På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Chefen FMLOG har ordet

Jonas Olsson

12 maj 2017

Kamrater!

Nu har vi ett tydligt besked om fortsatt införande av PRIO 5/6. Det är bra och det är också bra att det följer den princip som vi har strävat mot efter beskedet i höstas, om att FMAP H/R inte kommer att finnas klart i tid. Ni har alla jobbat och förberett er på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar och jag är imponerad över det tålamod och den följsamhet som uppvisas. Inom kort, efter migreringen, kommer vi redovisa en artikel på ett likartat sätt inom FMLOG och Försvarsmakten, i PRIO eller i Lift. Våra möjligheter att utveckla verksamhetsregler kommer därmed att avsevärt förbättras. Ett område som jag ser att vi snabbt ska omhänderta, är hur vi kan fullfölja krigsplaceringar av materiel som vi idag genomfört i LIFT och som vi imorgon ska genomföra i Prio. Jag önskar oss alla lycka till med utrullningen.

Förra veckan träffade jag alla våra enhetschefer, Stabschefen, C 1-4 NSE, C Logkontoret och vår nytillträdda C DokhE för att utveckla personalfrågor inom FMLOG. Två bra dagar som jag är mycket nöjd med. Vi gick igenom utfall och läget efter den avslutade lönerevisionen (RALS 2016) och började diskutera hur vi angriper fortsättningsvis lönebildningsfrågor inom FMLOG för att på bästa sätt harmonisera med övriga Försvarsmakten. Med ATO har vi kommit överens om att bilda ett ”lönebildningsråd” vilket jag tycker är viktigt för en långsiktig utveckling inom området. Ett annat område som vi diskuterade under dagarna var kompetensförsörjning. Som jag sagt tidigare finns ett bra grundjobb gjort och vi behöver nu skapa tid för att utveckla detta. Fokus för detta arbete bör vara att klargöra olika befattningars arbetsuppgifter, behov av grundutbildning och vidareutbildning, samt stöd och utbildning för våra chefer, främst våra sektionschefer inom FMLOG.

Vi ägnade också mycket tid åt att diskutera medarbetarskap och ledarskap vilket för mig är viktiga frågor som jag vill att vi utvecklar inom FMLOG. Vi är idag inte dåliga, vi har en bra stämning men för att utveckla FMLOG och göra verklighet av vår vision, verksamhetsidé och inriktning är dessa frågor centrala och fundamentala för att vi alla skall kunna få med oss alla mot framtiden och ”leverera i alla lägen”. Jag förväntar mig att frågor om ansvar och delaktighet tas med i fortsatta diskussioner kring FMLOGs utveckling.

Just nu är jag på väg hem från ett besök vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. En viktig och krävande kund. Ställföreträdande chefen besöker just nu våra kunder i Luleå, Boden och Umeå. Sammantaget förstärker dessa besök min känsla av stolthet över vad vi med de resurser vi har åstadkommer. Ni får beröm och vi har nu hittat formerna för hur arbetsrutiner i grunden skall utformas. Jag konstaterar också att vi tillsammans med förbanden som jag skrev ovan, behöver utveckla verksamhetsregler för bland annat hur vi jobbar i PRIO och slutligen måste Försvarsmakten avsevärt förbättra processen med materielfördelningsordern som HKV ger ut. Som det fungerar idag är det inte acceptabelt. Det får bli något som jag kommer att bevaka inför hösten så får vi se hur långt vi kommer i dialogen med HKV.

Parallellt med detta genomförs nu de sista planeringskonferenserna inför Försvarsmaktsövning Aurora 17. Jag har också givit ut C FMLOG operationsplan som fördelar uppgifter och ansvar och inom kort kommer också FMLOG övningsorder för Aurora 17. Efter planeringskonferenserna som också innehåller så kallade ”beställarmöten” får vi en klar bild över vad FMLOG förväntas leverera vad avser logistik under övningen. Det kommer innebära att vi under de närmaste veckorna kommer veta mer i detalj vad som skall förberedas inför övningen. Vi har bland annat genom övlt Peter Lind som ansvarig för SOR-arbetet (SOR = behovssammanställning) gjort ett riktigt bra arbete för att skapa en helhetsbild över det sammanlagda behovet av stöd under övningen. Likaså har mj Lars Johansson (LOGK) gjort ett fantastiskt uppskattat arbete med att samordna och hantera en komplex och trång sektor som drivmedelsförsörjning. Två exempel som tillsammans med medarbetare inom FMLOG tydligt visar på den kompetens som finns inom vår organisation.

Avslutningsvis vill jag passa på att också skicka en lyckönskning till vårt NSE Mali 06 som roterade till insatsområde förra veckan och också välkomna NSE Mali 05 välkomna hem inom kort.

”Be Careful Out There”

Olof Granander

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *