Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Därför behövs Militärteknik på Officersprogrammet

karlbergskadetterna

Kalla och mörka januari har satt sina rötter i Karlbergsparken men inne på studentrummen studeras det för fullt.

Efter en innehållsrik och givande första termin är nu kadetterna tillbaka i skolbänken på Karlberg för att fortsätta sina studier. 226 kursen studerar vidare inom ämnet Militärteknik där läran om sensorer och verkan hos olika vapensystem ligger i fokus. Detta i syfte att senare i arbetslivet kunna förstå tekniska system och utrustning, dess begränsningar och möjligheter bättre.
För att underlätta beslutsfattandet som officer behöver man kunna samtala med och förstå sina specialistofficerare som har en mer djupgående teknikkunskap. Att ha mångsidiga officerare med grundlig förståelse för teknik och verkan är av vikt för Försvarsmakten.

Andraårseleverna åker i dagarna ut på sin vinterutbildning i norr där förmågor testas i subarktisk miljö. Sistaårseleverna i sin tur flyttar inom kort tillbaka till skolan från diverse funktionsskolor i landet för att under sin sista termin skriva sin C-uppsats.

Summering av första terminen för 226 kursen.

Karlbergs slott. Januari 2019

Höga Rådet är tillsatt – Varje kurs har sitt egna höga råd som ska ses som traditionsbevarare för kursens förnöjelse. Höga Rådets främsta uppgift är att bevara de flera hundraåriga traditioner som Karlberg besitter och föra dessa vidare till kommande kurser. Under en spännande valkampanj lyckades kursen rösta fram styrelsen, ”de fyra mäktiga”. Dessa har det högsta ansvaret för Höga Rådet och tillsätter övriga poster, som i dagsläget är totalt 24 stycken.

Ihärdighet – Övning Ihärdighet utfördes under oktober månad på Marma skjutfält i Gävle. Här övades kadetterna i soldatfärdigheter såväl som för många en första inblick i ansvaret som plutonchefer.

Kadett övar ”Catcrawl” under övning Ihärdighet

UGL – Utveckling grupp och ledarskap. Under en vecka fick kadetterna arbeta tillsammans i en tillfälligt sammansatt grupp där syftet var att enskild kadett ska förstå hur en grupp utvecklas samt t.ex. korrekt användning av feedback och konflikthantering

Det har även genomförts lyckade mässdanser med teman som ”färgparty och australiensk jul”. Mässverksamheten på Karlberg drivs av kadetterna själva som ett komplement till studierna där kadetterna kan prata om allt förutom just studier.

Just nu blickar kursen framåt mot Vinterbalen som sker inom kommande veckor, då kommer ni få höra från Karlbergskadetterna igen.

Fakta från förr:

Skjutbanor på Karlberg. Kadetternas skjutövningar med eldhandvapen och kanon genomförs fram till 1860-talet på Ladugårdsgärdet i Stockholm. 1869 får Karlberg tillåtelse att anlägga en mindre skjutbana i Karlbergsparken. Säkerhetsannordningarna visade sig vid upprepade tillfällen vara otillräckliga och byggdes om under olika former, från 300 metersbanor till kortdistansbanor. År 2000 byggs Sveriges första inomhusbana på Karlberg som används än idag för kadetter att upprätthålla sin kompetens.
Mer om Karlbergs historia går att läsa i boken ”Allt berör Karlberg, 2004”

Sägnen säger att Karl XII ska ha infört världens första inomhusbana när han som yngling inne på slottet greppat en musköt, öppnat alla dörrar i den östra flygeln och avfyrat en kula ut mot Karlbergskanalen. Kanske finner man en dag en kula i någon av väggarna.

Bloggen Karlberskadetterna innehavs av den 226. kursens Slottsbibliotekarie Gustaf Zelahn som nu är ansvarig utgivare. Befattningen är en av många i Höga Rådet.

Följ även oss på instagram. @MHSKarlberg.

Personlig blogg

Vi skildrar livet och utbildningen som kadett på Karlberg.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *