Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

12 juni 2020 – C FMLOG har ordet

emmajansforsjihammar

Kamrater!
Ännu fler positiva tecken kommer till oss. Allsvenskan börjar på söndag. Restriktioner om att resa inrikes tas bort till helgen, förutsatt att man är frisk. Tävlingsverksamhet kan genomföras även för vuxna. Samtidigt måste vi alltjämt tänka oss för och visa hänsyn till varandra, hålla avstånd och inte samlas i större grupperingar. 50-gränsen ser vi ut att få leva med ett bra tag till. Och detta, att restriktioner finns kvar, att det kommer rapporter om fortsatt spridning av smitta, att vi tvingas ha personal som ska åka till och från Mali i karantän. Det är viktigt att samtidigt som vi ser positiva tecken måste vi komma ihåg att vi fortfarande befinner oss i ett allvarligt läge.

En välbehövlig semester stundar
När vi nu laddar för att gå in i en mycket, säkert både efterlängtad och välbehövlig semesterperiod finns det en anledning att påminna oss om vad vi gjort under det första halvåret. Avvecklingen av Mali och den turbulenta tiden i IRAK strax efter årsskiftet satt oss alla på prov. Speciellt ställdes krav på snabba och kreativa lösningar. Transportkontoret och Högkvarteret sedan länge upparbetade kanaler internationellt till våra samarbetspartners var guld värda. När dessa insatser och kravet på snabba åtgärder minskat fortsatte förberedelserna för Aurora 17 fram till början av mars. På försörjning jobbades det med mängder av gods som kom in och som förbereddes för att lämnas ut. Högt tempo kännetecknade denna period. När Covid- 19 och kravet på åtgärder spred sig i slutet på mars fick vi ställa om. Kort därefter kom beslutet att vi skulle iordningställa materiel till flera fältsjukhus och lämna ut materiel som stöd till i princip alla regioner i landet. Snabba ryck och krav på flexibilitet har kännetecknat våren och det som gjorde att vi lyckades var ju helt klart den synnerligen duktiga personal som finns vid FMLOG. För lyckats leverera, det har ni alla gjort.

Omställning med anledning av pandemin
Samtidigt som vi levererat har vi vidtagit åtgärder för att skydda oss och minska risken för att vi blir sjuka i Covid-19 av varandra. Några har stannat hemma för att ni varit osäkra på om ni har symptom, några har jobbat hemma för att dom kan det och samtidigt på det sättet hållit avstånd och några har som vanligt gått till arbetet. Själv har jag fått ställa om och inte kunnat vara ute och följt upp verksamheten på det sätt som jag brukar och tycker är otroligt viktigt. Jag hoppas att jag kan komma till er i höst istället. Utifrån mitt perspektiv har vi gjort ett bra jobb, fortsatt jobba och samtidigt trixat och fixat för att skydda oss från att bli sjuka.

Utveckling i fokus
För förbands- och enhetsledningar och staben har tiden samtidigt används till att titta framåt och att försöka se vad som kommer bakom kullen. Vi har lämnat in en preliminär plan för 2021 och för att göra det har vi analyserat hur vi bäst kan nytta hösten för att fortsätta den ansatta vägen mot vår vision och våra strategiska mål. I veckan, efter en noggrann riskbedömning, samlade jag FMLOG ledning med enhetschefer. Det var otroligt roligt att se alla igen och vi hade ett uppdämt behov av att stämma av planer och tankar. Roligt också att välkomna Ritma Klusic som ny enhetschef för enheten Försörjning. Det kändes som ett mycket bra tillskott till vår ledningsgrupp.

Kommunikation och handlingsplaner för att på bästa sätt stödja FMLOG medarbetare och sektioner att fortsätta utvecklas låg i fokus. Bl.a. diskuterade vi hur vi på kort sikt skall jobba för att rama in vår nästa milstolpe som är vår medarbetardag i mars nästa år. På längre sikt så diskuterade vi inte vad vi ska nå för mål utan hur vi ska planera aktiviteter och handlingsplaner för att nå dessa mål. På det hela taget känns det just nu som att vi har en bra bild av vad vi vill uppnå med tre av våra pelare i FMLOG målbild. Medarbetare, Förbandsanda och Krigsduglighet medan Leveransförmåga måste vi jobba lite mer med och det tillsammans med HKV. När, vad, var och vilken mängd är frågor som vi behöver konkretisera i högre grad.

Ny lönestruktur
Andra ämnen som vi jobbade med var FMLOGs lönebild, bl.a. mot bakgrund av den RALS vi genomförde förra året men också därför att Försvarsmakten och Arbetstagarorganisationerna kommit över ens om en FM-lönestruktur som kommer att påverka kommande RALS. Hur detta kommer att påverka den är ännu för tidigt att säga. Vi har dock ett arbete att göra för att kontrollera och kvalitetssäkra det underlag som vi nu fått. Klarlägga vilka frågetecken som finns är en annan uppgift, dvs att tolka ut vad lönestrukturen innebär. Vi återkopplade också under dagarna till den verksamhetsuppföljning som vi genomfört under maj. När jag nu ser det sammanställda resultatet ser jag att vi är på god väg, trots Corona att nå de mål vi följde upp. Det känns verkligen bra. Vi har också identifierat olika åtgärder som vi bör vidta för att stödja enheter att nå målen.

Försvarsdebatten
För den som följt med i försvarsdebatten så har ni säkert uppmärksammat att samtalen för att nå en bred överenskommelse inför höstens inriktningsproposition om försvar och säkerhet avbrutits. Partierna står långt ifrån varandra vad gäller att avdela ekonomiska resurser de närmaste tio åren. Detta är synd och nu kommer vi att få vänta ett tag till på hur riskdagen kommer att hantera frågan. Som jag uppfattat det fortsätter nu regeringen att ta fram underlaget till denna proposition och därefter kommer denna att behandlas i riksdagen. Men mycket kan hända på vägen fram och i sommar i denna fråga. Hur påverkar det oss. På kort sikt lite, men takten i hur snabbt FMLOG kan utvecklas styrs till del hur politiken kommer att styra Försvarsmaktens uppdrag och vilka resurser som kommer att avdelas.

Tack för er insats
Det blir spännande på många sätt att följa utvecklingen. Som jag skrev inledningsvis så ser jag, säkert många av er, fram mot en lugn period och en välbehövlig sommarsemester. Vi går om några veckor ner i ett lugnare tempo. Verksamheten nationellt i Försvarsmakten stannar till del av samtidigt som beredskap ska upprätthållas. Internationellt fortsätter dock insatserna. IA 03 kommer hem, underhåll skall skickas ut till bl.a. Mali och förberedelser för kommande resor ska vidtas. Beredskap och de internationella insatserna kommer att fortsätta som vanligt. Jag vill avslutningsvis tacka all personal för ert engagemang och för det arbete som ni alla genomfört denna annorlunda vår. Jag går stolt på semester och ser verkligen fram mot att i olika sammanhang träffa er till hösten. På vägen önskar jag er också en trevlig midsommar.

Be Careful Out There

Olof Granander

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *