Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

FMLOG:s historia

PS FMLOG logga klarHistorien fram till idag – 2016

FMLOG bildades 2002 för att samla all logistik i ett förband. Syftet var att få kontroll på kostnaderna för logistiken, att rationalisera, centralisera, modernisera och också outsourca sådant som inte var kärnverksamhet.

Från början organiserades FMLOG:s verksamhet i tre divisioner med ledningarna i respektive Arboga, Boden och Karlskrona. De tre divisionerna var: Teknikdivisionen som hade hand om mark-, flyg- och marinverkstäder, Reservmateriel och IT, Försörjningsdivisionen som hade hand om förnödenheter och transporter samt Servicedivisionen som hade hand om bland annat lön, res, ekonomiredovisning, tryck och repro, förplägnad och upphandling. FMLOG:s ledning satt de första åren i Karlstad, men flyttade år 2005 sin verksamhet till Stockholm.

Verksamheten centraliserats allt mer och tjänsterna moderniserades också så att de kunde beställas på nätet. Verksamheter rationaliserades bort, överfördes till andra förband eller till externa leverantörer. I flera omgångar togs sedan ledningsnivåer bort. Divisionerna försvann som ett första steg.

Försvarsmaktens omstrukturering från invasionsförsvar till insatsförsvar innebar nya uppgifter och gjorde även att FMLOG:s stöd till insatser blev mer uppmärksammat och FMLOG fick ansvar för National Support Element, NSE, vid internationella och nationella insatser.

Efter flera politiskt tillsatta utredningar kom sedan beslut att delar av försvarslogistiken skulle föras över till FMV. Den 1 januari 2013 överfördes marin-, flyg- och markverkstäderna till

FMV liksom reservmateriel, centrala förråd, rese- och ekonomiredovisning samt administrativ service. Kvar i Försvarsmakten blev det som kallas insatsnära samt det som tillhör myndighetsutövning.

År 2014 kom beslut om att det som var kvar av FMLOG – staben, förnödenhetsförsörjning inklusive förråd, Försvarsmaktens transportkontor, dokumenthantering samt teknisk tjänst skulle insatsorganiseras.

 

Faktaruta

  • FMLOG:s verksamhet är försvarsmaktsövergripande och stödjer både grundorganisationen och insatser. Stöd lämnas också vid internationella insatser och när Försvarsmakten ger stöd till det civila samhället.
  • FMLOG:s verksamhet är utspridd över hela landet. Chefen med stab finns i Stockholm.
  • C FMLOG är överste Olof Granander.
  • FMLOG sysselsätter cirka 1 200 personer varav huvuddelen är civila.