Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

När det gäller örlogsfartyg så  är alla sensor och bekämpningsfunktioner ombord  ett resultat av avvägningar och kompromisser, detta gäller I stort sett alla nationers flottor eftersom ekonomi och konstruktion sätter...

När jag läser i sådana sociala media som berör försvarsmakten slås jag av den för mig ofta helt främmande bilden av Försvarsmakten och Marinen som där sprids. Ofta går texter...

Så då var jag hemma igen efter några synnerligen trevliga dagar på 4.e Sjöstridsflottiljen. Alltid lika trevligt att komma till Berga under förutsättning att det finns något fartyg att sova...

Än en gång har jag fått mitt val att bli specialistofficer ifrågasatt och varje gång så är det med samma argument av samma kategori personer. Argumentet är att "Du skall...

I detta inlägget tänkte jag belysa en resurs inom FM som inte syns så mycket med väl finns där och kan nyttjas till mycket, nämligen våra förbandsbibliotek. Själv är jag...

Så kom då den av många efterlängtade utredningen som skulle föranstalta en återaktivering av värnplikten. Jag är kluven till detta med värnplikt om den inte är allmän på riktigt men...

Välkommen till bloggen Inifrån sett. Jag som skriver heter Håkan Lindberg och tjänstgör normalt på SSS. Denna blogg kommer att handla om personal, organisation och utbildning främst ur ett marint...