Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Genom akademisering får vi ett farligare försvar

karlbergskadetterna

Uppställning framför slottet för omgaloneringsceremoni. Foto: Niklas Englund

Har ni funderat på varför ni sitter inne och skriver en massa uppsatser på Karlberg hela dagarna när vår egentliga uppgift är strid?

Ungefär så ställdes frågan utav en av lärarna för metodkursen som 226:e kursen just nu läser. Som kadett tror jag att just denna fråga ställts hos majoriteten av oss och tidigare kurser. Med näsan i böckerna drömmer vi mest om att komma ut i verksamheten men innan dess måste vi lära oss kritiskt tänkande och bedömande.

Vidare förklaras att akademiseringen av flera yrkesgrupper som officerare och läkare gjorts i syfte att professionens utövare ska kunna driva sin egen utveckling av just professionen. Genom att bli mer akademiska kan vi som blivande officerare lära oss att se en större helhet och kunna forska vidare inom det krigsvetenskapliga ämnet. På så vis blir vi en starkare och nytänkande motståndare. I Militärstrategisk Doktrin 2016 som beslutats av Överbefälhavaren Micael Bydén förtydligas just detta.

Utbildning och studier av militär teori ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta är viktiga förutsättningar för att förstå och utveckla militärmakt i allmänhet, dess möjligheter och begränsningar, för pågående och framtida militära operationer. Krigföring har i alla tider ställt stora krav på anpassning, variation och utveckling genom rationella överväganden och individuell bedömning. (Militärstrategisk Doktrin 2016, s.73)

Skolchefen Kommendör Bo Berg. Foto Niklas Englund

Ceremoni för det nya tjänstegradssystemet

På måndagen den 30 september genomförde MHS Karlberg en omgaloneringsceremoni med första- och andraårskadetterna. Detta ligger i linje med det nya tjänstegradssystemet som Försvarsmakten inför den första oktober 2019. De tidigare graderna som bestod utav en vinkel för förstaårskadetter, två vinklar för andra- samt tre vinklar för tredjeårskadetterna byts nu ut mot en gemensam kadettkrona. Det som nu skiljer kurserna åt på det dagliga utseendet är de olika färgerna på namnbrickorna.

Nya kadetthylsorna. Foto: Niklas Englund

Skolchefen, Kommendör Bo Berg, var på plats för att prata om just benämningen kadett som ändrats sedan 1790-talet fram tills idag och talade vidare om vikten av traditioner, som just denna ceremoni. Med chefens ambition att värna om Karlbergsandan bjöds kadetterna slutligen på en uppskattad fika i slottets salar.

Två kurser drabbar samman i ett årligt Wikingablooth

Sedan mer än 60 år tillbaka har traditionen för Wikingablooth ägt rum på Karlberg, så även i år. Flertal kadetter från 168:e kursen var på plats för att bevittna bataljen, kadetter som en gång var med och startade upp just denna tradition. De var glada att se att wikingabloothet fortfarande är en stark och uppskattad tradition, vilket den självklart är av oss kadetter.

226:e kursens fana. Foto: Ludvig Broomé

Slottsvandring 

Kadetter ut 227:e kursen fick i augusti en genomgång av äldrekursens Höga råd samt OP-sektionen. Genomgången, som skedde i slottet, är till för att visa kadettverksamhet som sker utanför studierna. Höga rådet innehar 24 poster där kadetter har befattningar för att öka nöjet utanför just studierna, där till exempel planering av Wikingabloothet är en del.
OP-sektionen är också bestående av kadetter som har roller där dialoger förmedlas mellan kadetter och kursansvariga.

Sammandrabbningen mellan två kurser vid Dianas tempel. Foto: Niklas Englund

Verksamhet på officersprogrammet under hösten

227:e kursen har just nu övergått från det första ämnet Grundkurs introduktion krigsvetenskap där krigsvetenskapen i stort introduceras och delas nu upp i sina olika vapenslag för Grundkurs taktik.
I stort under hösten ligger övningen Ihärdighet på schemat, där träningen just nu ligger i fokus på marschträning. Övningen är en del av Ledarskapskursen där ledarskapsträning blandas med presentationsövningar.

226:e kursen läser just nu metodkurs där läran om att skriva B och C-uppsatser är i fokus. Kadetter med teknisk inriktning läser just nu vidare inom ämnet Militärteknik där ett stundande projektarbete väntar.
På kadetternas obligatoriska schemalagda försvarsmaktstid under veckorna fokuserar träningen i att förbereda sig inför vinterutbildningen som sker efter årsskiftet. Träning som “skidåkarfys” blandas med stavgång och packningsövningar.
I övrigt är förberedelserna i full gång för den årliga Höstbalen som andraårskadetterna anordnar och medverkar på. En av höjdpunkterna utanför studierna på Karlberg.

Vill du veta mer om kurserna på Officersprogrammet? Läs mer på Försvarshögskolan hemsida under Utbildnings- och kursplaner officersprogrammet 18-21.

Text: Gustaf Zelahn, Thess Slottsbibliotekarie 226.QRZN

Personlig blogg

Vi skildrar livet och utbildningen som kadett på Karlberg.

1 kommentar

  • Sara 4 oktober 2019 23:10

    Leta rätt på en fanjunkare som kan lära er skillnaden på de och dem.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *