Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

Kopplat till mitt förra inlägg angående uppgiftställning till kontra ekonomisk verklighet för Marinen så vill jag här diskutera ämnet ekonomi kopplat till ledarskap vilket är något som jag aldrig sett...

Anledningen till att Sverige idag har en en så pass kvalitativt bra försvars och säkerhetsindustriell sektor tror jag är att det som kallats den ” svenska modellen” verkligen fungerat. Försvarsmakten...

I dessa dagar när FM riktas mot att operera mer territoriellt än internationellt så finns det anledning att reflektera över vad som var bra med internationaliseringen och försöka behålla de...

Något jag är tacksamöver det är att vi i FM faktiskt har en egen vädertjänst. Så är nämligen  inte fallet i alla länder som t.ex. Finland. För den sjömilitära verksamheten...

Då debatten om detta med värnpliktiga till sjöstridsförbanden engagerar mig så kommer här ytterligare ett inlägg som rör denna fråga. Vilka anledningar har vi då att ta in värnpliktiga till...

Som en reaktion på Kungliga Örlogsmannasällskapets Marinkonferens den gångna veckan startade i sociala media en diskussion om vilken betydelse värnpliktiga har för sjöstridskrafterna och relationen mellan värnpliktiga och anställda sjömän...

Nu börjar det dra ihop sig till att de nya tjänstegraderna för GSS och specialistofficerare införs. Ett införande som denna gången är kopplat till att nya gradbeteckningar finns tillgängliga på...

Att försvarsberedningens rapport inte skulle innebära några förstärkningar för Marinen var tämligen klart redan innan den kom men att den skulle vara så tvetydig trodde jag inte. Nedanstående text är...

Texten publicerad i Tidskrift i sjöväsendet nr 2/2019 Bakgrunden till denna artikel bygger på en diskussion rörande vad att göra med de frivilliga som vi höjd beredskap/mobilisering kommer att önska...