Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Sjöstridsskolan.

Så nu kan jag äntligen pusta ut efter att ha idkat avrostning av reservofficerare ur Marinen i fyra dagar. Detta är första gången SSS genomför en dylik kurs och av...

I detta inlägg avser jag diskutera hur vi egentligen nyttjar vår försvarsmusik och om den har statscermoniell nytta, nytta i militära operationer eller bara egentligen är en ren lyx för...

Denna fråga har många ställt sig vid införandet av trebefälssystemet som från början var ett enbefälssystem, som blev ett tvåbefälssystem och sedan ett trebefälssystem. Ett införande som enl. mig liknar...

I diskussionen om utökade resurser till marinen så riktas ljuset oftast mot behovet av nya korvetter, minröjare och fler ubåtar men jag skulle vilja sätta sökarljuset på behovet av mindre...

Våra systrar och bröder i Merivoimat(Finska Marinen) har gjort en en riktigt bra sak; de har tagit fram ett heltäckande inriktningsdokument för sin Marin kopplat till sitt Flottilj 2020-projekt. Detta...

Sitter med stor behållning och läser senaste nummret av Tidskrift i sjöväsendet. I det nummret utalar sig flera högre marina företrädare angående behovet av fler och nyare plattformar ssamt hur...

När jag skrev mitt förrförra blogginlägg läste jag om hur den tyska militära underrättelsetjänsten Abwehr bedömde den svenska krigsmaktens styrka inför planeringen av Operation Polarfuchs. I den skrift jag läste...

Idag var det dags för möte på BTH(Blekinge Tekniska Högskola) rörande kommande samarbeten mm. Detta samarbete som jag sedan i höstas är involverad i tror jag mycket på så länge...

Lördagskvällen tillbringas med en bunte äldre historisk litteratur med militärhistoriskt tema. Jag är nämligen oerhört förtjust i ämnet historia med eller utan militär anknytning. Just nu läser jag om det...

Som fortsättning på mitt förra inlägg tänker jag nu forsätta diskussionen vad vi skall ha förvaltare och flottiljförvaltarna till. Antalet specialistofficersbefattningar är ca 5100,både K och T av dessa är...