Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

När man diskuterar kring reservofficerare, dess nyttjande och utveckling kommer ofta argumentet upp varför FM måste utbilda nya när man inte nyttjar alla de befintliga. Jag tänker här ge min...

Det finns fyra anledningar som driver mig. Avsikten med mina texter är inte att läsaren skall hålla med. Avsikten är att läsaren skall fundera och göra egna reflektioner. Det finns...

Efter ett uppehåll sedan 2007 startade 2017 SSS upp reservofficersutbildning(ROU) för sjöstridskrafterna vilket var oerhört positivt. Tyvärr har inte utbildningsplatserna varit helt fyllda alla år och alla sjögående förband rekryterar...

När man ser på utvecklingen hos sambandssystem i marina applikationer är det tydligt att utvecklingen går mer avancerade system med större kapacitet under ideala förhållanden. Frågan är om detta är...

I ett tidigare inlägg skrev jag om behovet av nya båtar till hemvärnet och hur dessa skulle kunna nyttjas med en helt annan bredd än nuvarande stridsbåt 90 H och...

I en diskussion på Twitter här om dagen kom det att handla om Kristina Gyllenstierna som ledde försvaret av stockholms slott och motståndet mot mot danskarna i början av 1500-talet....

Har i veckan vid ett par tillfällen diskuterat detta med specialistofficerens karriär och därtill kopplad löneutveckling. Detta är ett oerhört svårt område att diskutera eftersom det är så oerhört många...

  I veckan lade regeringen fram totalförsvarspropositionen som skall ligga till grund för b.la marinens utveckling fram till 2025 då nytt beslut tas. Att denna proposition tydligt inriktas mot att...

Gästinlägg från Förvaltare Mikael Hultzén-Bank som skrivit detta PM efter att ha konstaterat att 7 av totalt 79 utlandsbefattningar på staber och skolor   är för specialistofficerare(SO) och att av 57...