett folkrättsligt krav att det, på ett tydligt sätt, framgår om man är klassad som kombattant. Hur detta ska ske och vilka befattningar som är aktuella för detta är något som förbandet just nu analyserar.

Vilken förändring kommer jag märka på garnisonsorten?
Till en början med kommer övriga förband inte att märka av den förändring som förbandet genomgår. Den dagliga produktionen står, som tidigare nämnts, i fokus. Det som kan komma att märkas är att FMLOG i större omfattning deltar i Försvarsmaktens övningar ju närmre 2021 vi närmar oss. Förbandet kommer även att bedriva viss utbildning på olika övningsfält runt om i landet.

WP_20160301_11_25_16_Rich_LI
Enheter ur FMLOG övar under Cold respons 16 i Norge.