Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

21 maj 2021 – C FMLOG har ordet

emmajansforsjihammar

Kamrater!
Ett stort tack till alla för att ni fortsätter att jobba på och disciplinerat hantera åtgärder för att minimera risken för ett större utbrott av Covid-19 inom FMLOG. Våra åtgärder måste, som ni har hört av bl.a. regeringens inriktningar, fortsätta fram till i höst. Så även om vi nu ser hoppfullare på situationen, vaccinering pågår och restriktioner planeras att lättas upp så är det inte över än. Håll ut och håll i.

FMLOG förmåga att leverera stöd är alltjämt god. Vi har nu ett ganska högt tryck och en stor efterfrågan på vårt understöd oavsett om det gäller förnödenheter, transporter eller annat stöd som FMLOG förväntas lämna. Det känns tryggt att se att vi alla fortsätter att bidra till vår förmåga och till en god kvalitet i leveransförmåga. Med det sagt så ska vi inte glömma att vi samtidigt ser bekymmersamt på möjligheterna att tillväxa och att öka vår förmåga i högre konfliktnivåer och i mer krigsliknande situationer. Anledningen till detta är bl.a. den nu pågående pandemin. Den planerade verksamhet som kräver att vi fysiskt träffas, diskuterar och övar har vi fått skjuta på framtiden vilket såklart kommer att påverka årets resultat.

Uppföljning av vår verksamhet
Just nu håller jag på att diskutera med enhetsledningarna hur väl vi kommer att nå årets målsättningar och vad vi med kunskap om nuläget måste ta med oss till planeringen inför nästa och näst-nästa år. Jag gör det tillsammans med staben inom ramen för vad jag benämner verksamhetsuppföljning som är en del av vår ledningsprocess. Förutom måluppfyllnad följer vi även upp arbetsmiljöfrågor, hantering av farligt gods, trafiksäkerhetsarbetet och brandskydd. Helst skulle jag naturligtvis vilja göra detta på plats för att både se och höra. Nu gör vi det så gott det går via videomöte men det ger mig ändå en bra bild av vår verksamhet.

FMLOG 2022
Som jag nämnt tidigare och som ni ser på Emilia har nu C PROD beslutat att verkställa planen att föra över delar av dagens FM HRC till FMLOG. Även andra delar ingår i hans beslut, b.la. att expeditionerna på varje garnison ska lämna FM HRC och tillhöra respektive garnison. Allt detta är naturliga steg i den stegvisa förändring som Försvarsmakten genomgår. För våran del har vi gjort en hel del förberedelser tillsammans med de enheter som är tänkta att lämnas över till FMLOG.

En sådan är att jag i samverkan med chefen för FM HRC har utsett Erik Lyttkens, idag chef för de delar inom FM HRC som kommer över till FMLOG, till projektledare för omställningsarbetet. Det innebär att Erik har fått mandat av mig att leda det projekt som ska koordinera alla åtgärder som krävs för en så bra övergång som möjligt vid nästa årskifte. Jag välkomnar som sagt denna förändring och ser att det stärker FMLOG och vår roll som ett nav när det gäller Försvarsmaktens logistik. Det är i samband med det också en hel del på gång vilket jag kommer att prata mer om när jag kommer ut och möter era chefer de närmaste månaderna på ett smittsäkert sätt. Innan semestern kommer era chefer att få ett bra underlag som jag förväntar mig att de kommunicerar med er alla.

Ny grupperingsplats för FMLOG stab
Avgörande för utformningen av FMLOG organisation i detalj efter den 1/1 2022 är såklart också var FMLOG stab ska grupperas. Som ni vet är inriktningen att staben ska lämna Gärdet i Stockholm och lokaliseras utanför Stockholm. Vi saknar ännu ett ställningstagande från C PROD i denna fråga men hoppas att vi ser ett beslut i närtid så att vi kan ta med det när vi utformar vår grundorganisation som i framtiden kommer att vara omkring 800 befattningar.

Det viktiga säkerhetsskyddsarbetet
Säkerhetsfrågorna, skydd av vår verksamhet och skydd av vår information, vet jag står högt på alla avdelningars agenda. Så även på min. Jag uppfattar att vi fått en bra respons från er alla på den nu genomförda säkerhetsskydds- och befattningsanalysen. Tack för er delaktighet. Jag har också nu fastställt en ny version av FMLOG säkerhetsbestämmelser som jag tycker nu blivit både lättare att ta del av, bättre anpassad till verksamheten och den nu gällande säkerhetsskyddslagen och Försvarsmaktens säkerhetsskyddsbestämmelser. Tag del av den och diskutera gärna innehållet vid någon av era kommande arbetsplatsträffar. Säkerhetsskyddsarbetet är en viktig del av att bygga ett robustare FMLOG och en viktig del av att bygga ett starkare försvar.

Med dessa ord vill jag tillönska er en bra och härlig försommar. Tack för era insatser.

Be Careful Out There

Olof Granander

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *