Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

24 mars – C FMLOG har ordet

emmajansforsjihammar

Kamrater!

Just nu finns det många som genomför strålande och engagerade insatser så att vi alla ska kunna känna stolthet av att vara en del av en organisation som kan levererera. Detta trots svåra yttre omständigheter som tidsförhållande och osäkra underlag. Vi tillhör alla en organisation som kan hantera upplevelsen av order och kontraorder efterhand som ingångsvärden förändras. Jag tänker inte bara på de inom FMLOG som jobbade hårt i helgen för att lösa ut vårt uppdrag. Nej jag tänker på er alla, medarbetare i FMLOG som varje dag gör ert bästa för att bidra till vår gemensamma förmåga.

Ny order utgiven
Idag har C FMLOG givit ut en order som reglerar formerna för en uthållig ledning med högt tempo och med beaktande av att FMLOG skall kunna lösa förelagda uppgifter, upprätthålla beredskap och samtidigt skydda personalen i den mån det går från att smittas eller att minska risken för att smitta sprider sig. Detta berör i stor utsträckning enheterna som verkar i Stockholmsregionen där störst smittspridning pågår men det berör samtidigt alla. Varje enhet skall se över sin egen ledningsförmåga på kort och lång sikt.

Viss verksamhet senareläggs
Under gårdagen genomförde vi en längre ledningsgrupp. Där jag, enhetscheferna och stabens chefer gick igenom läget vid förbandet och listade åtgärder som behöver senareläggas till i höst eller till nästa år med hänsyn till tillkommande uppgifter eller åtgärder vi behöver vidta för att bidra till minskad smittspridning. Som jag skrev i förra veckan finns det mycket vi kan fortsätta göra. Ibland genom att använda andra arbetsmetoder. Men att samla flera medarbetare från olika delar är inte rätt just nu. Vår ambition att vidareutbilda personalen kommer under våren att minimeras. Bl.a. beslöt jag igår att vi ställer in vårens kombattantutbildning och den grundläggande soldat utbildningen (GSU) som vi tidigare planerat att genomföra. En annan utbildning som berör flera är militära förarbevisutbildningen. Utbildningen hänger ihop med de dispenser som FMLOG har detta år. FMLOG trafiksäkerhetschef och staben analyserar nu andra möjligheter för att fullfölja den uppgiften under året.

På HKV har flera beslut tagits om att ställa in möten, övningar och en mängd andra aktiviteter. Just nu övervägs också hur Försvarsmaktsövning Aurora 20 ska hanteras. För FMLOG fortsätter vi, tills vi får nya order att fullfölja, planeringen inför Aurora 20. Inställda aktiviter hittar ni på Emila under Corona- information. Där hittar ni förövrigt också Försvarsmaktens utgivna riktlinjer som gäller för all personal i Försvarsmakten med anledning av Corona.

FMLOG fortsätter att leverera
FMLOG hade i går, ingen medarbetare som hade konstaterats vara smittad av Corona. Hur många som kanske bär på smittan är oklart varför vi fortsatt måste följa de enkla råden. God handhygien, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Sjukskrivningsnivåerna vid Enheterna bedöms vara normala för årstiden vilket innebär att vi i allt väsentligt kan fortsätta leverera. Precis som vi gjort under hela första kvartalet 2020. Den närmsta tiden får utvisa vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas på varje enhet.

Be Careful Out There

Olof Granander

Personlig blogg

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *