Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

I detta blogginlägg kommer jag att utveckla något som jag funderat på ganska länge nämligen hur vi skapar ytterligare resurser för att kunna stärka bevakning av inte bara de militära...

I debatten har det varit något oklart vilken typ av nytt ytstridsfartyg Marinen förordar. I det nedan länkade nummret av Tidsskrift i Sjöväsendet redogör cheferna för våra två ytstridsflottiljer vad...

  1.      Vad är underrättelsetjänst? Underrättelsetjänsten skall skapa kunskap och insikt om icke egna fenomen. Dessa kunskaper och insikter skall användas av chef för att nå framgång i striden och...

Hittade dessa bilder på Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. De är troligtvis tagna av okänd fotograf under en förevisning på KA4 1943. Att inte är en del av ett linjeförband baserar jag...

Jag är på intet sätt negativ mot Försvarsmaktens deltagande i Pride. Det har varit en viktig del av FM arbete mot att bli en mer inkluderande organisation inte tu tal...

Sedan Kungl. Örlogsmannasällskapet bildades 1771 och Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1805 har det bedrivits en levande militär debatt i Sverige. Denna debatt har konternuerligt utvecklats och fått genomslag. Forum som särskilt fått...

Kopplat till mitt förra inlägg angående uppgiftställning till kontra ekonomisk verklighet för Marinen så vill jag här diskutera ämnet ekonomi kopplat till ledarskap vilket är något som jag aldrig sett...

Anledningen till att Sverige idag har en en så pass kvalitativt bra försvars och säkerhetsindustriell sektor tror jag är att det som kallats den ” svenska modellen” verkligen fungerat. Försvarsmakten...

I dessa dagar när FM riktas mot att operera mer territoriellt än internationellt så finns det anledning att reflektera över vad som var bra med internationaliseringen och försöka behålla de...