Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

14 mars 2019 – Chefen FMLOG har ordet

evapiasandstedt

Kamrater!

I dagarna går vårens stora övningar igång där Arméövning och Flygvapenövning är först ut. Samtidigt är Marinen på gång med en annan övning. FMLOG:s ansvar är att leda och samordna transporter till och från övningarna och att stödja med förnödenheter, bl.a. reservdelar. Många av er är inblandade med att leverera. Bra jobbat så här långt, men det krävs fortsatt fokus på att ge övningarna bästa möjliga stöd med de resurser som vi har. Varje övning är unik men jag känner att vi gjort ett bra förberedelsearbete för att ta vårt ansvar. Jag följer övningen och vårt arbete med spänning.

”Bara” Linköping kvar
Under januari, februari och mars har jag fortsatt med mina besök på olika arbetsplatser. Jag tror jag ”bara” har Linköping kvar, hoppas att det sker i närtid. Jag vill framföra ett varmt tack för ert mottagande och era synpunkter som är värdefulla för mig och FMLOG:s ledning. Jag tycker vi börjat dialogen på ett bra sätt. Min absoluta ambition är att återkoppla till er inom några veckor om hur vi jobbar med frågor som ni lyft upp.

Brister i IT-stödet
En fråga som återkommer är behovet av IT-stöd och tillgång till Internet för att kunna lösa olika arbetsuppgifter. Vi har haft ansvariga ur HKV hos oss och de har redovisat hur Försvarsmakten jobbar med att finna bra lösningar för att stödja verksamheten när våra ”konton” hos FMV upphör. Det finns utmaningar och flaskhalsar i denna fråga men jag och min stab bevakar frågan och det känns hoppfullt. Jag ber att få återkomma till er i detta. Mitt fokus i närtid har varit att försöka få Transportkontorets spedition att få en bättre situation vad gäller IT-stöd och jag har uppfattningen att det är på väg att lösa sig tillfälligt. Ni har alla haft stort tålamod med de brister vi lever med.

Fortsatt introduktion i Försvarsmakten och FMLOG
Under mina besök har det också kommit upp frågor av karaktären ” hur fungerar det i Försvarsmakten?”. I den introduktionsplan som vi följer är det planerat att samla alla medarbetare enhetsvis och i lagom stora grupper för att samlat ge mer utbildning och prata om hur det fungerar inom Försvarsmakten men också på hur vi ser på medarbetaransvar. Just nu jobbar vi med att utbilda våra chefer inom FMLOG vad gäller arbetsmiljö. Också det en del av introduktionen. Under nästa vecka kommer en plan att släppas för hur den fortsatta introduktionen kommer att ske under våren. I höst fortsätter introduktionen sedan med samtal om vårt uppdrag, ansvar och vad det innebär att jobba I Försvarsmakten.

År 2020 och framåt
I veckan som går nu fortsätter vi med dialoger med HKV om våra uppdrag för 2020 och framåt samtidigt som jag avslutar planeringen för 2019 genom att fastställa den order (verksamhetsplan) som gäller för FMLOG under året. Under dialogen kan vi konstatera att det finns en hel del positiva utmaningar framför oss. Som jag nämnt tidigare kommer de redan beslutade tillskotten i Försvarsmaktens ekonomi de närmaste åren öka trycket på FMLOG. Det handlar om ökat fokus på materielunderhåll, ammunitions- och reservdelsanskaffning, ökad övningsverksamhet med mera. Samtidigt ska vi jobba med att kontinuerligt öka förmågan att stödja vid mobilisering, öka tillgängligheten på materiel och så vidare. Detta sammantaget gör att vi tillsammans måste titta över hur vi möter de kommande utmaningarna.

Försvarsmakten förbereder genom planeringen för 2020 och framåt för att växa. Detta kommer som jag pekar på ovan att i hög grad påverka oss inom FMLOG. Detta behöver vi resonera om och det blir en viktig del av planeringen inför nästa år. En del i detta är också att ta fram en plan för hur krigsförbandet FMLOG skall utvecklas. I höst planerar jag att jag i samband med besök hos er prata om detta som en del i att fortsatt enas om vårt uppdrag samt hur vi ska jobba mot FMLOG:s strategiska mål.

Än en gång stort tack för ert arbete och de fina möten som jag och Regementsförvaltaren upplevt vid våra besök. Vi har ett bra utgångsläge för att jobba med att stärka Försvarsmaktens uthållighet genom att utveckla:

”Ett robust och leveranssäkert FMLOG – en garant för operativ rörlighet och uthållighet”.

 

”Be Careful Out There”

Olof Granander

 

 

Personlig blogg

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *