Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

Så långt jag har erfarenhet av marinen så har det varit brist på tekniker och så kommer det att vara så vida det inte tas lite rejäla tag rörande teknikerna...

Anledningen till detta inlägg är en diskussion som jag varit inblandad i på annat socialt media rörande att en del specialistofficerare ur armén gärna benämner sig som underofficerare. Något som...

Kungliga Örlogsmannasällskapet inbjuder personal i marinen från rekryt till förvaltare/kapten att skicka i artiklar på ämnet "Varför behöver Sverige en stark marin och vad behövs" Jag anser att dylika uppmaningar...

Nu har förvaltaren av Guds nåde surnat till lite och beordrar härmed uppställning på backen. Förvaltaren nu nämligen rätt trött på allt negativt som skrivs på sociala media om utbildningen...

ibland orkar jag bara inte vara positiv och se framåt. FM skall tillväxa men till det behövs dugligt och erfaret folk och då menar jag människor som är både ock....

På den senaste tiden har mycket av diskussionen på sociala media med koppling till försvarsrelaterade ämnen kretsat kring FM kommunikationsdirektörs inlägg på sidan FM kommenterar. Syftet med detta inlägg är...

I dagens läge med både en inriktning på större försvarsmakt och ett svårartat ökat IT-säkerhetshot anser jag att det är dags att blåsa liv i den sedan 2008 avskaffade fältpostorganisationen....

Titeln är tagen från en artikel som beskriver vad en 52-årig flottist med 25 år i Navy SEAL bakom sig upplever när han startar sina studier på Yale university och...

Jag har tidigare skrivit om behovet av att fånga upp personal som genomfört GU i Marinen men av olika anledningar inte valt att fortsätta. Då jag har som princip att...