Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

  1.      Vad är underrättelsetjänst? Underrättelsetjänsten skall skapa kunskap och insikt om icke egna fenomen. Dessa kunskaper och insikter skall användas av chef för att nå framgång i striden och...

Hittade dessa bilder på Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. De är troligtvis tagna av okänd fotograf under en förevisning på KA4 1943. Att inte är en del av ett linjeförband baserar jag...

Jag är på intet sätt negativ mot Försvarsmaktens deltagande i Pride. Det har varit en viktig del av FM arbete mot att bli en mer inkluderande organisation inte tu tal...

Sedan Kungl. Örlogsmannasällskapet bildades 1771 och Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1805 har det bedrivits en levande militär debatt i Sverige. Denna debatt har konternuerligt utvecklats och fått genomslag. Forum som särskilt fått...

Kopplat till mitt förra inlägg angående uppgiftställning till kontra ekonomisk verklighet för Marinen så vill jag här diskutera ämnet ekonomi kopplat till ledarskap vilket är något som jag aldrig sett...

Anledningen till att Sverige idag har en en så pass kvalitativt bra försvars och säkerhetsindustriell sektor tror jag är att det som kallats den ” svenska modellen” verkligen fungerat. Försvarsmakten...

I dessa dagar när FM riktas mot att operera mer territoriellt än internationellt så finns det anledning att reflektera över vad som var bra med internationaliseringen och försöka behålla de...

Något jag är tacksamöver det är att vi i FM faktiskt har en egen vädertjänst. Så är nämligen  inte fallet i alla länder som t.ex. Finland. För den sjömilitära verksamheten...

Då debatten om detta med värnpliktiga till sjöstridsförbanden engagerar mig så kommer här ytterligare ett inlägg som rör denna fråga. Vilka anledningar har vi då att ta in värnpliktiga till...