På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

24 oktober 2017 – Chefen FMLOG har ordet

Jonas Olsson

24 oktober 2017

Kamrater!

Ännu en gång har vi möjlighet att ta ett kollektivt ansvar för vår verksamhet och påverka våra respektive arbetsplatser. Vi har möjlighet att tillsammans utveckla en av de bästa arbetsplatserna med en av de viktigaste uppgifterna att lösa, att låta Sverige vara i fred. Många har tagit chansen att lämna sin egen syn på hur vi tillsammans fungerar, genom att svara på årets FMVIND. För mig är det att visa att man som individ tar ansvar för sin arbetsuppgift, sin arbetsplats och sina arbetskamrater. Ni som ännu inte har svarat på enkäten har denna vecka på er. Senast fredag 27 oktober ska svaren vara inlämnade.

Sedan jag skrev förra gången till er så har jag hunnit med att besöka både tredje och andra NSE. Besök som varit inriktade på att läsa av läget vid Servicecentra och avdelningar. Sammantaget vill jag rikta ett varmt tack till personalen i Arvidsjaur, Boden, Eksjö Revinge och Karlskrona för era synpunkter som ni delgivit mig vid dessa besök. Ni ger mig en bra ögonblicksbild av det fina arbete ni gör och vilka frågor som är angelägna i just er verksamhet vilket är viktigt. Jag tar med mig bland annat hantering av bergsmateriel, utmaningar vad gäller rekrytering samt två frågor som jag driver inom FMLOG och gentemot HKV; få en bättre ordning på vår behovssättning av personlig utrustning samt materielflöden som inte fungerar i PRIO och den mängd gods som vi flyttar runt. Jag hoppas att innan jul skall vi åtminstone veta hur vi skall komma till rätta med dessa problem som jag vet kräver mycket av FMLOG personal.

Föregående vecka deltog jag tillsammans med vår fyra chefer för 1. – 4. NSE i Försvarslogistikchefens (FLOGC) fältövning. Efter fältövningen hade vi sedan ett chefsmöte under en dag där cheferna för logistikförbanden, TrängR, FMTS, FömedC och FMLOG, tillsammans med FLOGC och avdelningschefer vid PROD FLOG diskuterade för oss angelägna frågor. Jag ska här sammanfatta några av de ämnen som berördes.

Först några kommentarer från fältövningen som genomfördes som seminarier. Innehållet var sex teman som alla hade en koppling till erfarenheter från Aurora 17. De teman som behandlades var:

  1. Läkemedel via NSE
  2. Teknisk tjänst, nyttjande av civila verkstäder vid höjd beredskap
  3. Förnödenhetsförsörjning Marinen
  4. Kassatjänst i praktiken
  5. Värdlandsstöd
  6. Logistikledning

Momenten var förbereda och erfarenheter från respektive funktionsövnings- eller momentövnings ledare redovisades och därefter fördes en kort diskussion, oftast i plenum. Jag konstaterar att mycket av det vi gjorde på Aurora och hur vi bygger upp vårt logistiska koncept, både avseende ledning, försörjningsprinciper, hänvisningar och order för understöd, liksom att integrera försörjning och teknik passar väl in i samtliga teman. Självklart finns det frågor, roller etcetera som behöver diskuteras djupare, men fältövningen visar att det finns bra moment i Aurora som kan användas som referens när vi går vidare i arbetet och omhändertar erfarenheter vunna under hösten. Inom transporttjänsten kommer HKV INS J4 att kalla till en särskild utvärdering och analys under vecka 49. Jag hoppas att vi under vintern kan sprida erfarenheter inom och mellan FMLOG:s alla enheter.

Ett annat moment behandlade logistik i Försvarsmakten i framtiden. En studie genomförs nu för att definiera ”Målbild logistik 2025”. Ett viktigt arbete som påverkar både Försvarsmaktens perspektivplanering (Försvarsmakten bortom 2025) och Försvarsmaktens underlag till nästa försvarsbeslut. Under fältövningen och också under efterföljande chefsmöte presenterades olika koncept som just nu ligger till grund för spel som i sin tur ligger till grund för kommande underlag som efterhand kommer att presenteras. Jag är säker på att jag och cheferna inom FMLOG får anledning till att återkomma till dessa frågor under vintern och våren för att ge en bild av hur logistik i Försvarsmakten ska planeras att utvecklas. Slutligt kommer det som allt annat leda till politiska beslut och anvisningar.

Under det efterföljande chefsmötet diskuterades bland annat ledningsutredning och logistikutredning, personalfrågor inom logistikområdet, viktigare större arbeten som till exempel framtida fordonsstrategiarbete samt inriktningar för kommande planering.  Några snabba kommentarer från mötet. För FMLOG är det viktigt att kartlägga och definiera i den fortsatta planeringen vilka övningar som planeras, vilka av dessa skall vi delta i eller bara stödja och vem i FMLOG ska delta för att vi bäst ska nyttja dessa övningar som motor för vår fortsatta krigsförbandsutveckling. Detta gäller både nationella och internationella övningar.

FLOGC avser att i närtid starta upp arbetet med att detaljutforma underlag som en konsekvens av ledningsutredning och logistikutredning. Det innebär att vi efterhand kommer att avdela personal för att bistå i detta arbete samt få en tydligare bild av vad det innebär för FMLOG. För att bättre hålla samman de olika studier och arbeten som pågår, så kommer särskilda möten sammankallas med förbandschefskretsen för att tillsammans med FLOGC diskutera utvecklingen inför den långsiktiga planeringen. Logistikdagarna som normalt ligger på våren kommer 2018 att utvecklas till FM Logistikstridsdagar. Kallelse till en sådan planering kommer inom kort från HKV.

Ja – det var några korta kommentarer. Sammanfattningsvis känns det som det var tre mycket värdefulla dagar och att vi nu har en FLOGC som tydligt tar ställning och driver logistikfrågor inom ramen för C PROD ansvar på ett framåtriktat sätt. Positivt är också att FLOGC tydligt pekar på vikten av att PROD FLOG och INS J4 inom HKV jobbar mer tillsammans för att bygga vårt logistiksystem. Så det var med viss tillförsikt och med en bra känsla som jag återvände till kontoret i fredags.

Nu närmast kommer jag att följa utvecklingen inom ramen för FMLOG planerings- och ekonomikonferens som börjar i dag tisdag och pågår till torsdag denna vecka. Veckan avslutas sedan med ordinarie samverkan (ASU) med våra fackliga organisationer. En viktig del där kommer vara att stämma av fortsatt arbete med lönerevisionen för 2017 samt behov av åtgärder med hänsyn till att vi från årsskiftet får ett nytt arbetstidsavtal. Fram tills vi hörs nästa gång,

”Be Careful Out There”

Olof Granander

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *