Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

När jag är ute och träffar folk från förbandet tas ofta frågan upp att SSS borde göra utbildningarna mer flexibla och att framföra allt förbanden i Stockholmsområdet skulle kunna sköta...

  Denna text har tidigare publicerats i Tidskrift i sjöväsendet samt hos bloggaren Skipper men den förtjänar att publiceras igen i detta forum. Då vår nuvarande ÖB tillträdde lanserade han...

Den gångna veckan har tillbringats på Berga där jag och en kollega från ett av våra centra kört en kurs. Som vanligt är det lika trevligt att vara på Berga...

Läser med en god portion oro på regeringskansliets hemsida om att lärarbristen kommer 2019 att uppgå till 60 000 behöriga lärare. Sextiotusen är en väldans massa folk och lärarutbildningarna kommer inte...

Idag gratulerar bloggen de båda fänrikarna Julius Lindahl och Nils Sjöholm, båda 1. Ubflj till deras mariningenjörsexamen. Det var nog 10-11 år sedan det utexaminerades några sådana i Marinen så...

Efter att i sambands med planerandet och genomförande av Högre specialistofficerutbildningen 15-16s syntesskede(3v) så fick jag förmånen att tillbringa ett antal omgångar på Gotland i syfte att rekognosera för den...

  Jag är ingen idrottsmänniska, när jag jobbade i Afghanistan sade en FV kollega till mig när jag kom iförd SSS träningsoverall att det är nog helt bortkastat av arbetsgivaren...

Det förekommer ibland i media bilder på räckvidden för det ryska luftvärnsrobotsystemet S-400 GIGANT utplacerat i Kaliningrads Oblast och med  räckviddsring om 400 km utritad. Problemet blir då att denna...

Under den gångna veckan har jag bedrivit verksamhet med FOI och ett av de sjögående förbanden. Det vi gjort är att genomfört ett fältprov för att utvärdera utrustning och metod...

När det gäller örlogsfartyg så  är alla sensor och bekämpningsfunktioner ombord  ett resultat av avvägningar och kompromisser, detta gäller I stort sett alla nationers flottor eftersom ekonomi och konstruktion sätter...