Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Vinterutbildning befäl i Boden

karlbergskadetterna

Genomgång kort rast runt midsommarstången

Under vecka 3-4 genomförde 226:e kursen Vinterutbildning grundkurs befäl i Boden. Utbildningen bestod av en vecka grundutbildning och en vecka med tillämpad utbildningskontroll.

Kursen genomförs i början av året i norr i syfte att testa kadetternas förmåga att verka och leda i vintermiljö. Utbildningen ger kadetterna en större förståelse av att kunna leda både sig själv och andra.

Ovanligt varm vinterutbildning

Något som inte gått någon förbi är att årets vinter är ovanligt varm. Temperaturen under vinterutbildningen pendlade mellan +5 till -10 grader och snön låg någon decimeter hög. Trots detta kunde en vinterutbildning genomföras med gott resultat.

Förra året var en väldigt kall vinter i Boden då snittemperaturen låg runt -35 grader för 225:e kursen. Det året resulterade i högt procentantal som inte kunde genomföra utbildningen pågrund av den extrema kylan. Årets varmare klimat gjorde att nästintill alla kunde slutföra utbildningen.

Bilden visar hur lite snö som låg på backen under skidmarsch

Grundläggande vinterutbildning befäl

Kursen Grundläggande vinterutbildning befäl, som Vinterenheten (FMVE) leder, bygger på kursen Grundkurs vintersoldat. Skillnaden mellan dessa kurser är att befälskursen har ett fokus på kunskap och förståelse för klimatets påverkan gällande ledning och befälsföring utifrån ett chefsperspektiv samt en övningsledarroll.

Detta innebär att en kadett efter genomförd utbildning kan vara instruktör för kommande egna vinterutbildningar. Detta i syfte att sprida vidare lärdomar och erfarenheter till kommande rekryter eller soldater. Kadetterna får efter moment förklarat för sig hur instruktören gått tillväga för att planera momentet. Således kan kadetten få en bild av hur den själv kan planera och genomföra utbildningen som instruktör framöver.

Moment under kursen var tex utbildning av ”vita blixten”, förläggningstjänst, ensamdygn samt isvaksbad. Skolchefen Kommendör Bo Berg var även på plats i Boden för att genomföra ett föredömligt isvaksbad.

Skolchefen Bo Berg förevisar ett isvaksbad. Foto: Niklas Englund

Fältlastning inför övning, varje pluton tilldelades bandvagnar samt förare ur hemvärnet.

Vapengrensspecifik utbildningskontroll

Efter den första grundläggande veckan ingick kursen i ett nytt skede där det genomfördes en utbildningskontroll under 36 timmar. Kadetter som tillhör Armén övades i strid från stridsställning med en längre skidmarsch. Sjö och flyg-täten genomförde en bevakningsuppgift kring Hedens skjutfält. Efter avslutad officersutbildning är inriktningen att en fänrik minst skall kunna leda försvarsstrid. Därför är utbildningen av vikt för samtliga vapenslag.

Då tidigare år haft många skador och avhopp valde Kadettbataljonen att starta samarbetet med vinterenheten redan ett halvår innan utbildningen startade. Under höstens obligatoriska Försvarsmakten-tid har skidfys tränats, packningar kontrollerats samt en helg där kadetters kunskaper testats. Under helgen genomförde kadetterna moment som ensamdygn på barmark i syfte att kunna göra rätt senare under vinterutbildningen.

Sammanfattningsvis har utbildningen varit givande och kadetter har lärt sig det komplexa med att leda i en påfrestande miljö. Vinterenheten har även genomfört ett proffsigt upplägg och arbete.

Text: Gustaf Zelahn, 226:e kursen

Norrbottens regemente (I19)

Försvarsmaktens vinterenhet

 

Personlig blogg

Vi skildrar livet och utbildningen som kadett på Karlberg.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *