På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

27 augusti 2020 – C FMLOG har ordet

emmajansforsjihammar

Kamrater!

Välkomna tillbaka efter sommarens olika aktiviteter, ledigheter och förhoppningsvis har ni också haft möjlighet att ladda batterierna inför höstens arbete. Det blev ju säkert för många en sommar där man gjort annat än man brukar. Hemester är ett nytt ord som har fått fotfäste och jag tror nog att många har upptäckt nya sätt att semestra. Själv har jag kunnat ägna mig åt mitt stora fritidsintresse, båtliv och segling. För FMLOG har sommaren varit lugn. Ingenting onormalt har egentligen inträffat. De internationella insatserna har krävt lite mer jobb än planerat dock.

Omgruppering Mali
Internationellt har vårens avveckling av insatsen i Timbuktu, Mali och omflyttningen av materiel till den nya grupperingsplatsen i GAO krävt stora insatser av JSS. För att fortsatt ha en god ordning och en god redovisning, dvs. koll på prylarna som vi har utomlands, har ett fantastiskt jobb gjorts. Likaså har Transportkontoret och JSS Movcon jobbat en hel del med att förbereda flygningar som nu kommer at genomföras i MALI för att flytta vår materiel till rätt plats för vidare hantering. Under sommaren har också Leave-flygningarna återupptagits till Mali. Stort tack för era insatser och allt slit som ni gjort under sommaren!

COVID-19 fortsätter att ställa till det för oss
De planer som vi har för att underhålla materiel som är i insatser runt om i världen får vi skjuta framåt i tiden. Orsaken är att FN, andra länder m.fl. infört restriktioner maa COVID-19. Bl.a. krav på 14-dagars karantän innan man åker till ett insatsområde. Hemma känner vi väl till situationen. Fortfarande ser det positivt ut hur pandemin just nu påverkar oss men samtidigt måste vi vara vaksamma och försiktiga. För Försvarsmakten innebär nuläget att vi ska fortsätta våra uppdrag. Om än så bör vi kontinuerligt genomföra riskbedömningar och vidta de åtgärder vi bedömer vara nödvändiga för att reducera risken att vår personal smittas eller sprider smitta. Här finns det inget rätt eller fel. Det är därför viktigt att ni i alla arbetslag diskuterar hur ni kan hjälpas åt. Balansen mellan normalverksamhet och restriktivitet är svår att entydigt dra.

Vi behöver lita på att vi alla gör vad som är möjligt för att ett, fullfölja uppdraget och inte skjuta upp planerade aktiviteter som planerats och två, att den som bjuder in till eller kallar till möte har tänkt igenom och vidtagit de åtgärder som en riskanalys pekat ut måste göras för att minska smittspridning. T.ex. nästa vecka har ÖB kallat till chefsmöte, klart jag åker förutsatt att jag är frisk och förutsätter att arrangören vidtagit lämpliga åtgärder. T.ex. om Försvarsmakten bjuder in till ett planeringsmöte, så deltar vi och förutsätter att arrangören vidtagit lämpliga åtgärder osv. I nästa vecka har vi en C FMLOG ledningsgrupp där jag avser att stämma av läget, tillsammans med underställda chefer göra riskanalyser och bl.a. bestämma hur vi inom FMLOG gör med planerade samlingar, kurser och andra utbildningar.

Försvarsbeslutet
Under sommaren har Försvarsmakten lämnat in en ny planering för de kommande åren till regeringen. Som ni minns lämnade Försvarsmakten in ett förslag i mars. Därefter har regeringen efter förhandlingar politiskt återkommit med anvisningar och frågor. Bl.a. att arméns behov ska tillgodoses, Försvarsmakten ska planera för ytterligare utbildningsplatser etc. I det nya förslaget har Försvarsmakten planerat in politikens önskemål och tagit fram ett nytt förslag. Detta förslag innebär vissa förskjutningar i förhållande till tidigare förslag. För FMLOG har jag förstått det som att på kort sikt innebär det ingen förändring. Det finns dock en risk att utvecklingen på främst förrådssidan kommer att skjuta framåt i tiden. Vad händer nu? I regeringskansliet förbereds nu en proposition som blir regeringens förslag för hur försvaret av Sverige ska utvecklas de närmaste fem åren. När den presenteras i september kommer sedan politiken att diskutera den och förhoppningsvis finns det ett inriktningsbeslut som blir vägledande för Försvarsmakten och som beslutats i riksdagen. Det ska bli spännande att se hur höstens försvarsdebatt kommer att gestalta sig. Kommer t.ex. brister i vårt beredskapslager som uppdagades under vårens pandemi påverka den politiska debatten eller kommer man att ducka för att det faktiskt krävs att man tänker till och avdelar pengar för att bygga beredskap och uthållighet. Ja -det är några frågor som jag hoppas kommer upp i debatten.

Dags för FM VIND
I veckan hoppas jag att alla har fått information om att det är dags för årets FM VIND. Enkäten ska ha skickats ut till er alla, eller är på väg ut denna vecka. Alla medarbetares svar kommer att samlas in under de närmaste veckorna och ni har på er till den 9 oktober att fylla i enkäten, men jag uppmanar er att inte väntar till sista dagen. Jag hoppas att ni nu efter min rundresa i höstas ser sammanhanget mellan Försvarsmaktensmålbild, FMLOG strategiska mål och vår vision och frågorna som ni ombeds att svara på i FM VIND. Genom att svara på FM VIND bidrar var och en till att vi fortsätter att utvecklas och bygga ett starkare försvar och samtidigt utveckla varandra och våra arbetsplatser.

Ett exempel på en åtgärd med anledning av svaren i FMVIND är framtagande av ett nytt/uppdaterat introduktionsprogram/rutin och introduktionsdagar för nyanställda. Det är nått som kan ge effekt på FMVIND framöver, därför är det viktigt att alla medarbetare svarar på enkäten. Vårt verktyg till att ta fram snabba förbättringsåtgärder och utveckla förbandet vidare långsiktigt.

Pågående beredskapsinsats
I dagarna inledde Försvarsmakten en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön
Anledningen till den är den omfattande militära verksamheten som pågår i östersjöregionen. Fokus för beredskapsinsatsen är att förstärka sjöövervakningen i Östersjön till havs och från luften. Dessutom ökas den militära närvaron på Gotland. FMLOG har agerat mycket professionellt i och med pågående insats och jag är stolt över hur samarbetet mellan VB FMLOG, FM TPK och 1:a Transport och trafik har fungerat.

Välkomna tillbaka
Med dessa rader vill jag framförallt välkomna er tillbaka efter sommaren och hoppas att vi får en bra höst. Hoppas också att utvecklingen av Corona-pandemin fortsätter i positiv riktning i Sverige. Men det beror mycket på var och en, att vi fortsatt är rädda om varandra, stannar hemma om vi känner oss sjuka och håller avstånd.

Be careful out there
Olof Granander

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *