Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

24 november – C FMLOG har ordet

emmajansforsjihammar

Kamrater!

Det är ett tag sedan jag skrev några rader. Det beror dels på att vi just nu är inne i en period med rutinverksamhet samtidigt som vi jobbar från ledningarnas sida med planering på lite längre sikt. Utöver detta medför ju de restriktioner som föreligger att mina intryck och känsla för vår verksamhet avsevärt försämrats. Och så är det nog för de flesta. Vi håller oss flytande, men att interagera och driva på utveckling och förbättringsåtgärder är svårt. Jag återkommer till det längre ner.

Vi är på väg att snart lämna in vår månadsrapport för den 11 månaden och börjar kunna sammanfatta årets resultat. Jag konstaterar att vi alla har gjort mycket och trots anpassningar har FMLOG kunnat leverera mot ställda krav. För JSS har naturligtvis systemstödet till de internationella insatserna varit mycket begränsat. Ni har försökt att hantera uppkomna frågor på ett bra sätt för att lämna mesta möjliga stöd till våra insatser runt om i världen. Transportkontoret har också haft mycket med att planera om och anpassa olika transporter i luften, på sjön och inte minst på land till nytt läge. Ni har varit tvungna att fortlöpande göra kloka och ansvarsfulla riskanalyser inför olika transporter. Jag kan utifrån mitt perspektiv känna att ni alla hanterat den situation som pandemin satt oss i på bästa sätt.

Corona-pandemin har också tvingat oss att titta in lite hur det ser ut inför våren. Jag bedömer att oavsett om vi i närtid får möjlighet att bromsa pandemin genom de åtgärder vi alla bidrar med eller genom att vaccinering inleds, kommer vi att behöva leva med en hel del försiktighetsåtgärder även i vår. En konsekvens av detta är att vi återigen flyttar fram min plan att samla FMLOG viket var planerat till den 24-25 mars. Nu har jag givit inriktningen till staben och DUC att planera för att vi kan genomföra FMLOG förbandsdagar vecka 40 istället. Det skapar oss naturligtvis nya möjligheter och vi ska inte luta oss tillbaka. Jag förväntar mig att alla arbetslag tar hand om det resultat som respektive arbetslag, avdelning och enhet fick i årets medarbetarundersökning. Vi har genom FMVIND nu fått en kanonbra nulägesbild tack vare allas engagemang. FMLOG hade i år en svarsfrekvens på 84%, vilket känns både roligt och utmanande. Utmanande särskilt för varje arbetslag som har att analysera, revidera önskat läge och identifiera lämpliga förändringsmål för att fortsätta bygga ett starkare försvar. Roligt därför att det känns bra att ni alla vill vara med och bidra till FMLOG samlade utveckling.

Planering och förberedelser för 2021 löper annars på enligt plan. Som ni alla vet lämnade regeringen över en proposition som i sin helhet innebär ett rejält tillskott för Försvarsmakten och andra myndigheter som jobbar med att stärka försvaret av Sverige. För logistiken och för FMLOG innebär förslagen som ligger i propositionen att flödet in och ut kommer att öka de närmaste åren likväl som behovet av transporter kommer att öka. Exakt hur det kommer att påverka FMLOG utöver det jag redan pratat med er om är i dagsläget svårt att se fullt ut. Vi kommer att nyttja första halvan av 2021 till att revidera FMLOG utvecklingsplan för att vi ska nå vår vision och våra strategiska mål. Den här veckan kommer jag och staben att föra en dialog om inriktningen för 2022 och 2023.

Även på övningssidan sker nu många omplaneringar. I våras beslöt Försvarsmakten att skjuta fram övning Aurora. Nuvarande inriktning är att den kommer att genomföras 2023 i stället. I veckan beslutade Rikshemvärnschefen att flytta deras övning som kallas Gealtic Bear från vecka 3 respektive 5 nästa år till vecka 34 och 36 samma år. Vi skulle ha deltagit i övning vecka 3 för att öva ledning. Nu kommer vi istället nyttja den tiden för metodutveckling för staben och förbereda för deltagande i Gealtic Bear vecka 36 på motsvarande sätt som vi hade tänkt delta nu i januari. Många andra övningar i vår planeras just nu om som en följd av att andra övningar som Försvarsmaktens förband var planerad att delta i ställs in. Det innebär att det kan komma nya behov av stöd med ganska kort varsel som vi ska vara beredda att lämna.

Internationellt håller vi som bäst på med att förbereda att få igång systemstödsresorna igen. Samtidigt så pågår förberedelser för att ta hem det svenska bidraget från Afghanistan och till Mali har vi just påbörjat tilltransport av nytt styrkebidrag samt påbörjat rotation mellan MALI12 och 13. HOTO (överlämning) mellan IRAK04 och IRAK05 kommer genomföras i Sverige kommande veckor varefter IRAK05 övertar beredskap att rotera syd. Utbildning av de tre insatsernas logistikkomponenter fortgår. Jag upplever också att vi ser positivt på samarbetet med Arméstaben som JSS med stöd av staben har utvecklat under hösten. Coronapandemin har satt vissa hinder för samarbetet, men jag uppfattar att ramarna är genomarbetade vilket kommer innebära ett snabbt återtag då restriktionerna släpper.

Vanligtvis brukar jag avsluta med ”Be Careful Out There”. Även om det innefattar det mesta vill jag ändå i dessa tider trycka på ”tvätta händerna och håll avstånd”.

Olof Granander

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *