Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

Detta blir den sista delen i min utmaning och detta rör underrättelse-, jägar-, säkerhets-, militärpolis- och telekrigssförband. Min definition av ett jägarförband är en enhet som opererar bakom fiendens linjer...

Efter mitt förra inlägg blev jag på twitter utmanad att ge min högst flottistiska syn på sammansättningen av arméns brigader samt hur jag ser på UND och jägarförband. Här kommer...

I detta inlägg skall ge mig totalt utanför eget kompetensområde och beskriva hur jag ser på den svenska arméns framtid. Som jag ser det så är det i princip uppbyggandet...

Jag vill i detta inlägg i bilder presentera den legering av taktik, logistik och sjömanskap som den marina bastjänsten utgör. Marin bastjänst bedrivs av sammansatta enheter från Basskyddskompaniet, Ekipagekompaniet och...

Jag har alltid hävdat och gör fortfarande med emfas att den viktigaste byggklotsen för ett effektivt sjöförsvar är att vi har välfungerande tjänstegrenar. Tjänstegrenarna är likt borden på en träskuta...

Hur vi upprätthåller stridsmoralen i en allt mer underfinansierad försvarsmakt? Det är en fråga jag funderat mer och mer på i samband med att utsikterna till ett signifikant tillskott till...

Allt sedan jag började i försvarsmakten 1988 så har det pågått nedskärningar. Ett undantag är försvarspropositionen 2014 då det faktiskt tillfördes nya medel. Lite grovt räknat har 90% av försvarsmaktens...

I den av Kungliga Örlogsmannasällskapet utgivna skriftserien En marin för Sverige finns i den senaste utgåvan som behandlar hur marinen skall bemannas föjande intressanta skrivning och sjukvårdspersonal i Marinen.  Den...