Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

I Försvarsmakten gillar vi att bekämpa. Detta är vad vi gör för att stödja sjukvården att bekämpa pandemin. Försvarsmakten stödjer med att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler...

Jag hävdar fortfarande att flottan inte skall personalförsörjas genom värnplikt och nu verkar jag få rätt. Vad vi nu ser är att majoriteten bland de inryckande är pliktade och inte...

Det svenska samhället genomgår nu en av de kraftigaste påfrestningarna på länge. I centrum står personalen inom vård och omsorg som får ta den allra största påfrestningen av denna pandemi....

Jag har tidigare reflekterat över detta med hur att hantera det tämligen stora antal reservofficerare Försvarsmakten har jämfört med hur många faktiska OF/T och SO/T befattningar det finns i insatsorganisationen...

Jag har på senare tiden funderat en hel del på detta hur utbildningen på officersprogrammet borde vara baskaffad. Det har varit en hel del diskussioner på sociala media som har...

Så långt jag har erfarenhet av marinen så har det varit brist på tekniker och så kommer det att vara så vida det inte tas lite rejäla tag rörande teknikerna...

Anledningen till detta inlägg är en diskussion som jag varit inblandad i på annat socialt media rörande att en del specialistofficerare ur armén gärna benämner sig som underofficerare. Något som...

Kungliga Örlogsmannasällskapet inbjuder personal i marinen från rekryt till förvaltare/kapten att skicka i artiklar på ämnet "Varför behöver Sverige en stark marin och vad behövs" Jag anser att dylika uppmaningar...

Nu har förvaltaren av Guds nåde surnat till lite och beordrar härmed uppställning på backen. Förvaltaren nu nämligen rätt trött på allt negativt som skrivs på sociala media om utbildningen...