Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

Som en reaktion på Kungliga Örlogsmannasällskapets Marinkonferens den gångna veckan startade i sociala media en diskussion om vilken betydelse värnpliktiga har för sjöstridskrafterna och relationen mellan värnpliktiga och anställda sjömän...

Nu börjar det dra ihop sig till att de nya tjänstegraderna för GSS och specialistofficerare införs. Ett införande som denna gången är kopplat till att nya gradbeteckningar finns tillgängliga på...

Att försvarsberedningens rapport inte skulle innebära några förstärkningar för Marinen var tämligen klart redan innan den kom men att den skulle vara så tvetydig trodde jag inte. Nedanstående text är...

Texten publicerad i Tidskrift i sjöväsendet nr 2/2019 Bakgrunden till denna artikel bygger på en diskussion rörande vad att göra med de frivilliga som vi höjd beredskap/mobilisering kommer att önska...

Jag har läst boken True Colors av RAF-officeren Caroline Paige. En mycket bra bok som innehöll en liten detalj som jag funderat över nämligen att för att bli befordrad så...

När det talas om marin bastjänst så skulle jag vilja reda ut ett par saker. Bastjänst och logistik är inte samma sak. Bastjänst är ett avsevärt vidare begrepp. Se bilden....

Det är bara en fråga om pris. Det humankapital FM vill ha som OF, SO och GSS kan med motsvarande utbildningsnivå, mentala och fysiska status få betydligt bättre betalda jobb...

Jag har varit med och svarat på en remiss från Marinstaben rörande befordringsgång för huvuddelen av den kontinuerligt tjänstgörande personalen. Dock saknades T-personalen i denna remissen varpå jag skickade med...

Våra sjömän, soldater och gruppchefer är den grund uppå Försvarsmakten vilar. De är sålunda vårt viktigaste vapensystem och ”utan detta intet” skulle man kunna säga om våra GSS. Jag håller...

Något som jag anser är oerhört viktigt är: att marinen finns på flera ställen i landet och att dessa garnisoner är likvärdiga vad gäller utvecklingsmöjligheter för personalen. Det måste finnas...