På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

15 augusti 2016: Chefen har ordet

Jonas Olsson

Kamrater!

Själv är jag åter i tjänst sedan en vecka tillbaka. För några återstår ett eller ett par veckors ledighet men flertalet har nu återkommit och kommit igång efter ledigheten.

Jag upplever att sommaren ur ett verksamhetsperspektiv i stort har hanterats enligt ordinarie rutiner. På flera platser har det skett inryckningarna under sommaren som alla har fungerat väl. Vi har uppmärksammat och påtalat gentemot FMCL att det inte har fungerat med packning av prylar. Packning har skett enligt en tidigare fastställd utrustningslista vilket orsakat merarbete ute på Servicecentra och Servicepunkter. Nödvändiga ompackningar har FMLOG klarat av att hantera genom goda insatser av många inblandade, tack för det. Att det blev färre än planerat som ryckte in är synd och orsakerna utvärderas kontinuerligt av produktionsledningen. Vi måste för egen del vara beredda att stödja den kompletteringsrekrytering som sker mot befattningsutbildningen senare i höst.

Stödet till våra insatser, internationellt och nationellt har fungerat väl under sommaren. 4. NSE Mitt med JSS och FMLOG Transportkontor är de som sett till att det fungerat. FMLOG Transportkontor har också kontinuerligt haft en hel del uppdrag att stödja såväl polisen som Migrationsverket med transportstöd. Det är många rutiner som fungerar och som visar på vår goda förmåga att lösa våra uppgifter.

För FMLOG innehåller framtiden en hel del utmaningar. Jag beskrev lite av mina tankar i mitt ”chefen har ordet” före sommaren (30/6) där jag bl.a. pekade på projekt som måste startas upp inom ramen för Dokumenthanteringsenhetens verksamhet. Jag tänker i första hand på arbetet med centralarkiv och e-arkiv. Vidare pekade jag på arbetet med att utveckla vår operativa planläggning, grundoperationsplaneringen (GROP) och vår ledningsmetodik med målet att pröva dessa planer och metoder under FMÖ 17 Aurora. Parallellt ska FMLOG naturligtvis fortsätta leverera stödet till FM Förband, skolor och centra samt fortsätta det nödvändiga och synnerligen viktiga arbetet med att införa PRIO 5/6 med allt vad det innebär.

Vid staben har övlt Jan Flodin efter sommaren börjat jobba med uppgift att svara för den fortsatta samordningen införande av PRIO i FMLOG och Materiel- och förnödenhetsförsörjningsprocessen (MOF-processen). Ett viktigt arbete som också förhoppningsvis skapar en bra plattform för FMLOG ledning och styrning av MOF-processen. För att vi skall få förväntad effekt av PRIO är uppgraderingen av FM AP till FM AP H/R ett jätteviktigt steg. D.v.s. att vi kan få ett PRIO som kan hantera Hemlig/Restricted information. Vi alla kan bidra till att detta blir verklighet genom att genomföra beordrad utbildning via FM LÄRPORTAL och där genomföra Behörighetsutbildning FM AP H/R. Denna vecka rapporterar vi utbildningsläget vid FMLOG. Jag uppmanar alla som ännu inte har genomfört utbildningen att planera in 1-2 timmar beroende på förkunskaper att genomföra utbildningen.

Som en viktig del av FM och FMLOG utveckling genomförs med börja från nästa vecka en ny medarbetarundersökning, FM VIND. Undersökningen blir för mig och oss alla en viktig hörnsten i vårt arbete med att utveckla FMLOG som förband och som arbetsplats. Jag har – som jag nämnt tidigare – lagt fast en grov tidsplan för att dels omhänderta och utveckla vår del av Försvarslogistikchefens logistikkoncept, och dels för att omhänderta resultatet av FM VIND. Jag uppmanar dig och chefer inom FMLOG att ta tillfället i akt och utnyttja möjligheten med att svara på enkäten som vi senare i höst kommer att jobba med.

För egen del kommer denna vecka och nästa vecka innebära att jag kommer att tillsammans med cheferna i staben, företrädare från PROD FLOG och de övriga logistikfunktionerna genomföra flera möten där vi kommer att diskutera och börja forma ett försvarsförsörjningskoncept utgående från FLOGC riktlinjer. Med dessa rader önskar jag er alla välkomna tillbaka och hoppas att vi ses snart i olika sammanhang.

 

”Be Careful Out There!”

Olof Granander

 

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *