På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

30 juni 2016: Chefen har ordet

Jonas Olsson

Kamrater i FMLOG!

Nu stundar semestertider och många kommer att ha lite ledigt för att vila och ladda batterierna inför höstens arbete. En vila som är välförtjänt efter en vinter och vår som varit händelserik på många sätt. Jag vill samtidigt rikta en särskild tanke till alla som under tiden huvuddelen går på ledighet ser till att våra insatser i Irak, Mali och på andra platser runt om i världen fungerar. Både genom att direkt ingå i styrkorna och genom att tillse att det stöd som krävs i form av logistik fungerar. I sammanhanget är det viktigt att också tacka alla som ställer upp, pusslar och donar för att FMLOG kontinuerligt levererar service, öppethållande i servicecentrum och Dokumenthanteringsenhetens expeditioner, påfyllning av ammunition och drivmedel när det behövs, med mera. Några kommer också att under sommarperioden jobba med fortsatta förberedelser för nästa utrullning av PRIO. Liksom att ta hand om de nugenomförda utrullningarna. Stort tack för ett brett engagemang.

Vanligtvis så här års brukar jag sammanfatta våren, vad som hänt och vad vi åstadkommit. Som nytillträdd förbandschef vore det lite förmätet. Jag nöjer mig med att konstatera att vi nu lämnat en delårsrapport där mycket av det vi planerat har genomförts. Många av våra målsättningar har uppnåtts och vi är på väg att följa den plan vi upprättade i och med att vår Verksamhetsorder fastställdes. En fråga vi måste jobba på är att vi inte kan anställa in de ”konsulter” som vi planerat, vilket naturligtvis ökat mängden åtgärder som vi behövt göra men lagt åt sidan. ”Snabbköpen” på de olika servicecentrumen behöver vi också få på plats där de ännu inte är upprättade.

Efter min första rundresa till FMLOG:s enheter, staben, NSE och DokE har jag fått en bra bild av verksamheten. Man kan enklast beskriva det som att jag gått från ett satellitperspektiv till
något som liknar ett helikopterperspektiv, vilket jag anser man bör sträva att ha som chef. För mig återstår dock en hel del att bearbeta för att se sammanhangen och hur olika beroenden hänger ihop.

Vad vi närmast har att jobba med på ledningsnivå är att omhänderta de utredningar som väntar på mitt, C FMLOG:s, ställningstagande. Dessa berör till stor del hur staben skall utformas och hur gränssnittet till HKV skall se ut. Vidare har ledningen ett viktigt arbete att slutföra när det gäller planeringen av FMLOG grundoperationsplanering som avses fastställas inför 2017. Vad gäller vårt deltagande i Försvarsmaktsövning 17 Aurora behöver detta tidigt under hösten konkretiseras för att NSE m.fl. skall kunna börja förbereda sig. Snart är det mindre än ett år till FMÖ 17 – tiden går fort. Införande av PRIO 5/6 kommer naturligtvis också kräva fokus under hösten liksom andra utvecklingsprojekt. Jag tänker på ersättare för Lift för att hantera hemligmateriel, pRFID och handdatorer som skall underlätta hantering i förråd m.fl. För Dokumenthanteringsenheten innebär hösten också att två stora projekt planeras starta. Ett är Försvarsmaktens e-arkiv och ett är Försvarsmaktens centralarkiv. Båda kräver beslut från HKV vilka slutgiltigt inte är tagna i skrivande stund.

Som en viktig del av vårt arbete med att utveckla FMLOG som förband och som arbetsplats har jag lagt fast en grov tidsplan för att dels omhänderta och utveckla vår del av Försvarslogistikchefens logistikkoncept, och dels för att omhänderta och utveckla den medarbetarundersökning, FMVIND, som kommer att genomföras inom Försvarsmakten under augusti och september. Med stöd av era svar och med stöd av Försvarslogistikchefens vilja uttryckt i ett logistikkoncept är min tanke att vi skall kunna jobba med att ta fram en
långsiktig, konkret och tydlig målbild för FMLOG.

Under hösten ska även MALI 05 utbildas och slutligen rotera, och vi ska välkomna hem MALI 04. Vidare skall stödet till insatsen i IRAK fortsatt lämnas. Försvarsplanering kommer också att fortgå. Det skall bli intressant att följa utvecklingen inom det som benämns som totalförsvarsplanering och som utgår från det grunddokument som Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnade till Regeringen i våras. I det arbetet tror jag vi kan bidra med många kloka synpunkter för att utveckla logistiken som en del av totalförsvarsförmågan. Jag ber att få återkomma till er i dessa frågor på annat sätt när vi längre träffas fram under hösten.

Detta är några av mina tankar nu när jag närmar mig semester. Jag ser verkligen framemot att tillsammans med er alla, hugga tag i utmaningarna till hösten, och ber samtidigt än en
gång få framföra mitt tack för ett varmt och välkomnande bemötande från alla er som jag träffat de första veckorna i FMLOG.

Ser fram mot hösten och en fin sommar. Stort tack för utfört arbete.

”Be Careful Out There!”

Olof Granander

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *